Anasayfa 2 Ders Notları 2 1. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

1. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

1. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

1- Osmanlı, Rusya, Avusturya ve Almanya parçalandı.
2- İngiltere’nin üstünlüğü bir süre daha devam etti.
3- Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Ukrayna, Lituanya ve Türkiye gibi yeni devletler kuruldu.
4- Barışı korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu.
5- Sömürgecilik Manda şekline dönüştü.
6- Sınırların çizilmesinde milliyet prensibi gözetilmemesi yeni problemler doğurdu ve yeni çok uluslu devletler kuruldu.( Çekoslovakya, Yugoslavya)
7- Çok ağır şartlar taşıyan antlaşmalar yeni bir savaşın çıkmasına neden oldu.
8- ABD’nin uluslar arası alanda etkisi arttı.
9- Büyük devletlerin parçalanması ile yeni kurulan devletlerin bulunduğu bölgelerde otorite boşluğu oluştu.
10- Komünizm, Faşizm ve Nasizm gibi yeni yönetimler kuruldu.

Hakkında Veli Kuzu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

x

Check Also

Yeni Müfredat Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Kazanımları

SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI BİREY VE TOPLUM Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma ...