Savaşta Barışta Türk Ordusu

Ekim 30, 2014 | Veli Kuzu

Turk Ordusu
SAVAŞTA BARIŞTA TÜRK ORDUSU***

Türk Silahlı Kuvvetleri şu bölümlerden oluşmaktadır:

Türk Kara Kuvvetleri-Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.

Türk Hava Kuvvetleri-Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.

Türk Deniz Kuvvetleri-Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İç işlerine bağlıdır. Savaş zamanında Kara Kuvvetlerine ve Deniz Kuvvetlerine bağlanırlar.

     Ordumuzun modernizasyonu için şu kurumlar vardır:

ASELSAN:TSK’nın elektronik alanda modernizasyonunu yapar. Devamını okuyun »

SAN REMO KONFERANSI MADDELERİ ÖZET

Ekim 30, 2014 | Veli Kuzu

Admiral Beatty and Staff at Peace ConferenceSAN REMO KONFERANSI (19-26 Nisan 1920)
İtilaf Devletleri, Osmanlı ile yapacakları barış antlaşmasının şartlarını belirlemek istedi. Bu nedenle 19-26 Nisan 1920 tarihleri arasında İtalya’nın San Remo Konferansını topladılar. Bu konferansa Osmanlı’yı da davet ettiler. Konferansa İtalya, Fransa ve İngiltere başbakanları ile Belçika, Yunanistan, Japonya temsilcileri katıldı. Osmanlı adına ise konferansa Tevfik Paşa katıldı. İtilaf Devletleri hazırladıkları barış taslağını Tevfik Paşa’ya sunuldular. Tevfik Paşa barış şartlarını Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya bir mektupla bildirdi. Eğer barış şartları kabul edilirse Osmanlı devletinin yok olacağını belirtti. Barış şartları Osmanlı Bakanlar Kurulu tarafından incelendi. Padişahın onayı ile yeni bir taslak hazırlandı ve konferansa yollandı. İtilaf devletleri bu taslağı kabul etmedi. Sundukları barış şartları Osmanlı tarafından kabul edilmemesi üzerine kabulünü için Yunanlılara ilerleme emri verdiler. Yunanlılar, Balıkesir ve Bursa’yı işgal etti. Trakya’yı da ele geçirdi. Devamını okuyun »

Sevr antlaşmasının Türk Milleti için önemi nedir

Ekim 29, 2014 | Veli Kuzu

ortadoguSEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) :

–     İtilâf Devletleri, l. Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı Devletine kabul ettirmeyi düşün­dükleri esasları İtalya’nın San-Remo ken­tinde belirlemişlerdi. Bu esaslar meclis kapatıldığı için  “Osmanlı Saltanat Şurası’nda” incelendi ve onaylandı.

 Sevr antlaşmasının Türk Milleti için önemi nedir

Maddeleri: 1. İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti ola­rak kalacak, fakat Osmanlı Devleti  azınlık­ların haklarını   gözetmezse   İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.

  1. Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık   bulundurulacak   ve “Boğazlar Komisyonu” nün idaresinde bu­lunacak.
  2. Doğu Anadolu’da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.
  3. İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bö­lümü ile Midye – Büyük çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılar’a verilecek.
  4. Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara veri­lecek.

Devamını okuyun »

