Başlangıç | Ders Notları | Endülüs Emevileri

Endülüs Emevileri

ENDÜLÜS EMEVİLERİ (756-1031)

Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra, Emevi ailesinden Abdurrahman İspanya’ya gelerek  Kurtuba başkent olmak üzere Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu. Endülüs Emevileri fetihlerden çok bilim ve kültür alanında ileri gitmişlerdir. Emevi medreselerinde eğitim gören Avrupalılar Rönesans’ın doğmasında etkili oldular. Abbasi halifelerini tanımayarak kendi hükümdarlarını halife olarak tanıdılar.

Hristiyan saldırıları sonucu 14 beyliğe ayrıldılar. Bu beylikler birer birer İspanyolların eline geçti. Sonuncusu Ben-i Ahmer Devleti’nin yıkılmasıyla İspanya’da İslam hakimiyeti sona erdi.(1492).

Hakkında: Veli Kuzu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.