İnkılap Tarihi İlkler

Kasım 23, 2015 | Veli Kuzu

TC İNKILAP T.ATATÜRKÇÜLÜK .. İLKLER….İLKLER….İLKLER…İLKLER….İLKLER…

1.Ünite :Bir Kahraman Doğuyor
 • Mustafa Kemal’e ‘’ Kemal’ adı nerde verilmiştir. Selanik Askeri Rüştiyesi ( Ortaokulu)
  •   Mustafa Kemal ülke sorunlarıyla ilk kez hangi okulda ilgilendi. Manastır Askeri İdadi( Lise)
  •   Mustafa Kemal’in tarih sahnesinde görüldüğü olay ve görevi neydi? 31 Mart Olayı – Kurmay başkanı
  •   Mustafa Kemal’in Tarih ve Edebiyattan etkilendiği şehir. Manastır Askeri İdadi( Lise)
  •   Balkan milletlerinin en çok ayaklandığı şehir hangisidir? Selanik
  •   Çok kültürlü,milletli,çok dini inançların yaşandığı kozmopolitlik şehir hangisidir.  Selanik
  •   Mustafa Kemal’in okuduğu askeri okular sırayla hangileridir? Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi,Harp Okulu ve Harp Akademisi’dir.
  •   Mustafa Kemal’in Harp Akademisi’nde çıkarması, arkadaşlarına ülke sorunlarıyla ilgili konuşmalar yapması hangi özelliğini gösterir?  . Liderlik
  •   Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin başkenti olması sebebiyle padişahı ve siyaseti yakından takip ettiği şehir hangisidir?  İstanbul
  •   Mustafa Kemal’in  Askeri ataşe(memur) olarak görev yaptığı yeniçeri kıyafeti giyerek kültürünü tanıttığı,Bulgar parlamentosunun ( meclisi) çalışmalarını ve siyaseti yakından takip ettiği şehir hangisidir?  Sofya
  •   Mustafa Kemal’in ilk görev yeri neresidir? Şam 5.Ordu ..        Şam’da kurduğu dernek .Vatan ve Hürriyet
  •   Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya Atatürk’ün hangi özelliğinin gelişmesine neden olmuştur? Fikir( Düşünce)
  •   Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı nerde ve hangi yıl olmuşturTrablusgarp Savaşı-1911- İtalyanlara karşı
 • Osmanlı D. 1.Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler hangileridir? 1-Taarruz KK:( Kanal, Kafkasya) 2-Savunma-ÇISH: Çanakkale, Irak,SuriyeFilistin, Hicaz- Yemen 3- Yardım cepheleri- ya ile bitenler( Makedonya, Romanya, Galiçya)
  •  Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşında savaştığı cepheler nelerdir? Çanakkale, Kafkasya, Suriye( ÇKS)
 • Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı bir araya getirmesi hangi özelliğidir? Teşkilatçılık
  •   Mustafa Kemal’in bütün dünyaca tanınmasını sağlayan savaş cephesi hangisidir? Çanakkale Cephesi–1915
  •   Mustafa Kemal’in aldığı rütbeler sırayla hangi savaşta verildi? Trablusgarp Savaşı( Binbaşı) , Sofya( Yarbay), Çanakkale( Albay), Kafkas( Doğu) Cephesi ( Tuğgeneral), Sakarya Savaşı( Mareşal)

Devamını okuyun »

Kuvay-ı Milliye ve Cemiyetler

Kasım 22, 2015 | Veli Kuzu

*** Kuvay-ı Milliye: Türk halkının işgallere karşı kendi imkanlarıyla kendi bölgelerini korumak için kurdukları silahlı direniş örgütleridir. Türk halkının bağımsızlık istek ve arzusuna da Kuvay-ı Milliye ruhu denilmiştir. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ile bu bağımsızlık ateşi daha da alevlenmiştir.

Kuvay-ı Milliye birliklerinin olumlu yönleri: – Milli bilincin oluşması ve bağımsızlık fikrinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. – Düşman ilerleyişini yavaşlatarak Düzenli Ordu’nun kurulmasına zaman kazandırmıştır. –Düşmana önemli kayıplar verdirmiştir. –TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmıştır. Olumsuz Yönleri: – Sadece kendi bölgelerini kurtarmak amacıyla kuruldukları için düşmanı yurttan tamamen atmak için yeterli değillerdir (bu yüzden düzenli orduya geçme kararı alınıyor) – Düzensiz birliklerdir emir komuta zinciri yoktur başlarına buyruk hareket ederler. –İhtiyaçlarını halktan bazen zor kullanarak karşılarlar. Dikkat: Ali Fuat Paşa komutasında birleştirilen Kuvay-ı Milliye birlikleri Gediz Muharebesinde Yunanlılara yenilince düzenli orduya geçiş hızlanmıştır.

Devamını okuyun »

Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar

Kasım 22, 2015 | Veli Kuzu
 • Atatürk’ün gittiği okullar sırasıyla şöyledir.

–Mahalle Mektebi Annesinin isteğiyle kısa bir süre gitmiş, mektebi yarıda bırakmış. Eski yöntemlerle (geleneksel yöntemlerle) dini eğitim veren bir kurumdur.

–Şemsi Efendi İlkokulu’ndan mezun olmuş. Batılı tarzda (modern tarzda) eğitim veren bir okuldur. Bu okulda okurken babasının ölümü üzerine okula kısa bir süre ara vermek zorunda kalmıştır.

–Selanik Mülkiye Rüştiyesine annesinin isteğiyle gitmiş, ama yarıda bırakmıştır.

