Başlangıç | Online Deneme Sınavı | 8.Sınıf İnkılap Tarihi Deneme Sınavı

8.Sınıf İnkılap Tarihi Deneme Sınavı

logo
1.İnkılap Tarihi Teog Deneme Sınavı
1.
“Türkiye Cumhuriyetinde, her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani, ibadet hürriyeti vardır. Tabiatıyla ibadetler, güvenlik ve genel adaba aykırı olamaz; siyasi gösteri şeklinde de yapılamaz. Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü hangi ilke kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Laiklik
Soru Açıklaması
2.
"Herhangi bir devletin teknik, sınai ve ekonomik yardımını memnuniyetle karşılarız. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerin içeride ve dışarıda devlet ve milletimizin özgürlüğü ile vatanımızın bütünlüğünü bozmaya yönelmiş gizli emelleri olmasın."
Mustafa Kemal Atatürk
Bu vecizesinde Mustafa Kemal, dış yardımı hangi şartla kabul edebileceğini belirtmektedir?
Doğru Cevap: "D" Bağımsızlığımıza saygı duyulması
Soru Açıklaması
3.
Trakya-Paşaeli Cemiyeti. Edirne ve çevresini;

  • İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti. İzmir ve çevresini;

  • Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti de doğu illerimizi işgal etmek isteyen düşmana karşı kurulmuşlardır.


Bu bilgilerden yola çıkarak, sözü edilen cemiyetler hakkında çıkarılabilecek ortak özellik, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bölgesel amaçlı kuruldukları
Soru Açıklaması
4.
Amasya Genelgesi'nin, "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve hatan kurutacaktır" maddesine göre Kurtuluş Savaşı'nın, aşağıdakilerden hangisine dayanılarak yapılacağı vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ulusa 
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele Döneminde Anadolu'da çeşitli genelgeler yayınlamış ve kongreler düzenlemiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu çalışmalarının, aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz
Doğru Cevap: "B" İstanbul Hükümeti ile iş birliğine
Soru Açıklaması
6.
 

15) "Eğer, Mondros Mütarekesi'ni takip eden aylarda, bir tayyareden (uçak) Anadolu'ya bakarsanız yer yer yanan ateşler görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdır. İşte onu Mustafa Kemal'in meşalesi temin etti."    Mareşal Fevzi Çakmak

Milli Mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, Fevzi Çakmak'ın sözlerini destekler niteliktedir?

 
Doğru Cevap: "C" Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kurması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Teog sınavına yönelik 8.Sınıf inkılap tarihi deneme sınavı

 

Hakkında: Veli Kuzu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.