İSRAİL’İN KURULMASI VE ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI FİLİSTİN SORUNU

Eylül 19, 2014 | Veli Kuzu

İSRAİL’İN KURULMASI VE ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI(FİLİSTİN SORUNU)
 Yahudilerin Filistin’de bir anavatana sahip olma faaliyetleri, yani Siyonizm Hareketi, Budapeşteli Yahudi gazeteci Dr. Herzl, 1897’de Dünya Siyonist Teşkilâtı’nı kurmuş; Avrupa ve Amerika’daki nüfuzlu ve zengin Yahudiler, büyük devletler nezdinde teşebbüslerde bulunarak Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak için çalışmışlardır. Theodor Herzl’in 1896’da yayınladığı “Yahudi Devleti” adlı eseriyle hızlanmıştır.
 İsrail Devleti’nin kurulmasında Balfour Deklarasyonu oldukça önemli bir paya sahiptir. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Arthur Balfour, 2 Kasım 1917’de uluslar arası Siyonist hareketin liderlerinden olan Lord Rothschild’e bir mektup göndererek, Filistin topraklarında bir “Yahudi Devleti” kurulması konusunda İngiliz hükûmetinin destek vereceğini bildirmiştir.
 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 27 Kasım 1947’de, Filistin Komisyonu’nun çoğunluk teklifini benimsemiş ve Filistin’in Araplarla Yahudiler arasında taksimine karar verilmiştir. Devamını okuyun »

2. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE(İNÖNÜ DÖNEMİ-Millî Şef Dönemi)

Eylül 18, 2014 | Veli Kuzu

II. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE(İNÖNÜ DÖNEMİ-Millî Şef Dönemi)
 29 Mayıs 1939’da toplanan CHP’nin V. Kurultayı’nda, parti içinde siyasî denetim kurabilmek amacıyla “Müstakil (Bağımsız) Grup” oluşturulmuştur.
 İkinci Dünya Savaşı sürecinde Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu başbakanlık yapmış, İsmet İnönü ise cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır.
 Bütün illerde hava saldırılarına karşı ‘karartma’ uygulaması başlatılmıştır. Gece 23:30’dan sonra sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.
 Çatalca’da olası bir Alman işgaline karşı Çakmak Hattı’nın yapımına başlanmıştır.
 1940’ta hükûmete ekonomiye müdahale etme hakkı tanıyan Millî Korunma Kanunu ilan edilmiştir. Millî Korunma Kanunu çerçevesinde getirilen dış ticaret kısıtlamaları, ithalatın önemli ölçüde daralmasına neden olmuştur. İthalatın ve yerli üretimin azalması kıtlık ortamının oluşmasına yol açmıştır. Devamını okuyun »

2.Dünya Savaşı Genel Sonuçları

Eylül 18, 2014 | Veli Kuzu

SAVAŞIN GENEL SONUÇLARI
 Savaştan sonra Almanya doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır (Bu iki Alman devleti 1990’da birleşmiştir).
 Savaştan sonra İtalya’nın K. Afrika’dan çekilmesiyle Libya devleti kuruldu. Fransa’nın sömürgesi olan Cezayir bağımsız oldu.
 12 Ada savaştan sonra Yunanistan’a verildi (Böylece yapılan paylaşımda Türkiye umduğunu bulamadı).
 Milyonlarca Yahudi’nin öldürülmesi üzerine BM desteği ile Yahudilere, Filistin’de devlet kurma hakkı tanındı. Böylece Amerika ve İngiltere’nin desteği ile 1948’de işgalci İsrail devleti kuruldu.
 Savaş sonunda dağılan M.C. yerine 46 devletin katılımıyla BM kuruldu (24 Ekim 1945). BM, 1948’de II. Dünya Savaşının kötü sonuçlarını göz önüne alarak “İnsanlar Hakları Evrensel Beyannamesi’ni hazırladı. Devamını okuyun »

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE SORUNLARI

Eylül 16, 2014 | Veli Kuzu

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ
1- Kıbrıs Sorunu
 ENOSİS: Megola İdea hedefi çerçevesinde Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını ifade 18 Ekim 1828 tarihinde İngiltere, Rusya ve Fransa’ya bir nota veren Yunanistan, resmen ilk kez Enosis fikrini ortaya atmış ve Kıbrıs’ın kendisine bağlanmasını istemiştir etmektedir. İngiliz yönetimi altındaki Kıbrıslı Rumların, “Enosis” adı verilen ve Kıbrıs’ı Yunanistan’a katma idealinin ilk önemli ayaklanması 1931’de görülmüştür.
 Yunanistan, 1951’de Kıbrıs’ın kendisine verilmesi için İngiltere’ye resmen başvurmuş, bu girişimi olumsuz karşılanınca meseleyi 1954’te BM’ye taşıyarak uluslar arası bir konu hâline getirmiştir.
 1955 yılında Yorgo Grivas önderliğinde EOKA adlı terör örgütü kurulmuştur. 1954’te Yunanistan’dan getirdiği silahlar ve terör eğitimi alan savaşçıları ile Kıbrıs’a geri dönen Grivas, İngiliz askerî ve sivil kesime terör saldırıları yapmıştır. Grivas 1958’den sonra Kıbrıslı Türkleri hedef seçmiştir.
 EOKA’nın Türkleri hedef alan eylemlerine karşılık vermek amacıyla, Türkler de Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş öncülüğünde 1958’de Türk Mukavemet Teşkilâtı (TMT)’nı kurmuşlardır. Devamını okuyun »