Başlangıç | Sınavlara Hazırlık | 2009/2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER 2 DÖNEM ZÜMRESİ

2009/2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER 2 DÖNEM ZÜMRESİ

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Zümre ile ilgili yönetmelik maddelerinin okunması.
 3. İlk dönem  zümre toplantılarının değerlendirilmesi.
 4. Müfredatın ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenmesi.
 5. Derslerde kullanılacak kaynak kitapların, araç-gereçlerin tespit edilmesi.
 6. Performans ve proje görevlerinin belirlenmesi.
 7. Derslerin işlenmesi ile ilgili esasların belirlenmesi.
 8. Yazılı sınav tarihlerinin belirlenmesi.
 9. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılması.

10.  Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenerek alınacak önlemlerin karşılaştırılması

11.  Öğrenci başarısını arttırıcı önlemler alınması.

12.  Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi. (İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin  20.08.2007 tarihli son değişikliklerin incelenmesi.)

13.  Yıllık, günlük planların uygulanması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar

14.  Dilek ve temenniler.

 1. Okul Müdür Yardımcısı Mahmut ERBİL konuşmasını yaparak toplantıyı başlattı.Sosyal bilgiler öğretmeni Ömer YANIKTAŞ’ a  başarılar diledi ve yukarıdaki maddelerin görüşülmesine geçildi.
 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ömer YANIKTAŞ zümre ile ilgili yönetmelik maddelerini okudu.
 1. ilk dönem yapılan zümre tutanakları incelendi.
 1. Müfredat ve bu müfredatın genel ve özel amaçları incelendi. Bu amaçların kazandırılmasında öğrencileri aktif duruma getirilmesinin önemine değinildi.
 1. Derslerde kullanılacak kaynak kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplar olarak belirlenmiştir. Derslerde kullanılacak kaynak araç ve gereçler ise ders ve ünite çerçevesinde şöyle

belirlenmiştir.

DERS ÜNİTE Film / Belgesel/Web Sitesi Kitap/ Dergi / Gazete/Harita GENEL KAYNAKLAR
SOSYAL BİLGİLER-6

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

Coğrafya ve Tarih Atlası, ATLAS Dergileri, GEO Dergileri, Bilim Çocuk Dergileri, Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Fotoğraflar, T.C. 1982 Anayasası, Medeni Kanun, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi, Gazete Kupürleri,  İnternet, VCD, Tepegöz.

YERYÜZÜNDE YAŞAM

*BBC Mavi Gezegen Belgeseli (10 Bölüm)

*BBC Yeryüzü Belgeseli (11 Bölüm)

*BBC-Doğanın Büyük Gösterisi Belgeseli- 3 Bölüm

*BBC-Yuva Belgeseli

İPEK YOLUNDA TÜRKLER

*Asya’nın Kandilleri (TRT-Belgesel/13 Bölüm)

*SON PEYGAMBER Çizgi Sinema

POPÜLER TARİH SETİ/ Türk-İslam Tarihi Serisi

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

*ATLAS DERGİSİ belgeselleri

*ATLAS DERGİSİ

Arşiv CD’leri.

Bulma Oyunu

Türkiye Maden Haritası

Türkiye Tarım Ürünleri Haritası

Türkiye Hayvancılık Haritası

Türkiye Turizm Haritası

Türkiye Sanayi Haritası

Türkiye Ulaşım Haritası

ÜLKEMİZ VE DÜNYA

*Bor madeni örneği

*Kurşun madeni örneği

*Çinko madeni örneği

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

ELEKTRONİK YÜZYIL

Bilim ve Teknik Dergisi Arşiv DVD’si

Bilim Çocuk Dergisi Arşiv DVD’si.

