Başlangıç | Kaynak | 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı

KALABA. İLKÖĞRETİM OKULU
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIFLAR
2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

A. Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y  yazınız.   (5 puan)
(……….) Hoşgörüsüyle bütün insanlığa örnek olan kişi Mevlana’dır.

(……….) Hızlı okuma duygusal bir özelliktir.

(………..) Birbirine kan bağıyla bağlı olan insanlara dost denir.

(………..)  Standartlara uygun kalitedeki ürünlere TSE damgası vurulur.

(………..) Yollar, köprüler ve fabrikalar doğal unsurlardandır.

B. Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.  ( 5 puan)
zeybek – önce – doğu –  doğal – liste –
1. Ormanlar çevremizde gördüğümüz ………………..………………… unsurlardır.

2.  …………………………….…. Ege yöremize özgü bir halk oyunudur.

3.   Haritalar duvara asıldıklarında sağ tarafı …………………………….. gösterir.

4. Bilinçli bir tüketici ………………………………………  hazırlayarak alışverişe çıkar.

5.  İhtiyaçlarımız isteklerimizden …………..…………………………. gelir.

C. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. ( Her soru 5 puan)

1.  Türk ulusunun yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösteren en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı        B) Bayramlar        C) Hasta  ziyaretleri            D) Festivaller

2. “ İnsanların ortak amaçları doğrultusunda bir araya gelmesiyle ………. gruplar oluşur.”
Tümcesini aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlayabiliriz?
A) kültürel            B) arkadaş        C) sosyal        D) yapay

3. Bir grup içinde yer alan bireylerden aşağıdaki davranış özelliklerinden hangisinin görülmesi doğru değildir?
A) Sevgi ve saygıyı öğrenir.            B) Kendi duygularını ifade edebilir.
C) Kendisini üstün görmeye başlar.        D) İşbirliği yapmayı öğrenir.

4. Bir çocuk ilk eğitimini nerede alır?
A) ailede        B) okulda        C) çevrede        D) kulüplerde

5. Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal kulüplerin kurulmasının amaçları arasında  yer almaz?
A) İlgi alanlarını geliştirmek.
B) Sosyal beceriler kazandırmak
C) İşbirliği ve yardımlaşmanın önemini kavratmak.
D) Derslerde ve sınavlarda başarılarını artırmak.
6.Bilinçli bir tüketici alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?
A) Reklamlara            B) İsteklerine               C ) Fiyatlara         D ) İhtiyaçlarına
.

7.  Sinan’ın bir haftalık harçlığı 20 TL’dir. Sinan bir hafta boyunca hangi sıralamaya göre harcama
A) Temel ihtiyaçlar, ihtiyaçlar, istekler        B ) İstekler, ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlar
C ) İhtiyaçlar, temel ihtiyaçlar, istekler        D ) İstekler, temel ihtiyaçlar, ihtiyaçlar
8.  Bir paket bisküvi satın almak isteyen Buse öncelikle neye dikkat etmelidir?
A ) Üretim yerine                                              B ) Garanti belgesine
C ) Üretim ve son tüketim tarihlerine            D ) Ambalajın rengine
9.  Aşağıdaki teknolojik ürünlerin kullanım alanlarına göre doğru sıralaması hangi seçenektedir?
metro—– gözlük—-silgi
A ) Eğitim-sağlık-ulaşım                                       B ) Sağlık-eğitim- ulaşım
C ) Ulaşım- sağlık- eğitim                                     D ) Ulaşım –- eğitim- sağlık
10.  “ Televizyon yakından izlendiğinde gözleri yorar ve bozar.”
Yukarıdaki cümleden hareketle teknolojik ürünlerle ilgili hangi çıkarımda bulunulabilir?
A ) Teknolojik ürünlerden doğru olarak yararlanılmalıdır?
B ) Teknolojik ürünler doğaya zarar verir.
C ) Televizyon seyredilmemelidir.
D ) Teknolojik ürün kullanmak sakıncalıdır.
11. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından kurulan kurumlardan biri değildir?
A ) Jandarma Genel Komutanlığı                       B ) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
C ) Türk Kalp Vakfı                                              D ) PTT
12.  TBMM’nin açılması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinin göstergesi olamaz?
A) Halk iradesine dayanan  yönetimin oluşturulmasının
B) Millet egemenliğini temsil etmesinin
C) Padişahın yurdu kurtarma isteğinin
D) Ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasının
13.  Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir ?
A ) Türk Silahlı Kuvvetleri                           B ) Çevre Koruma Vakfı
C ) Türk Eğitim Derneği                                D ) Türk Böbrek Vakfı
D. Aşağıdaki soruların yanıtlarını  yazınız. ( Her soru 5 puan)
S-1) Resmi kurum nedir ? Açıklayınız.
S-2) Sivil toplum kuruluşu nedir ? Açıklayınız.
S-3) Aile nedir ? Ailenin korunmasının önemini açıklayınız.
S-4) Bakıma muhtaç, kimsesiz ve yoksul durumda olan yaşlılar için açılan kurumlara ne ad verilir?
S-5) Atalarımızın kullandığı Hicri ve Miladi takvimleri karşılaştırınız.
Kaynak:eğitimhane

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu