Körfez Savaşları ve Türkiye’ye Etkisi – 8.sınıf

Kasım 22, 2014 | Veli Kuzu

korfez-savaşlarıKÖRFEZ SAVAŞLARI

I.KÖRFEZ SAVAŞI

Irak, fazla petrol üretiyor ve petrol fiyatlarını düşürüyor gerekçesi ile Kuveyt’i 2 Ağustos 1990’da işgal etmesi üzerine I. Körfez Savaşı çıkmıştır. Kuveyt’in işgal edilmesi üzerine Birleşmiş Milletler toplanmış ve Irak’ı haksız bularak Irak’a ambargo uygulaması başlatmıştır. Ambargo uygulanmasına rağmen Kuveyt’ten çekilmeyen Irak’a Birleşmiş Milletlerin onayı ile ABD öncülüğünde uluslar arası güçler askeri müdahale ederek Kuveyt’i işgalden kurtarmıştır.

****Savaşın Türkiye’ye Etkisi

Aktif olarak savaşa girmeyen ülkemiz BM üyesi olduğu için ambargo kararına uymuş ve dünya barışına katkıda bulunmak için Irak ile sınır kapımız olan Habur Sınır Kapısı ile Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru hattını  kapatmıştır.Irak ile her türlü ticari ilişkimiz kesildiği için Türkiye milyonlarca dolar zarara uğramıştır. Devamını okuyun »

Tevhidi tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu ve önemi

Kasım 22, 2014 | Veli Kuzu

osmanlı-memurTEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİM BİRLİĞİ )KANUNU  3 MART 1924

19.yy.da Osmanlı İmp.’nda  klasik medreselerin yanı sıra batılı tarzda eğitim veren okullar,azınlık okulları ve yabancı okullar bulunmaktaydı.Bu okulların her biri farklı dünya görüşüne sahip olan,farklı bilgilerle donatılmış bireyler yetiştiriyordu.Bun durum Osmanlıda kültür çatışmalarına yol açıyordu.Kısaca Osmanlıda öğretim birliği yoktu.

3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-İ Tedrisat (Öğretim Birliği )Kanunu  ile

**Eğitim alanındaki ikilik ortadan kalkmış,öğretim birliği sağlanmıştır.

**Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

**Medreseler kapatılmış,Maarif (Eğitim) Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılarak bugünkü eğitim sistemine geçilmiştir.

**Karma eğitime geçilmiş eğitim öğretim kız ve erkek bütün çocuklara zorunlu hale getirilmiştir.

**M.Kemal eğitim sisteminin milli(milli kültüre dayalı),demokratik,laik,çağdaş,bilimsel özellik taşıması gerektiğini belirtmiştir.

**3 Mart 1924’te ayrıca Şeriye ve Evkaf(Vakıflar) Vekaleti(Bakanlığı) kaldırılarak,halkı din ile ilgili konularda aydınlatmak din işlerini yürütmek için Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.Vakıf mallarını korumak,amacına göre yaşatmak ve işletmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

 

***NOT: 3 Mart 1924’te Erkan-ı Harbiye Vekaleti (Savaş Bakanlığı) kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur.***Ordunun siyasetten ayrılması amaçlanmıştır.

3 Mart 1924’te çıkarılan bütün kanunlarda çağdaşlaşma amaçlanmıştır.

Saltanatın kaldırılması ne zaman oldu

Kasım 18, 2014 | Veli Kuzu

son-osmanlı-mebusan-meclisi SALTANATIN KALDIRILMASI 1  KASIM 1922

Nedenleri:

-İtilaf Devletleri Lozan görüşmelerine İstanbul ve Ankara (TBMM) Hükümetlerini birlikte çağırmışlardı.Amaçları iki hükümet arasındaki görüş ayrığından yararlanıp Sevr B.A.nı kabul ettirmekti.Bu durumu ortadan kaldırmak için 1 Kasım 1922’de saltanat halifelikten ayrılarak kaldırılmıştır.Böylece:

**Yönetim alanındaki ikilik(iki başlılık )sona ermiştir.

**Milli Egemenlik ilkesini gerçekleştirmek için en önemli adım atılmıştır.

**Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış,laikliğin ilk aşaması gerçekleşmiştir. Devamını okuyun »

Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Amasya Görüşmeleri Soru Cevap

Kasım 9, 2014 | Veli Kuzu

kongrelerHAVZA GENELGESİ

S.1-Kurtuluş Savaşının ilk genelgesi  (bildirisi) hangisidir?

Havza Genelgesidir-28 Mayıs 1919

S.2-Havza genelgesinin amacı nedir?

Halkı işgallere karşı bilinçlendirmek, uyarmak ve bu sayede Milli bilinci uyandırarak ,Milli heyecanın tüm yurda yayılmasını amaçlamak.

S.3-Havza Genelgesinde alınan kararlar nelerdir?

-Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı çıkılmalı ve yurdun her tarafında işgalleri kınamak için gösteriler ,protesto mitingleri  düzenlenmeli

-Türk Milletinde düşman işgaline karşı  milli bir bilinç oluşturulmalı

-İtilaf devletlerinin temsilciliklerine ve İstanbul Hükümetine etkili telgraflar gönderilmeli Devamını okuyun »

Lozan bariş antlaşmasi özeti

Kasım 6, 2014 | Veli Kuzu

 

Lozan Barış Antlaşması Türk Heyeti

Lozan Barış Antlaşması Türk Heyeti

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI 24 TEMMUZ 1923

Anlaşma İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanmıştır.İtilaf Devletleri Lozan görüşmelerine İstanbul ve TBMM Hükümetlerini birlikte çağırmışlardır.Yönetimdeki bu ikiliğe son vermek ve milli egemenlik ilkesini pekiştirmek için 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılmıştır.Böylece Lozan görüşmelerine sadece TBMM Hükümeti katılmıştır.Antlaşmaya katılan devletler.

-İngiltere          -Yugoslavya                    -Karadeniz ve Boğazlar konusunda Rusya ve Bulgaristan

-Fransa             -Yunanistan                     -ABD gözlemci olarak katılmıştır.

-İtalya               -Romanya    Devamını okuyun »