Anasayfa 2 Rehberlik (sayfa 3)

Rehberlik

rehberlik evraklarına, planlara, etkinliklere burada

EĞİTİM-ÖĞRETİM LİDERLİĞİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM LİDERLİĞİ YÖNETİM VE LİDERLİK v  Yönetim;insan gücü,bilgi,teknoloji,mali ve fiziki olanaklar gibi kurumun sahip olduğu kaynakların amaçları gerçekleştirmek için kullanım işidir ve kurumsal bir yetkiye dayanır. v  Yönetimin ilgi ve faaliyet alanı insandır. v  Yönetici;başkaları tarafından o pozisyona getirilmiş,başkaları adına ...

Devamını Oku »

Öğrencilerin Öğretmenleri Hakkında Söyledikleri

Öğrencilerin Öğretmenleri Hakkında Söyledikleri Öğretmen ve öğrenci hakkında oldukça sıcak ve samimi ilişki vardır. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bu ilişki beraberinde başarıyı getirir. Öğrenciler öğretmenlerini sevmelerine rağmen onlarla ilgili düşüncelerini ifade etmekten de geri kalmazlar. Öğretmenlerinden bazen şikâyet, bazen ...

Devamını Oku »

Özgüvenin Temelinin Atılması İçin Öneriler

Özgüvenin Temelinin Atılması İçin Öneriler Çocukların bulundukları ortamlarda özgüvenin, benliğin öne çıkmasında eğitimcilerin sorumlulukları ve davranışları oldukça önemlidir. Çocuğun özgüven kazanmasında çevrede ve yaşantısında karşılaşacağı zorlukları aşabilmede onlara rehberliğin ciddi bir yeri vardır. Bu nedenle özgüvenin teme-linin atılabilmesi için şunları ...

Devamını Oku »

Öğrencilerin Bilmeleri Gereken Ahlâki Kurallar

Öğrencilerin Bilmeleri Gereken Ahlâki Kurallar Her öğrenci öğrenim hayatına başladığı zaman tertemiz bir niyetle Allah’ın adını anarak başlamalıdır. Bunu düşünemeyen öğrencilere ise öğret-menleri rehberlik etmelidir. Okumanın gayesi karanlıktan aydınlığa geçip, hayatı anlamlı kılmaktır. İnsanlığa yararlı şeyler kazandırıp, zararlı alışkanlık ve ...

Devamını Oku »

Sınavlarla İlgili Öneriler

Sınavlarla İlgili Öneriler Sınavlar bir okulun en önemli etkinliklerinden birisidir. Eğer yapılan çalışmalar ölçülüp değerlendirilemez ise, o çalışmaların amaçlara ulaşıp ulaşmadığı bilinmez. Bu, hem öğretmen yönünden, hem de öğrenci yönünden önemli ve gereklidir. Sınavlar genelde sözlü veya yazılı olur. Biz ...

Devamını Oku »

Ödülün Yararları

Ödülün Yararları Ödül kavramı yaşadığımız toplumda bir nevi unutulmuş desek mübalağa olmaz Genelde anne ve babalar çocuklarını yönlendirirken hep olumsuzluklarla tehdit eder ve korkuturlar. Koşma düşersin, oynama kayarsın, eline batar, elini keser, kırarsın, kirletme, yırtma, çizme, karıştırma vb… Bütün bu ...

Devamını Oku »

Öğrencilere Rehberlik

Öğrencilere Rehberlik Genelde her insanın mizacında paylaşma, yardımlaşma vardır. Tüm güzelliklerle donatılmış olsak bile bazı konularda bizlere rehberlik edenlere ihtiyaç duyarız. Öğrenciler eğitim yıllarında daima öğretmenlerin, anne ve babaların rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Eğitimciler de genelde rehbere ihtiyaç duyarlar. iyi yönlendirilen, ...

Devamını Oku »

Okulların Sorumlulukları

Okulların Sorumlulukları iyiliğin ve kötülüğün kaynağı okuldur. Okullar, eğitim sistemimizin önemli parçalarıdır, iyiliğe yönelmiş bir eğitim ve öğretim anlayışında okullar aktif görev üstlenir. Bu görevlen gereği, toplumu oluşturacak öğrencileri, iyiliğe, imana, fazilete yöneltirler. Hayırlı ve bilgili insanlar yetiştirirler. Böylelikle toplum ...

Devamını Oku »

Kötü Arkadaşlığın Zararları

Kötü Arkadaşlığın Zararları İmam ı Gazâli Hazretleri Terbiyenin asıl ve esası çocukları kötü arkadaşlardan korumaktır der. Çocuklar okul öncesi ve okulda arkadaşlıklar kurar ve bu arkadaşlıklarla yaşantısını sürdürür. Okul çağında kurallar ve sosyal roller giderek önemli hale gelir. Sosyal etkinliklerde ...

Devamını Oku »

İyi Ödev Nasıl Olmalıdır

İyi Ödev Nasıl Olmalıdır İnsan, başıboş bırakılmamış, ağır sorumluluk yüklenmiş ve sınav için yaratılmıştır. Eğitimcilerin, öğrencilere verdikleri ödevler oldukça ciddi bir etkinliktir. Ödev, aslında güçlü bir öğretim vasıtasıdır, iyi bir ödev, öğretmenin özelliğini yansıtır, ev ödevini zevkli hale getirir, iyi ...

Devamını Oku »