Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi

Ekim 25, 2014 | Veli Kuzu

temsil-heyetiTEMSİL HEYETİ ANKARA’DA… (27 ARALIK 1919)
Mustafa Kemal, kısa sürede ulusal bilincin oluşmasını sağlamıştı. Milli birlik ve bütünlüğün önemli olduğunu yaptığı çalışmalarla göstermişti. Temsil Heyeti üyeleri Sivas’ta bir süre kaldıktan sonra Ankara’ya gitmeye karar verdiler. 27 Aralık 1919!da Temsil Heyeti üyeleri Ankara’ya geldi. Halk onları coşkuyla karşıladı. Temsil Heyeti bundan sonraki çalışmalarını Ankara’dan yürütecekti.
Temsil Heyeti Neden Ankara’yı seçti? Temsil Heyeti’nin Ankara’yı seçmesinin nedenleri şunlardı.
Batı Cephesine yakın olduğu için gelişmeleri yakından izlemek.
 İstanbul’a yakın olduğunu için buradaki gelişmelerden haberdar olmak. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra şehrin işgal edilmemiş olması. Devamını okuyun »

Milliyetçilik Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar ve Anahtar Kelimeler

Ekim 25, 2014 | Veli Kuzu

cumhuriyetçilikMİLLİYETÇİLİK

Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, milli birlik ve beraberliği sağlayarak bunun devamını sağlamaya çalışma azminde olmaya Milliyetçilik denir.Atatürk’e göre millet;geçmişte bir arada yaşamış,gelecekte de bir arada yaşama isteği olan,aralarında dil-tarih-duygu-kültür ve ülkü(amaç) birliği olan topluluğa denir.

Atatürk Milliyetçiliğinin Özellikleri

  1. Atatürk Milliyetçiliğinin temelinde milletin bağımsızlığı vardır.
  2. Atatürk Milliyetçiliği ırkçı değildir. Irkı düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen kişi Türk’tür. Anayasamıza “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” şekliyle yansımıştır. “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”
  3. Atatürk Milliyetçiliğinin temellerinden birisi de milli birlik ve beraberliktir.Bunu güçlendiren unsurlar Milli kültür ve milli eğitim,Türklük şuuru,Manevi değerler,Dil, tarih kültür ve ülkü birliği,Misak-i Milli’dir.
  4. Atatürk milliyetçiliği ayırıcı değil birleştiricidir.

Devamını okuyun »

SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNİN AÇILMASI VE MİSAK- I MİLLİ

Ekim 25, 2014 | Veli Kuzu

mebusan-meclisiSON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNİN AÇILMASI VE MİSAK- I MİLLİ
İstanbul hükümeti Amasya Görüşmelerinde alınan kararlardan sadece bir tanesini kabul etti. Mebusan Meclisinin açılması için yurt genelinde seçimler yapıldı. Seçimi çoğunlukla Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin üyeleri kazandı. Mustafa Kemal de Erzurum’dan milletvekili seçildi. Fakat Mustafa Kemal meclisin İstanbul’da açılmasına karşı çıkıyordu. Çünkü İstanbul işgal altınaydı. Burada açılacak mecliste milletvekillerinin bağımsız karar almaları zordu. Padişah ise meclis üzerinde otoritesinin kaybolacağını düşünerek meclisin İstanbul dışında açılmasına izin vermedi. Meclisin açılmasının temel nedeni İtilaf devletlerinin Osmanlı ile yapacağı antlaşmanın şartlarını belirmekti.
Mustafa Kemal milletvekili seçilmesine rağmen İstanbul’a gitmedi çünkü hakkında tutuklama kararı vardı. Devamını okuyun »

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Ekim 24, 2014 | Veli Kuzu

TOPLUMSAL İNKILAPLAR              TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

 

1.ŞAPKA KANUNU (KILIK,KIYAETTE YENİLİK) 25 KASIM 1925

     Bu inkılabın amacı şunlardır:

*Toplumda modern(çağdaş) bir görüntü oluşturma

*Kılık kıyafette birlik,beraberlik sağlama

M.Kemal şapkayı ilk kez gezi düzenlediği  Kastamonu’da tanıtmış,kıyafetin değişmesiyle zihinlerin değişmeyeceğini anlatmış,toplumu bu değişikliğe hazırlamıştır.

Bu kanunla Türk toplumu çağdaş bir görüntüye kavuşmuş,kıyafet birliği sağlandığı için milli birlik ve beraberlik güçlenmiştir.

  1934’te çıkarılan bir kanunla da din adamlarının ibadet yerleri dışında  dini kıyafetleri ile dolaşmaları yasaklanmıştır.Ancak her dinin en yetkili kişisi bu kapsam dışında tutulmuştur.Diyanet İşleri Başkanı, Rum patriği,Ermeni hahambaşı gibi

2.TAKVİM,SAAT VE ÖLÇÜLERDE YENİLİK

Bu inkılabın amacı şunlardır:

**Çağdaş(batılı) devletlerle uyum sağlamak Devamını okuyun »

Avrupa Birliği Hakkında Bilgi

Ekim 24, 2014 | Veli Kuzu

avrupaAVRUPA BİRLİĞİ

1951 Paris Antlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adı ile Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg Hollanda ve Belçika arasında AB’nin temeli atılmıştır. 1957 yılında, aynı ülkeler, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmasını öngören Roma Antlaşması imzalandı .Avrupa Ekonomik Topluluğunun amacı, üye devletlere ortak bir pazar oluşturmak ve mal, personel ve hizmetlerin serbestçe taşınmasını sağlamaktı.

  • 1973’de Avrupa Topluluklarına İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın girmesi ile genişlemeye başlamıştır. 1981de Yunanistan, 1986’da da İspanya ve Portekiz katılmıştır
  • 1992’den itibaren Avrupa Birliği adını almış ve günümüzde 27 ülkeyi içine alan siyasi ve ekonomik bir örgüt olmuştur

Devletler arası, çok uluslu, ekonomik ve siyasal bir örgüt olan Avrupa Birliğinin kendine has bayrağı ve para birimi vardır. Devamını okuyun »