Başlangıç | Ders Notları | BÖLGELER VE ÜLKELER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMDE TEKNOLİJİNİN ROLÜ

BÖLGELER VE ÜLKELER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMDE TEKNOLİJİNİN ROLÜ

İLETİŞİM TARİHİ

Sözlü İletişim:

|  İnsanların iletişiminin başlangıcıdır.

|  İnsanların diğer canlılardan ayırıcı özelliği olan konuşabilme yetenekleri ilk iletişim faaliyetlerinin başlama biçimidir.

|  Karşılıklı iletişimde etkili olan sözlü iletişim daha uzun mesafelerde etkisini kaybediyor söylenenler gerçekliği ifade etmek yerine iletişime masalımsı özellikler katıyordu.

 

Yazılı İletişim:

|  Yazının icat edilmesiyle başlamıştır. Yazılı iletişim insanlığın kültür tarihinin başlangıcı kabul edilir.

|  Sözlü iletişimin masalımsı özelliği ve kanıtlanabilirliğinin olmaması yazılı iletişimin ortaya çıkmasıyla doğruluğunu koruyabilir duruma geldi.

Dumanla-davulla-güvercinle İletişim:

|  Nüfusun artması ve yeni yerleşim birimlerinin kurulması uzaktaki kişilerle ile haberleşme gereğini doğurunca bu yollarla iletişim kuruldu.

|  Özellikle askeri ve devlet yazışmalarında kullanılan güvercinler iletişimin vazgeçilmez unsuru haline geldi.

 

Basılı İletişim:

|  Matbaanın icadıyla ortaya çıkmıştır.

|  Dergi gazete gibi iletişim araçlarının matbaa sayesinde basılıp çoğaltılması geniş kitlelere ulaşarak kültür ve eğitimin yaygınlaşmasını sağladı.

 

Elektronik iletişim:

|  1944 yılında telgraf hattının kurulmasıyla ortaya çıktı.

|  Graham Bell’in telefonu icadı ile devam etti.

 

Bilgisayarlı iletişim:

|  Bilgisayar, cep telefonu ve internetin icadı ile aynı anda dünyanın her yeriyle iletişim kurma olanağı sağlandı.

|  İnternetin icadı ülkeler arası sınırları ortadan kaldırdı.

 

 

Sonuç:

|  İnsanın ortaya çıkışından bugüne kadar ortaya çıkan her türlü gelişim iletişim tarihinde yeni bir çığır açtı.

|  İlk çağların doğal koşullara bağımlılığı iletişimin en ilkel biçimleri kabul edilebilecek sözlü, dumanlı, güvercinli iletişimi mecbur kılıyordu.

|  Yazının icadı iletişimin daha kalıcı ve güvenilir bir şekilde sürmesini sağladı.

|  Matbaanın icadı yazılı iletişimin, bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasına ve farklı kültürlerin dünyanın farklı alanlarca tanınmasına yardımcı olmuştur.

|  Gelişen teknoloji ve ekonomik koşullar iletişim araçlarının da gelişimini beraberinde getirmiştir.

|  Kâğıt ve mürekkep kullanımı yoluyla başlayan basılı iletişim telgraf telefon gibi elektronik aletlerin icadıyla yerini elektronik iletişime bırakmıştır.

|  Televizyonun, uydu yayıncılığı ile radyo yayıncılığının ve canlı yayın araçlarının ortaya çıkışı dünyanın her tarafındaki bilginin iletilebilirliğini sağlayarak iletişimde yeni bir çığır açmıştır.

|  20 yy.da bilgisayar ve internetin ortaya çıkışı bilgi çağının gereği olan bilgisayarlı iletişimi doğurmuştur. Bu durum kıtalar ve ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırmıştır.

|  Bu yeniliklerle dünyanın her yeriyle aynı anda iletişim kurma ve her yerdeki bilgiye anında sahip olabilme olanağı dünyanın giderek küçülmesine ve günümüzde bir köy haline gelmesine yol açmıştır.

MAİL ABONELİĞİNE KATILIN

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Hakkında: Veli Kuzu

Kontrol Ediliyor

Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Haklarımız ve Sorumluluklarımız Hak; bireylere hukuk düzenince tanınmış, yetki ve özgürlüklerdir. Ör; yaşama hakkı, seçme …

Atatürk’ün Çocukluğu Nerede ve Nasıl Geçti

Atatürk’ün Çocukluğu Nerede ve Nasıl Geçti Hem anne hem de baba tarafından soyu, Balkanların Türkleştirilmesi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.