*Organ Bağış Kartı

*Organ Bağış Broşürü

SOSYAL BİLGİLER-7

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

*Küçük Şeyler/Üstün Dökmen

Mış Gibi Yaşamlar/Üstün Dökmen

*Anadolu Ajansı Tanıtım Broşürü

*RTÜK Akıllı İşaretler Dergisi ( 5 Adet)

*RTÜK tanıtım broşürü

Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları Kitabı, National Geographic, Mobidik, Bütün Dünya ve Atlas Dergileri, TEMA Bültenleri, Türkiye Tarihi Ansiklopedisi, Bu Mülkün Sultanları-36 Osmanlı Padişahı Kitabı, T.C. 1982 Anayasası, Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, Resni Gazete, TUSIAD Coğrafya-2003

ÜLKEMİZDE NÜFUS

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

*Rumeli’de Osmanlı İzleri-Belgesel

-“Elveda Rumeli”  Dizisi (Seçilecek örnek Bir bölüm)

*Mehter Marşları-CD

*Mozart-Türk Marşı-CD

*Eğlenceli Tarih: Geçit Vermez Çanakkale/Metin ÖZDAMARLAR

**Eğlenceli Tarih: Osman Gazi: Büyük Kurucu/Metin ÖZDAMARLAR

**Eğlenceli Tarih: Barbaros: Denizler Fatihi / Metin ÖZDAMARLAR

ZAMAN İÇİNDE BİLİM

*Bilim Çocuk “Buluşlar” Oyun Kartları

*Bilim Çocuk “Biliminsanları” Oyun Kartları

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

YAŞAYAN DEMOKRASİ

*Resmi gazete

*TBMM Kitapçıkları

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER

Yuva-Belgesel

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

NUTUK, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Şevket Süreyya AYDEMİR (Tek Adam -3 Cilt), Şevket Süreyya AYDEM,R (İkinci Adam-3 Cilt)

T.C. 1982 Anayasası, Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, TUSIAD Tarih-2003, Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları Kitabı, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Türkiye Tarihi Ansiklopedisi,

MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

NUTUK,

Mondros ve Sevr Haritaları,

“YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!”

TRT-KURTULUŞ FİLMİ-6 Bölüm NUTUK, Genelkurmay Başkanlığı Kurtuluş Savaşı Puzzle Oyunu

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

TRT-Cumhuriyet Filmi NUTUK,

Bilim ve Çocuk Dergisi “Atatürk İnkılâpları” Oyun Kartları

ATATÜRKÇÜLÜK

ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

*Sarı Zeybek Belgeseli

*Anıtkabir Belgeseli

*12 Eylül Belgeseli ( 10 Bölüm)

*12 Mart Belgeseli ( 9 Bölüm )

*-“Hatırla Sevgili”  Dizisi (Seçilecek örnek Bir bölüm)

*ER RYAN’I KURTARMAK-Film

*PEARL HARBOR-Film

NUTUK,
 1. 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında 2 dönem öğrencilere verilebilecek Proje ve Performans görevleri şöyle belirlenmiştir:
SOSYAL BİLGİLER-6 PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ
Performans Görevi Konuları Proje Görevi Konuları

Doku Bağışının Faydaları

 • Fotoğraflarla ilçemizin tanıtılması
 • Tarih öncesi ve Tarih Devirlerinin şema üzerinde gösterilmesi bu devirlerin değişimine neden olan olayların kısaca açıklanması
 • 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konularını içeren bulmaca
 • Ne Yiyor, Ne Giyiyorlar” dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların günlük hayatlarını yansıtan fotoğrafların incelenmesi ve yorumlanması
 • Karşılaştığı herhangi bir sorunu irdeleyerek, sahip olduğu haklarla çözüm yolları üretmek.
 • Eski Tür geleneklerinin kompoze edildiği bir drama çalışması.(Evlenme, doğum, ölüm)
 • Tarihsel süreç içerisinde ipek yolun hakim olan devletlerin tespiti (Yüzyıllara göre harita düzenlenmesi)
 • Yönetim şekillerinin tiyatrolaştırılması (Atina’da demokrasisi ile Türkiye demokrasisi arasındaki farkı anlatan bir oyun hazırlanması)
 • Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak, Türk kadının konumunu gösteren bir afiş hazırlanması.
 • Töre cinayetleri aile içi şiddet ve kadına yönelik adeletsizlikleri basın ve yayın araçlarından takip ederek değerlendirilmesi.

