Kindah- Kinda Krallığı Arabistan

Haziran 30, 2014 | Veli Kuzu

Arabistan’da islamiyet öncesi hakkında fazla tarihi bir bilgi yoktur. Daha çok efsaneler vardır. Arap tarihinde islamiyet öncesi bilinen kurdukları tek krallık kinda krallığıdır. Araplar genelde monarşiye karşı gelmişlerdir. Mekke gibi şehir devletlerinde ise kendi aralarında seçtikleri reisler şehirleri yönetirdi.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Özeti

Mayıs 29, 2014 | Veli Kuzu

6.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI

 

1.Demokrasi: Halkın kendi kendini yönetmesine denir.Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer.

 

2.Demokrasinin Temel İlkeleri: Milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, siyasi partiler.

 

a.Milli Egemenlik: Demokraside egemenlik millete aittir.Millet bu hakkını temsilcilerini kullanarak seçer.Yönetenler,gücünü milletten alır.

 

b.Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet ; başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir.Eşitlik;hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.

 

c.Siyasi Partiler: Siyasi partilerin çok olması demokrasinin daha iyi işlemesini sağlar.Farklı düşüncedeki insanlar kendi fikirlerine uygun partilere üye olabilir.Ve istedikleri partiyi destekleyebilirler.Atatürk demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşe- bilmesi için çok partili hayata geçilmesinin şart olduğunu belirtmiştir.

Devamını okuyun »

Yaşayan Demokrasi Boşluk Doldurma Etkinlik

Mayıs 7, 2014 | Veli Kuzu

img_223910_yuksek-secim-kurulu-yurtdisinda-yasayan-secmenlerin-oy-kullanacagi-gumruk-kapilarini-belirlediYAŞAYAN DEMOKRASİ KONULU BOŞLUK DOLDURMA

Bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun,düzen içinde ve bağımsız yaşamak için kurduğu siyasi örgütlenmeye ………………………… denir.(Devlet,milletin siyasi ve hukuki örgütlenişinin adıdır.

Devleti oluşturan ögeler (unsurlar);…………………………..,…………………………… ve ……………………………….

…………………………………,bağımsızlık ve kendini yönetme yetkisidir.Ülke içinde egemenliğe sahip olmak;devleti …………………….. hakkına ve yetkisine sahip olmaktır.Egemenliği elinde bulunduranlar devleti yönetenlerdir.

 

                                                     

ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİNDE YÖNETİM:

Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinin (Asya Hun Devleti,Göktürk Devleti,Kutluk (II.Köktürk) Devleti,Uygur Devleti)

başında ……………..,………………..,…………………,…………………,………………………..,………………….. gibi ünvanları olan bir hükümdar bulunurdu.Yönetimde ……………………………. sistemini benimsemişlerdi.

 

Ülke hanedan ailesinin …………………. ………….. sayılırdı. Hükümdara,devleti yönetme yetkisinin ………………………………. tarafından verildiğine inanılır ve bu inanca ………………. adı verilirdi………………,Tanrı’nın kağana devleti yönetme gücü ve yetkisi vermesidir.

Ayrıca Orta Asya Türk Devletlerinde devlet,hanedan ailesinin ………………….. ……………. sayılırdı.Hükümdarlık ………………… ………………. geçerdi.Hükümdar devleti yönetirken Türk ……………………….. ve …………………….. oluşan …………………… uygun davranmak zorundadır. Devamını okuyun »

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Kavramlar ve Tanımları

Nisan 27, 2014 | Veli Kuzu

SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF

2.ÜNİTE BÖLGEMİZİ TANIYALIM

  1. Haritanın Dili

Bölge              : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka

Yer                 :Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge

Yön                :Belli bir noktaya göre olan yer, taraf

  1. İklim ve İnsan Faaliyetleri

Hava Durumu           :Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü, hava raporu, hava şartları

Hava Olayı                : Havada meydana gelen yağış, nem, rüzgar meteoroloji ile ilgili olaylara hava olayı.

İklim                          : Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu, abuhava Devamını okuyun »