TBMM’nin İsyanlara Karşı Aldığı Önlemler Nelerdir

Ekim 29, 2014 | Veli Kuzu

ayaklanamalarTBMM’NİN İSYANLARA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER:
A-Hıyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanununun çıkarılması: İsyanların önlenmesi için TBMM’de 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu çıkarıldı. Bu kanunun çıkarılmasının nedeni işgal güçlerine karşı tek bir vücut olarak mücadele etmek içindi. Bu kanunun ilk maddesi şöyleydi: “TBMM’nin yasallığına karşı ayaklanmaya yönelik sözle, yazıyla ya da doğrudan doğruya bilerek karşı çıkan, yayında bulunan kişiler vatan hanini sayılacaklardır.” Kanunda hangi suçları işleyenlerin vatan haini olacağı ve bunlara ne kadar ceza verileceğini içeren maddeler vardı.
B-İstiklal Mahkemeleri: Hıyanet-i Vataniye Kanununa uymayanların cezalandırılmasını İstiklal Mahkemeleri yapacaktı. Bu mahkemeler 11 Eylül 1920’de kuruldu ve 3 üyeden oluşuyordu. Bu üyeler TBMM’deki Milletvekilleri arasından seçiliyordu. (Bu durum TBMM’nin Yargı yetkisini kullandığını gösterir.) Üyelerden biri başkan seçiliyordu. İstiklal Mahkemeleri isyan bölgelerine giderek hızla görev yaptı. İsyan edenleri cezalandırdı. İsyanların bastırılması ile TBMM’nin otoritesi güçlenmiştir. Devamını okuyun »