Bir sinema afişi tasarlama

Çevre Kirliliği ile ilgili bir gazete tasarlama

Vergi Vermekle İlgili Bir Afiş Tasarlama

Turistik Bir Bölgeyi Tanıtan Bir Reklam Hazırlama

İslamiyetin Doğuşu filmini izleme ve film eleştirisi yazma

çevre kirliliği sorunlarından biri seçilerek sorunun çözüm yollarını içeren bir proje hazırlanması
Şanlıurfa’nın  iklimi(sıcaklık ,yağış, karlı gün sayısı vb. grafikleri)
küresel ısınma: etkileri ve alınabilecek önlemler
doğal kaynaklarımız tükenmesin panosu
şehrimizin sorunlarını çözelim
yatırım ve pazarlama projesi hazırlamak(ilimizin coğrafi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak)

SOSYAL BİLGİLER-7 PERFORMANS VE PROJE KONULARI
Performans Görevi Konuları Proje Görevi Konuları

Ziraat Bankası Tarihi

Coğrafi Keşifler

Çocuk Hakları

Balkan Savaşları

Çanakkale savaşı

I. Dünya Savaşı

Uluslar arası İnsan Hakları Kuruluşları

 • Tarım ürünlerinin ülkemizde dağılışını gösteren harita çizimi/yorumlanması
 • XVII.yy ıslahatları ile XVIII yy ıslahatlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi
 • Küresel ısınmanın başlıca sebepleri ve sonuçları ile küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler hakkında araştırma yapınız.
 • Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine ait 1453-1699 tarihleri aralığında önemli olayları kapsayan bir tarih şeridi hazırlayınız

Toplumda görülen iletişim çatışmalarına örnekler bulma…

İletişim çatışmaları ile ilgili bir senaryo yazma ve sınıfta oynama

Dünden bugüne iletişim aletleri resimli kitapçık hazırlama

Herhangi bir kurumdan BİLGİ EDİNME

Türkiye Nüfus Haritası Çizimi

Ülkemizde bugüne kadar yapılan Nüfus sayımlarının grafik tablosu

Üstün Dökmen “Küçük Şeyler” kitap incelemesi

KURULUŞ film izleme ve eleştirisini  yapma

Seçilecek bir olaydan tarih gazetesi yapma

Coğrafi Keşifler Haritası

Traih boyunca önemli buluşlar kartpostal hazırlama

Çocuk Hakları ile ilgili bir afiş hazırlama

Buluş kartları hazırlama

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ
Performans Görevi Konuları Proje Görevi Konuları

Lozan Barış Antlaşması

Cumhuriyetin ilanı.

Halifeliğin kaldırılması

Medeni Kanunun Kabulü

Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik

Soyadı kanunu

Ankara’nın Başkent olması

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

 • Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendiriniz.
 • Mustafa Kemal’e suikast girişimini ve cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlayınız
 • Büyük Nutuk’un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini inceleyip,araştırınız
 • 1933 Üniversite Reformu’ndan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi araştırınız.
 • Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında araştırma yapınız.
 • Onuncu Yıl Nutku’ndan hareketle yapılan inkılâpları, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendiriniz.
 • Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendiriniz.
 • Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler vererek araştırınız.
 • Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi araştırınız.
 • “Atatürk’ün Hayatındaki Dönüm Noktaları” (Atatürk’ün 1881–1919 yılları arasındaki hayatının dönüm noktalarını içeren bir zaman şeridi hazırlama)
 • Bulmaca Hazırlıyorum (Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi I. dönem konularını içeren bulmaca hazırlanır.
Kurtuluş Savaşı’nda görev alan önemli komutanlar ve başarı öyküleri.

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınların rolünü anlatan bir kompozisyon yazma.

Kurtuluş Savaşı’nı anlatan önemli iki roman (Yaban, Ateşten Gömlek) ve özetleri.

İstiklal Marşı’nın kabul edilmesini anlatan bir öykü yazma.

Kurtuluş Savaşı’nın herhangi bir bölümünü anlatan bir piyes, tiyatro ya da öykü yazımı.

Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir film ( Cumhuriyet ) ya da dizi (Kurtuluş) izleme ve tanıtımını yapma.

Kurtuluş Savaşı halk kahramanlarından üç kişinin  ( Sütçü İmam, Hasan Tahsin ve Antepli Şahin) hayat hikâyeleri ve mücadeleleri.

Atatürk’ün en önemli eselerinden olan  NUTUK incelemesi.

Kurtuluş Savaşı için karşılaştırmalı bir  “Kurtuluş Savaşları” haritası hazırlama.

Antep’in “Gazi”; Urfa’nın  “Şanlı”; Maraş’ın “Kahraman” ünvanı almalarının nedenleri.

Mustafa Kemal’in “Kurtuluş Savaşı’nda İzlediği Yol Haritası” çizimi.

En az yirmi fotoğraftan oluşacak bir “Kurtuluş Savaşı Albümü” hazırlama.

Kısa bir Sakarya Savaşı senaryosu yazma.

Kurtuluş Savaşında Cepheler haritası hazırlama.

Kurtuluş Savaşındaki askeri güçleri karşılaştıran bir tablo hazırlama.

Performans ve proje görevlerinin değerlendirmesinin geliştirilen ölçekle şu kriterlere göre yapılması kararlaştırıldı: PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Projenin Adı  :

Adı ve Soyadı            :

Sınıfı/NO                   :

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER
Zayıf Kabul Edilebilir Orta İyi Çok İyi
1 2 3 4 5
I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma (Grup çalışması ise)
Belirlenen konunun önemini ortaya koyma
Hazırlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya koyma
TOPLAM
II. PROJENİN İÇERİĞİ
Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma
Toplanan bilgileri analiz etme
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Yapılan çalışmanın orijinal olmasına özen gösterme
Yapılan çıkarımların nedenlerini ortaya koyma
Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisini gösterme
Hazırlanan raporun, resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleme
Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru biçimde kullanma
Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Sorulara cevap verme
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında Türkçeyi doğru biçimde kullanma
TOPLAM
GENEL TOPLAM

Performans değerlendirmesinin ise aşağıdaki ölçeğe uygun olarak yapılması planlanmıştır.

SOSYAL BİLGİLER

PERFORMAN GÖREVİ   DEĞERELENDİRME        ÖLÇEĞİ

SIRA

SI

AD-SOYAD

Farklı bilgi kaynakları kullanarak bilgi ve veri planlama (10) Bilgilerin bir bütün haline getirilmesi(10) Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama, anlatma(10) Zamanı iyi kullanma(10) Raporun düzeni, görünüşü, yazım kurallarına uygunluğu (15) Kaynakçanın belirtilmesi (15) Yaratıcılık (15) Ortaya çıkan ürünün konunun amacına uygunluğu (15)

Aldığı  toplam not

 1. Derslerin işlenmesi ile ilgili esaslar şu şekilde kararlaştırılmıştır:
 • Konular öğrenci merkezli işlenecektir.
 • Derslerin işlenmesinde öğrenci seviyesi dikkate alınacaktır.
 • Konunun anlaşılması için görsel ve işitsel araçlar kullanılacaktır.
 • Öğrenci çalışma kitaplarından mümkün olduğu kadar çok yararlanılacaktır.

*Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2007/66 nolu genelgesinden hareketle Sosyal Bilgiler derslerinden Küresel Isınma’nın konu bazında yeri geldikçe işlenmesine karar verildi. Bunun için de www.yesilkutu.net sitesinde yer alan Yaşamın Temel Kaynağı Su (13 sayfa), Dünyamız Isınıyor (6 sayfa), Su Kirliliği (4 Sayfa), Denizlerimizi Koruyalım (4 sayfa)  etkinliklerinin kullanılmasına karar verildi.