–Selanik Askeri Rüştiyesinden(rüştiye=orta okul) mezun olmuş. Bu okulu sınavla kazanmıştır. Öğretmeni tarafından Kemal adı verildi.

 • Manastır Askeri İdadisinden(idadi=lise) mezun olmuş. Öğretmeni Tevfik Bey sayesinde tarihe, arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabet(güzel konuşma) sanatına ilgi duymuş, ayrıca Fransızca öğrenmeye başlamış bu sayede yabancı basını takip etme fırsatı bulmuştur. Askeri İdadi iken başlayan Türk-Yunan savaşı nedeniyle arkadaşıyla okuldan kaçarak savaşa katılmak istemiştir. (Bu onun vatanseverliğini gösterir.)

Devamını okuyun »

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir

Kasım 21, 2015 | Veli Kuzu
 1. Dünya Savaşı’nın iki temel nedeni:
 • Sanayi İnkılabı=Üretimin Artması=Hammadde ve Pazar Arayışı=Sömürgecilik Yarışı (Ekonomik Neden)
 • Fransız İhtilali=Milliyetçilik Akımı=Çok Uluslu İmparatorluklarda Milliyetçi İsyanlar (Siyasi Neden)

UnutmaJ Bu iki neden genel sebep, temel sebep, ana sebep, asıl sebep diye sorulabilir. Ve yine unutmaJ bunların dışındakiler devletlerin kendi amaçları ve sadece 2 devlet arasındaki sorunlar özel sebeplerdir. Dikkat etmende fayda var, savaşın görünen sebebi savaşı başlatan olaydır. (ilk kıvılcım avs-mac. Veliahtı Ferdinand’ın Sırp milliyetçisi bir öğrenci tarafından öldürülmesi ve avs-macaristanın sırbistana savaş açması)

 

1.Dünya Savaşı öncesi Osmanlı ekonomisi çökmüş, milliyetçi isyanlar sonucunda Balkanlardaki toprakların büyük kısmı kaybedilmiş, orduda ve yönetimde ciddi sıkıntılar yaşayan, sanayisi gelişmemiş geri kalmış, yıkılma sürecine girmiş bir ülkeydi ( Rusya’nın tabiri ile ‘’Hasta Adam’’)

Yabancı Ülkelerin Osmanlı Topraklarındaki Emelleri, Amaçları.

 

İngiltere: Sanayisi için petrol kaynaklarımızı yani Ortadoğu bölgesini ele geçirmek ve sömürgelerine giden yol üzerindeki Osmanlı topraklarını kontrol altına almak istiyordu.

Fransa: Azınlıkları kışkırtarak Osmanlı’dan pay almak istiyordu gözü güney ve doğu bölgelerimizdeydi

Rusya: Sıcak denizlere inebilmek için Slav birliği kurup Balkanlarda hakim olmak ve boğazlarımızı ele geçirmek istiyordu.

İtalya: Ege ve Akdenizdeki topraklarımızı ele geçirerek Akdeniz’de etkin olmak istiyordu

Bu ülkeler dışında Avusturya-Macaristan, ABD, Almanya gibi devletlerinde bizim topraklarımız üzerinde planları vardı. UnutmaL Sorularda genellikle bu planlar bilgi olarak verilir. Ulaşılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Eğer soru genel diye gelirse bu ülkelerin Osmanlı toprakları üzerinde planları veya çıkarları vardır olan şıkkı işaretleyeceksin.

Dikkat: Yukarıdaki devletler Osmanlı topraklarını kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla yukardaki yerleri işgal edecek şekilde savaştan önce zaten paylaşmışlardı.

 

 1. Dünya Savaşı öncesi devletler ortak çıkarlar doğrultusunda gruplaşmışlar ve birbirleriyle dostluk ve saldırmazlık anlaşmaları yapmışlardı.

İttifak Grubu : Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya (savaş başladıktan sonra İtilaf grubuna geçmiştir)(sebebi İzmir ve çevresinin İtalyanlara vaat edilmesidir.) Osmanlı (başlangıçta tarafsız sonradan bu gruba girmiş) Bulgaristan (Çanakkale savaşlarından sonra)

İtilaf Grubu : İngiltere, Fransa, Rusya(savaş devam ederken yönetim değişikliği nedeniyle savaştan çekilmiş)… Sonradan Yunanistan Romanya İtalya

 

Osmanlı Devleti; savaşa önce İngiltere’nin yanında girmek istemiş ama İngiltere ve Fransa Osmanlı’nın tarafsız kalmasını istemiş (çünkü kendi aralarında zaten Osmanlı’yı paylaşmışlardı)

Almanya, Osmanlı’yı kendi yanında savaşa sokmak istiyordu. Böylece savaşı daha geniş alanlara yayıp kendi cephe yükünü hafifletecek, Osmanlı’nın insan gücü, coğrafi konumu(İngiliz sömürgelerine giden yolu kesecek) halife gücü (İngilizlerin sömürgelerinde Müslümanlara cihat çağrısı yapılarak karışıklıklar çıkaracak)nden yararlanacaktı.

Osmanlı kaybettiği toprakları geri almak ve siyasi yalnızlıktan (itilaf grubunun Osmanlının tarafsız kalmasını istemesi) kurtulmak için savaşa gimiş… İttihatçıların Almanya’nın savaşa kazanacağına dair kesin olan inancı ve Alman hayranlığı bizim Almanya’nın yanında savaşa girmemize neden olmuştur.

Yardım Cepheleri: Galiçya, Makedonya, Romanya (hepsi ya ile bitiyo) sınırlarımız dışında ve sadece yardım göndediğimiz cephelerimizdir. Devamını okuyun »