İnkılap Tarihi Her konu ile ilgili bir soru

Mayıs 22, 2016 | Veli Kuzu

turkiyeT.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ HER KONU BİR SORU ETKİNLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM                                       (Karne Hediyesidir. Para ile satılmazJ)

1.Selanik şehrinde farklı din ve ırka mensup insanların bir arada yaşaması şehri nasıl etkilemiştir?

2.Osmanlı aydınları Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmak için hangi düşünce akımlarını öne sürmüşlerdir? Kısaca açıklayınız.

3.M. Kemal’in doğduğu yıllarda Osmanlı Devletinin Eğitim ve Öğretim yapısı hakkında bilgi veriniz.(Okuduğu okulları yazabilirsiniz.)

4.M.Kemal’in askeri görev ve başarılarını maddeler halinde yazınız. Devamını okuyun »

İnkılap Tarihi 8.Sınıf 27 Mayıs Darbesi Ders Notu

Mayıs 16, 2016 | Veli Kuzu

27 MAYIS ASKERİ DARBESİ

Demokrat Parti’nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu. 37 subaydan oluşan Millî Birlik Komitesi bu harekat ile anayasa ve TBMM’yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere birçok Demokrat Partiliyi tutuklattı.

Kurmay Albay Alparslan Türkeş Bayrak Radyodan darbe bildirisini okurken (27 Mayıs 1960 Cuma sabah saat 5.25)

1960 yılında başlayan yargılamalar Eylül 1961’de sona ermiş, 15 sanık idam cezasına, 31 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Adnan Menderes’in idam cezası 18 Eylül 1961’de uygulanmıştır. Devamını okuyun »

Demokrat parti dönemi gelişmeleri

Mayıs 16, 2016 | Veli Kuzu

350px-SelanikdenizdenDEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE (1950-1960)

CHP’den ayrılan milletvekillerinin 1946 yılında Adnan Menderes önderliğinde Demokrat Parti’yi kurmasıyla Türkiye’de tek parti dönemi sona ermiş, kurulan partilerin sayısı 10’u bulmuştur.

1950 seçimleri sonrasında İnönü’nün cumhurbaşkanlığından ayrılması ile Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise Başbakan olarak göreve başlamıştır. Demokrat Parti’nin ilk yıllarında ABD’den gelen yardımlar sayesinde daha önce görülmemiş bir bolluk yaşanmıştır. Marshall Yardımı sayesinde tarım aletleri ve traktör kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Bunların sonucu olarak Demokrat Parti’nin gücü ve halktan aldığı destek artmıştır. Yine bu dönemde CHP’nin tüm malvarlığının “haksız kazanç” iddiasıyla hazineye aktarılması, Atatürk’ün açtığı Halkevlerinin kapatılıp mal varlığının hazineye geçirilmesi gibi sebeplerle iktidar-muhalefet ilişkileri kopma düzeyine gelmiştir. Devamını okuyun »

Soğuk savaş dönemi ders notları

Mayıs 16, 2016 | Veli Kuzu

2.Dunya-Savasi4

  1. SOĞUK SAVAŞ YILLARI (1947-1991)

İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD ve SSCB iki süper güç olarak ortaya çıktılar. SSCB, savaş sonrası yayılmacı bir politika izleyerek komünizm rejiminin Balkanlar ve Orta Avrupa’da yerleşmesi için mücadele etmiştir. Rusya’nın bu tutumu, ABD ve Avrupa ülkelerini endişelendirmiştir. Böylece ABD’nin önderliğinde demokratik Batı devletleri Batı Bloğu’nu, Sovyet Rusya önderliğinde Doğu Avrupa ve Balkan devletleri de Doğu Bloğu’nu oluşturmuştur.

Soğuk Savaş; Doğu ve Batı blokları arasında gelişen, açık ama silahlı mücadeleye dönüşmeyen çekişmeye denilmektedir. Silahlı mücadele yok; ancak her konuda gerginlik, çekişme, rekabet ve didişme var! Devamını okuyun »