 1. Yazılı Sınav tarihleri ve her dersten yapılacak sınav sayısı şöyle belirlenmiştir:

Dersler

BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ DÖNEM

a.Sosyal Bilgiler 6

Kasım Aralık Ocak Mart Nisan Mayıs
I. Yazılı

2 HAFTA

II.Yazılı

2 HAFTA

III.Yazılı

2 HAFTA

I. Yazılı

3 HAFTA

II.Yazılı

4 HAFTA

III.Yazılı

4 HAFTA

b.Sosyal Bilgiler 7 I. Yazılı II.Yazılı III.Yazılı I. Yazılı II.Yazılı III.Yazılı
e. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük I. Yazılı

3 HAFTA

II.Yazılı

1 HAFTA

I. Yazılı

2 HAFTA

II.Yazılı

4 HAFTA

 1. Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ömer YANIKTAŞ  özellikle okuma yazması bozuk olan öğrenciler için Türkçe öğretmenleri, Küresek Isınma konusunda Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ile işbirliği yapılmasının önemine işaret etmiştir.

6 ve 7. sınıf müfredatında istatistiksel bilgilerin ve oran ile ilgili konuların yer aldığını bu konuda Matematik öğretmenleri ile iş birliğine gidilmesi gerektiğini belirtildi.

10.   Öğretimde karşılaşılan başlıca sorunlar; bazı öğrencilerin seviyelerinin düşük olması, günlük çalışmalarının olmaması, ödevlerin yapılmaması, performans görevlerine yeterli özenin gösterilmemesi, temizlik problemleri, derslere karşı ilgisizlik olarak tespit edildi.

Bu durum için ailelerle daha fazla iletişim sağlanması, öğrencilere uzun ödevler yerine kısa sıkıcı olmayan, ilgi çekici ödevler verilmesi, performans görevlerinin yapımında rehberlik edilmesi ve derslerde daha fazla görsel materyaller (vcd, bilgisayar, Projeksiyon, harita, fotoğraf, poster ) kullanılması gerektiği belirtild

11.Öğrencilerin başarısını arttırıcı  önlemler:

ü  Okul-aile işbirliğine önem verilmesi.

ü  Öğrencilerin derste aktif kılınması.

ü  Gerekli araç-gereçlerin etkili kullanılması.

ü  Ödevlerin takip edilmesi.

ü  Teknolojik araç-gereçlerden faydalanılması.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ömer YANIKTAŞ II. Dönem için başarıyı arttırıcı yöntem ve teknik olarak:

a)Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap,  dergi, resim ve fotoğraf gibi gereçlerin sınıfa getirilmesi bilgisayardan ve vcd’lerden yararlanılması

b)Öğrencilere dersi daha ilginç hale getirecek, soyuttan somuta çevirebilecek ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması Bunun içinde siyasi olayların seyrinden çok, neden –sonuç ilişkisi üzerinde durulacak ayrıntı sayılabilecek tarihlerle, yer ve kişi adları ezberletilmemesi, ancak Türk tarihinde önemli olayların tarihleri ve neden- sonuçları özellikle öğretilmesi

c)Öğrencilerin derse ön hazırlıklı gelmesi için ödev verilmesi ve ödevlerin kontrol edilmesi

d)Öğrenci velileri ile işbirliği sağlanması

e)Derse tüm öğrencilerin katılımının sağlanması

f)Okuldaki diğer öğretmenlerle işbirliğinin sağlanması” belirtti.

Sınıflarda ise günlük plan yerine öğretmen kılavuz kitaplarının kullanıldığı bu yüzden tekrar günlük plan yapmaya gerek olmadığı ancak öğretmenlerin bir sonraki konuyu da inceleyerek derslere girmesinin daha sonraki derse öğrencileri hazırlamak için gerekli olduğu vurgulandı.

Haftalık ders saatinin müfredatı uygulamaya yetmemesi, çeşitli nedenlerden dolayı okulların bazı günler tatil edilmesi sonucunda  yıllık planların uygulamasında bazı derslerde geri kalındığı belirtildi.  Konuların yıllık plandaki akışına göre işlenmesi ve yeri geldiğinde diğer zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılması, bazı etkinliklerin ev ödevi olarak verilmesi, kararlaştırıldı.

