Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

Ekim 21, 2014 | Veli Kuzu

cemiyetlerA.ZARARLI CEMİYETLER:

İkiye ayrılır:

  1.Azınlıkların kurdukları cemiyetler:

►Hınçak ve Taşnak Sütyun Cemiyetleri:Ermeniler tarafından kurulan cemiyetin amacı Doğu Anadolu’da  bir Ermeni devleti kurmaktı.

►Pontus-Rum Cemiyeti: Rumlar tarafından kurulan cemiyetin amacı Doğu Karadeniz’de   bir Rum devleti kurmaktı.

►Mavri Mira Cemiyeti:İstanbul’da Rum patrikhanesi tarafından desteklenen cemiyetin amacı Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmaktı.

►Etnik-i Eterya Cemiyeti:Rumlar tarafından kurulmuştur.

►Ermeni İntikam Alayı Devamını okuyun »

KUVAY-İ MİLLİYE NEDİR

Ekim 20, 2014 | Veli Kuzu

kuvayi-milliye1KUVAY-İ MİLLİYE (MİLLİ KUVVETLER)

Mondros’tan sonra başlayan işgallere karşı Türk vatanını korumak,bağımsızlığımızın yeniden kazanılmasını sağlamak amacıyla kurulan direniş örgütüdür.

Özellikleri şunlardır:

1.Bölgesel nitelik taşır.Topyekun(hep birlikte) kurtuluş fikrinden yoksundurlar.

2.Toplumun her kesiminden her meslek grubundan eli silah tutan insanlar vardır.

3.Belirli bir merkezden komuta edilmedikleri için düzenli ordu özelliği göstermezler.

4.İhtiyaçları halk tarafından karşılanırdı. Devamını okuyun »

Öğretmen Rotasyonu Yönetmelik Ekim 2014

Ekim 20, 2014 | Veli Kuzu

yonetmelika) Aynı eğitim kurumunda en fazla toplam 8 yıl görev alanlar rotasyona tabi tutulacak.
b) Rotasyon il içi ile sınırlı olacak.İl dışından bahsedilmiyor.
c) 8 yılını dolduran öğretmenler 8 yılı doldurdukları ders yılı sonunda en fazla 2 ay içinde tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacak.
ç) Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına resen yapılacak.
d) 8 yıllık süreye yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dâhil edilecek.
e) Birleştirilmiş sınıf öğretmenleri hariç olmak üzere müstakil sınıf okutan sınıf öğretmenleri ara sınıfta görev yaparken 8 yıllık süreyi doldurması halinde aynı öğrencilerle devam etmeleri şartıyla okuttukları sınıfı 4. sınıftan mezun edene kadar rotasyona tabi tutulmayacak.

Amasya Genelgesi Özet

Ekim 20, 2014 | Veli Kuzu

amasya-genelgesiAMASYA GENELGESİ
12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelen Mustafa Kemal burada
halk tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Buraya arkadaşları
Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa’yı da davet eden Mustafa
Kemal onlarla Milli Mücadele’nin planlamasını yaptı.
Mustafa Kemal’in hazırladığı metin Rauf Bey, Refet Bey, Ali
Fuat Paşa ve Kazım Karabekir’in de telgrafla onayı alındıktan
sonra genelge olarak telgraf yoluyla tüm yurda duyuruldu.
Genelgenin maddeleri şöyleydi:
 Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı
tehlikededir. (Kurtuluş Savaşının Gerekçesi)
İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini
yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş
gösteriyor. (Kurtuluş Savaşının gerekçelerinden birinin de
İstanbul Hükümetinin millete karşı görevini yerine
getirememesi) Devamını okuyun »

KUVA-İ MİLLİYE

Ekim 19, 2014 | Veli Kuzu

kuvayi-nilliyeKUVA-İ MİLLİYE’NİN ÖZELLİKLERİ
 Bölgesel amaçlıdır. Kendi bölgelerini korumak amacıyla
kurulmuştur.
 Disiplinli ve düzenli birlikler değillerdir. İşgallere karşı
vatanı korumak amacıyla kurulan birliklerdir.
Milliyetçilik duygusu hâkimdir.
 Askerlik bilgi ve teknik bakımından eksik birliklerdir.
 Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır. Düzenli
ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamışlar,
TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları başarıyla
bastırmışlardır.
Kuvay-i Milliye‘de İlk Silahlı Direniş Olayı: Kuvayi
milliye’nin işgallere karşı ilk direnişi 19 Aralık 1918
tarihinde Hatay-Dörtyol’da Fransızlara karşı olmuştur.
İkinci direniş ise İzmir’in işgalinden sonra Batı
Anadolu’da Yunanlılara karşı olmuştur. Düzenli ordunun
kurulmasıyla birlikte Kuvayi milliye kaldırılmıştır. Devamını okuyun »