Anasayfa 2 Tarih

Tarih

Bu bölümde tarih konulu çeşitli paylaşımlar yer almaktadır

Farabi Felsefesi Özet

FARABİ ( 870 – 950 ) MUALLİM-İ SANİ YY İSLAM’IN ALTIN YILI Kindi’den sonra İslam Felsefesinin en önemli kişisidir. Kindi’ye göre daha sistematik, orijinal ve kapsamlıdır. Kendisini Antik- Helenistik felsefenin mirasçısı olarak görür ve İslam dünyasına bu mirası tanıtmıştır. Yeni ...

Devamını Oku »

İnkılap Tarihi 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sorusu

       2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………… 11/A, 11/B ve 11/C SINIFLARI T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 1.  ORTAK YAZILISI   ADI SOYADI:……………    ………………………              NO:………….. PUAN:………   Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(80 puan)          1.Birinci Dünya Savaşı bittiğinde ...

Devamını Oku »

Müteferrika Matbaası’nda Vankulu Lugatı’ndan sonra basılan eserler

Müteferrika Matbaası’nda Vankulu Lugatı’ndan sonra basılan eserler nelerdir ? –      1729’da : KâtibÇelebi’nin Tuhfetü’l-Kibârfi  Esfâri’l-Bihâr’ı ile Tarih-i Seyyah der Beyân-ı Zuhur-ı Ağvâniyân veİnhidam-ı Devlet-i Safeviyan –      1730’da : Tarih-i Hind-i Garbi, Tarih-i Timur-iGürkan, Tarih-i Mısri’l-Cedid ve Tarih-i Mısri’l-Kadim, Gülşen-i Hülefâ ile GrammaireTurque ...

Devamını Oku »

Osmanlı’da Öşriyye Toprak

Öşriyye topraklarının kullanma yetkisi tamamen müslümanlara aittir. Bu topraklar ya fethedilmeden önce yerli müslümanlara aittir yada fethedildikten sonra bu topraklara müslümanlar yerleştirilmiştir. Bu topraklar miras olarak bırakılabilir, satılır, vakıfa bırakılabilir yada parçalanabilinir. Mülküyet hakkı tamamen sahibine aittir. Fakat toprak sahibi ...

Devamını Oku »

ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİN KURULMASI

ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİN KURULMASI İngiltere ve Fransa San Remo Konferansı’nda Ortadoğu ülkelerini paylaştılar. Buna göre Fransa, Suriye ve Lübnan’da; İngiltere ise Irak, Filistin ve Ürdün’de manda yönetimler kurdu. a)      İngiltere ve Orta Doğu 1-Arabistan Yarımadası: Mekke Emiri Şerif Hüseyin ...

Devamını Oku »

Kindah- Kinda Krallığı Arabistan

Arabistan’da islamiyet öncesi hakkında fazla tarihi bir bilgi yoktur. Daha çok efsaneler vardır. Arap tarihinde islamiyet öncesi bilinen kurdukları tek krallık kinda krallığıdır. Araplar genelde monarşiye karşı gelmişlerdir. Mekke gibi şehir devletlerinde ise kendi aralarında seçtikleri reisler şehirleri yönetirdi.

Devamını Oku »

Eğitimde Yeni Yönelimler (Yaklaşımlar)

  ÇOKLU ZEKA KURAMI Eğitimin ana materyallerinden biri de zekadır. Zeka soyut bir kavram olduğu için üzerinde uzun yıllar düşünülmüş. Tanımı yapılmaya çalışılmış. Zekanın testlerden alınan puanlar, çabuk kavrayabilme, hızlı düşünme ve problemleri çözeme becerisi olarak tanımlanmış. Zekanın ölçülmesi için ...

Devamını Oku »

Rüştiye Okulların Tarihçesi

Rüştiye okulları II.Mahmut zamanında açıldı. Tanzimat Fermanı ilan edilmeden önce. 7 Temmuz 1938 yılında Meclis-i Umur-u Nafıa adında meclis açıldı.Mecli Mahalle Mekteplerin üstünde yeni bir okul açılmasını Padişah2a önerir. II. Mahmut uygun  görür ve okulu açar.Okula ise Rüstiye adını verir. ...

Devamını Oku »