Derslerin ve konuların özelliklerine göre ders işlenirken mümkün olduğunca öğrencilerin merkeze alınması kararlaştırıldı. Yöntem ve teknik olarak öğrencilerin derse hazır olarak girmeleri sağlandıktan sonra, öğrencilerle konu karşılıklı işlenmesinin ve konu sonlarında mümkün olduğunca tekrarların yapılmasının faydalı olacağı ve bu doğrultuda konuların işlenmesine karar verildi. Derslerde öğretmenin toparlayıcı,  eksiklikleri giderici ve bilgi tamamlayıcı fonksiyonu olacağı kararlaştırıldı.

Ders işlenirken; açıklama, soru-cevap, anlatım, tartışma, gösterme yapma, ipucu verme, örneklendirme, beyin fırtınası, karşılaştırma, harita kullanma, not alma, bireysel etkinlik, not tutturma, çözümleme, grup çalışması gibi metotların konuların özelliğine göre kullanılması karara bağlandı.

12.Ölçme esaslarının belirlenmesi

q  İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinde de belirlendiği gibi Öğrenci başarıları yapılacak sınavlardan, performans ve proje görevlerindeki notlarından ve ders içi performans notuna göre başarısal açıdan değerlendirilecektir. Ayrıca İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin  20.08.2007 tarihli değişik yeni maddesine göre sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden toplam 3 sınav yapılması kararlaştırılmıştır. Her iki dersten de 2 performans görevi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Sınavlar Sosyal Bilgiler T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Türü

I.Yazılı: Karma (Doğru-Yanlış/Boşluk Doldurma/Klasik/Eşleştirme)

II.Yazılı: Karma (Doğru-Yanlış/Boşluk Doldurma/Klasik/Eşleştirme)

III.Yazılı: Karma (Doğru-Yanlış/Boşluk Doldurma/Klasik/Eşleştirme)

I.Yazılı: Karma (Doğru-Yanlış/Boşluk Doldurma/Klasik/Eşleştirme)

II.Yazılı: Karma (Doğru-Yanlış/Boşluk Doldurma/Klasik/Eşleştirme)

III.Yazılı: Karma (Doğru-Yanlış/Boşluk Doldurma/Klasik/Eşleştirme)

Sosyal Bilgiler dersi içi toplam 2, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi için ise  2

ders içi performans notu verilmesi kararlaştırılmıştır.

13. Okulumuzun öğrenci kapasitesi köyden gelen ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilerden oluştuğu, anne ve babanın çalışması sonucunda evde başı boş kaldığı, bir çok ailede de aile içi huzursuzluklar olduğu, bazı öğrencilerin okul zamanı dışında çalıştığı gözlemlenmiştir.  İkinci dönem arzu edilen başarıya ulaşılması için özellikle öğrencilerin derslere ilgilerinin daha fazla çekilmeye çalışılması gerektiği ve aile ile işbirliğin gidilmesi olarak tespit edildi. Bu amaçla bilgisayar, projeksiyon, tepegöz, video gibi araç-gereçlerden daha fazla yararlanılmasının zorunluluğu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ömer YANIKTAŞ tarafından belirtildi. Soru-cevap tekniğinin daha etkin olarak kullanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca  öğrencilerin ilgisini çekecek ve görsel bir Performans ve Proje Görevleri vermek  yoluyla öğrencilerin derslere ilgilerinin artırılacağını belirtti. Zümre Başkanı Mahmut ERBİL  belirli aralıklarla genel tekrarlar, bilgi yarışması gibi yollarla öğrencilerin bilgilerin taze tutulabilmesinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Öğrencilerin SBS  sınavında  başarısını artırmak için ünite sonunda deneme sınavlarının yapılması kararlaştırıldı.Ayrıca sınav sorularının  SBS sınavında olduğu  gibi görsel ağırlıklı , yorum gücünü ölçen tipte olması gerektiği zümre Başkanı Mahmut ERBİL  tarafından açıklandı

14.  2009-2010 öğretim yılının verimli ve başarılı olması temennisiyle toplantı sona ermiştir.

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.