Başlangıç | Ders Notları | DANİŞMENTOĞULLARI BEYLİĞİ

DANİŞMENTOĞULLARI BEYLİĞİ

lll.¬ DANİŞMENTOĞULLARI BEYLİĞİ :
ı-Siyasi Tarih :
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın komutanlarından Da¬nişment Gazi Gümüştegin Ahmet Bey tarafından kuruldu. başkenti Sivas’tır. Beyliğin sınırları zamanla Tokat, Nik¬sar, Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Elbistan ve Malatya’ya kadar ulaştı.
Danişment Gazi Anadolu Selçuklu Sultanı I.Kılıç Arslan ile birlikte Haçlılara karşı büyük başarılar kazandı. Daniş¬ment Gazi’nin 11O5’te ölümünden sonra yerine oğlu Emir Gazi geçti. Emir Gazi gerek Anadolu Selçuklularında ortaya çıkan iç karışıklıklardan yararlanarak gerekse Artuklularla Sava¬şarak Beyliği Anadolu’daki en güçlü devlet haline getirdi.
Anadolu Selçuklu Şehzadeleri arasındaki saltanat kavgaları¬na karıştı. Gürcülerle, Bizans’la ve Ermenilerle başarılı savaşlar yaptı. Beylik, Emir Gazi’nin oğlu Melik Muhammed’¬in ölümünden sonra Sivas, Kayseri ve Malatya kollarına ay¬rıldı. Her üç kola da Anadolu Selçuklu Sultanı II.Kılıç Ars¬lan son verdi(ıı69-ı172-ıı78)

Hakkında: Veli Kuzu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.