TBMM’ye Karşı Çıkan Bütün Ayaklanmalar

Ekim 28, 2014 | Veli Kuzu

ayaklanamalarBÜYÜK MİLLET MECLİSİ İSYANLARA KARŞI
KAZANIM: Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
*TBMM’nin açılış hazırlıklarının yapıldığı dönemde Damat Ferit Paşa İtilaf Devletleri tarafından tekrar sadrazamlığa getirildi. Damat Ferit Paşa, Anadolu’daki Milli Mücadele’yi durdurmak için İngilizlerin de desteğini alarak harekete geçti. Şeyhülislam’dan Mustafa Kemal’i ve Milli Mücadele’ye katılanları padişaha karşı gösteren bir fetva aldı. Bu fetva Anadolu’nun her yerine dağıtıldı. Ayrıca yerel ayaklanmalar el altından desteklendi. Onlarından sonuç getirmeyeceği anlaşılınca Kuvay-ı İnzibatiye adı verilen bir ordu kurdu. Bu ordu Kuvay-ı Milliye engellemek, Kuvay-ı Milliye‟ye karşı ayaklananları desteklemek için kurulmuştu. Başlayan isyanlar TBMM’yi uzun süre uğraştırdı. Düşmanla mücadele edileceği yerde kardeşkanı dökülmesine ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasının gecikmesine neden oldu.
Sebepleri
 İstanbul hükümetinin kışkırtması
 İtilaf devletlerinin kışkırtması ve desteklemesi
 Şeyhülislamın fetvasının rolü
 Halkın askerlikten ve savaştan bıkması
 Kuvayı milliye birliklerinin halka karşı bazı olumsuz davranışlarda bulunması
 Azınlıkların çalışmaları ve bağımsızlık istemeleri
AYAKLANMALAR
A) Doğrudan İstanbul Hükümeti Tarafından Çıkartılan Ayaklanmalar
1. Aznavur Ayaklanması: İngilizlerin teşviki ile güney Marmara, Manyas, Balıkesir ve Gönen’de çıkartılmıştır. Ayaklanma Çerkez Ethem ve kuvvetleri ile bastırılmıştır.
2.Kuva-yi inzibatiye Ayaklanması: Bu ordu İngilizlerin teşviki ve yardımı ile Osmanlı saltanatına bağlı olarak kurulmuştur. Ayaklanma İstanbul ve Anadolu arasında önemli bir geçit olan Geyve boğazının Kuvayı milliyetçilerin eline geçmesini önlemek için çıkartılmıştır. Geyve boğazındaki Kuvayı milliye birliklerine saldıran hilafet ordusunun er kadrosunun Ali Fuat Paşa komutasındaki Kuvayı milliye birliklerine katılmasıyla ayaklanma bastırıldı.
B) İstanbul Hükümeti ve İşgalcilerin Kışkırtmaları Sonucu Çıkan Ayaklanmalar: Anadolu’daki milli direnişi en çok bu ayaklanmalar uğraştırmıştır.
1. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanmaları: İngilizler boğazları elde tutmak için İstanbul hükümeti ile işbirliği yaptılar. Bölgedeki halk kışkırtıldı. Geyve’deki birliklerimizpusuya düşürüldü. Ayaklanma Ali Fuat Paşa ve Refet Paşa tarafından bastırıldı.
2. Yozgat Ayaklanması: Yozgat, Boğazlayan, Yeni han ve çevresinde Çapanoğlu, Aynacı oğlu gibi bölgenin ileri gelenleri, padişah ve halifeye bağlılık iddiasıyla ayaklandılar. Çünkü bu kişiler, meclisin açılışı ve yeni bir devletin kuruluşu ile otoritelerinin yok olacağından endişe etmekte idiler. Bu ayaklanmayı batı cephesinden çağrılan Çerkez Ethem ve birlikleri bastırmışlardır.
3. Konya – Bozkır Ayaklanması: Delibaş Mehmet tarafından bozkırda başlayan ayaklanma Konya ve çevresine yayıldı. Ayaklanmayı Refet paşa bastırdı. Delibaş Fransızlara sığındı.
4. Afyon’da Çopur Musa Ayaklanması: Halifelik elden gidiyor diye başlatılan ayaklanma, aslında yunan ajanlarının kışkırtması ile başlatıldı. Ayaklanma bastırılınca Çopur Musa Yunanlılara sığındı. Yunanlılar böylece Batı Anadolu’da daha rahat ilerleyeceklerini düşünüyorlardı.
5. Milli Aşireti Ayaklanması: Daha önce Kuvayı milliye tarafları olan bu aşiret, Fransızların kışkırtması ile Urfa ve civarında ayaklandı.
6. Koçkiri Ayaklanması: Erzincan, Sivas ve dolaylarında çıkartılmıştır. Ayaklanma, Amasya’da bulunan merkez ordusu tarafından bastırılmıştır.
7. Cemil Çeto Ayaklanması: Bahtiyar aşireti reisi olan Cemil Çeto, Garzan ve yöresinde ayaklanma çıkarmıştır. Bu ayaklanmalardan başka Ali Batı ve Şeyh Eşref ayaklanmaları da çıkmıştır.C) Önceden Kuva-yi Milliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar: Düzenli ordunun kurulması ile bu ordunun emrine girmek istemeyen bazı Kuvayı milliye komutanları isyan etti. Bunların Başlıcaları;
1. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması: Refet Paşa tarafından bastırıldı
2. Çerkez Ethem Ayaklanması: I. İnönü savaşı sonrası İsmet paşa tarafından bastırıldı.
D) Azınlıkların Çıkardıkları Ayaklanmalar: Ermeni ve Rumların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde çıkardıkları ayaklanmalardır. Önemlileri şunlardır:
1. Pontus Rum Ayaklanmaları: Yunanlılarla işbirliği yapılarak ve itilaf devletlerinin desteği alınarak Karadeniz bölgesinde çıkarılmıştır. Rumların bölgede bağımsız bir Rum devleti kurmak için çıkarttığı bu ayaklanmalar ancak milli mücadelenin kazanılmasından sonra tamamen söndürülebilirdi.
2. Trakya ve Batı Anadolu’daki Rum Ayaklanmaları: Yunan işgallerinin başlaması ile çıkartılmıştır.

3. Ermeni Ayaklanmaları: Çukurova ve doğu Anadolu’da ermeni devletleri kurmak için Ermenilerce çıkarılmıştır.
Sonuçları
 Milli mücadelenin kazanılmasını geciktirmiştir.
 Anadolu’daki işgalleri kolaylaştırmıştır.
 Çok sayıda Müslüman Türk insanı şehit düşmüştür.
 Maddi yönden büyük kayıplara neden olmuştur
 Ayaklanmaların bastırılması TBMM’nin otoritesini ve gücünü artırmıştır.
 Düzenli ordunun kurulmasını hızlandırmıştır.
 Ayaklanmaların bastırılmasıyla milli birliğin sarsılıp yok olmayacağı anlaşılmıştır.
 Ayaklanmaların bastırılması hilafeti, saltanatı ve Osmanlı hükümetinin otoritesini zayıflatmıştır.