SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENMENİN YARARLARI

Aralık 16, 2014 | Veli Kuzu

lolay-olgu-görüş,genelleme      SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENMENİN YARARLARI:

 SOSYAL BİLİMLER: Toplum olayları,insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilimdir. Sosyal Bilimler bir çok bilim dalından yararlanır.(Tarih,Coğrafya,Psikoloji,Sosyoloji,Ekonomi,Din Bilimleri,Filoloji,Hukuk vs)

Sosyal Bilgiler dersini niçin görürüz?

-Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmek. Sosyal bilgiler

Etkin ve Sorumlu vatandaş olmak

Vatanını ve milletini seven vatandaşlar olmak

Haklarını bilen vatandaşlar olmak

Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öğe ve süreçleri bilen vatandaşlar olmak

Sosyal Bilgiler Dersi; Devamını okuyun »

Teog 2014 Aralık Mazeret Sınavı Soru ve Cevapları

Aralık 15, 2014 | Veli Kuzu

Geçen haftalarda yapılan teog sınavının bu hafta mazeret sınavı yapıldı.Mazeret sınavının soru ve cevaplarını aşağıdan indirebilirsiniz.

DERSLER KİTAPÇIKLAR
Türkçe  A Kitapçığı   B Kitapçığı C Kitapçığı  D Kitapçığı
Matematik  A Kitapçığı   B Kitapçığı C Kitapçığı D Kitapçığı
Din Kültürü  A Kitapçığı  B Kitapçığı C Kitapçığı  D Kitapçığı
Fen ve Teknoloji A Kitapçığı  B Kitapçığı C Kitapçığı D Kitapçığı
İnkilap Tarihi A Kitapçığı B Kitapçığı C Kitapçığı  D Kitapçığı 
İngilizce  A Kitapçığı  B Kitapçığı C Kitapçığı D Kitapçığı
Fransızca  A Kitapçığı  B Kitapçığı C Kitapçığı D Kitapçığı

 

HATAY’IN ANAVATANA (TÜRKİYE’YE) KATILMASI

Aralık 6, 2014 | Veli Kuzu

img60_001114bHATAY’IN ANAVATANA(TÜRKİYE’YE) KATILMASI

     Hatay Sakarya Savaşından sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakılmış,bu Misakı Milliye uymayan durum Lozan’da da kabul edilmişti.

1936’da Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimine son vermesi üzerine Türkiye, Milletler Cemiyetine başvurarak Hatay’ın geleceğine burada oturanların karar vermesini istedi.

Türkiye ile Fransa arasında yapılan ikili görüşmelerden sonra Hatay’da bağımsız bir devlet kurulmasına karar verildi.

Hatay için bir anayasa hazırlanıp ardından seçimler yapıldı ve 2 Eylül 1938’de bağımsız Hatay Devleti kuruldu.İlk ve tek cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’dir. Devamını okuyun »

BALKAN ANTANTI ve SADABAT PAKTI

Aralık 3, 2014 | Veli Kuzu

cumhuriyetçilikBALKAN ANTANTI

Avrupa’da devam etmekte olan silahlanma yarışı ve Almanya ile İtalya’nın yayılmacı politikaları  Balkanları ve Orta Doğu’yu tehdit etmesi ile 9 Şubat 1934’te Balkan Antantı kuruldu.

Katılan devletler:Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya-Romanya

  1. Balkan Savaşında toprak kaybettiği için bu anlaşmaya Bulgaristan katılmamıştır.

Bu antlaşmayla Balkan ülkeleri karşılıklı olarak sınırlarını güvence altına almayı ve çıkabilecek tehlikeleri birlikte önlemeyi,komşu devletlerin saldırılarını önlemeyi amaçlamışlardır.

 

Balkan Antantı ile Türkiye Bulgaristan hariç batı sınırını güvence altına almıştır.

  Devamını okuyun »