Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
İstanbul'un Resmen İşgal edilmesi Nedenleri ve Sonuçları - Sosyal Bilgiler

Author Topic: İstanbul'un Resmen İşgal edilmesi Nedenleri ve Sonuçları  (Read 43950 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
İstanbul'un Resmen İşgal edilmesi Nedenleri ve Sonuçları
« on: Ağustos 20, 2008, 03:22:47 ÖS »
M-İSTANBUL’UN RESMEN İŞGALİ
(16 MART 1920)
İstabulun işgalin  Sebepleri:
1-Meclis-i Mebusanın Misak-ı Milliyi ilan etmesi
2-Mustafa Kemal’in otoritesini kırmak
3-Milli mücadeleyi Türk halkının gözünde kötü göstermek
4-Panislamist eğilimlerin ve giderek güçlenen Bol-şevik yayılmacılığın İngiltere’nin bölgesel çıkarla-rını tehdit edecek duruma gelmesiİstanbul işgal edilince
 
İstabulun işgalinin s Sonuçları:
1-Osmanlı meclisi dağıtıldı İstanbul işgal edilince
2-Damat Ferit Paşa tekrar hükümet başkanı oldu İstanbul işgal edilince
3-İstanbul’daki Türkler de kurtuluş adına İstan-bul’da ümit kalmadığını görünce Anadolu’ya geçti
4-İstanbul işgal edilince Damat Ferit Paşanın tekrar yönetime getirilmesi halkı İstanbul hükümetinden soğuttu
5-TBMM’nin açılışına zemin hazırlandı
6-Padişah tutuklu duruma düştüğünden dolayı; Mustafa Kemal’e padişah adına söz söyleme imkanı doğdu
7-Türk halkı, güvendikleri İngilizlerin, çirkin yüzü-nü gördü.
8-İstanbul işgal edilince İngilizler Osmanlı meclisine saldırmakla milli iradeye ve demokrasiye karşı olan saygısızlıklarını gösterdiler
9-Bazı mebuslar sürgün edildi, bazı mebuslar tu-tuklandı; bazıları ise Anadolu’ya kaçtı.
10-İstanbul işgal edilince İstanbul’dan Anadolu’ya göç başladı
11-Mustafa Kemal’in meclisin İstanbul’da toplan-mamasını isteme haklılığı ortaya çıktı.
İşgalciler halkın kendilerine karşı tepkisini önle-mek ve işgalden Milli Mücadelecileri sorumlu tut¬mak için şu genelgeyi yayınladılar:
1-İşgal geçicidir
2-Saltanatın devamını ve güçlenmesini istemek-teyiz
3-Anadolu’da işgal devletlerinin isteklerine muhale-fet edildiği takdirde; İstanbul da Türklerin elinden alınacaktır.
4-İstanbul işgal edilince İstanbul’dan verilecek emirlere uyulmalıdır.
 
Mustafa Kemal’in İşgale Tepkisi:

1-İstanbul işgal edilince İşgalciler kınandı
2-İstanbul işgal edilince İstanbul ile ilişkiler kesildi
3-Anadolu’daki bazı işgalci subaylar, Malta’ya sürgün edilen Türk mebuslarına karşılık tutuklandı
4-Osmanlı’nın Anadolu’daki gelir kaynaklarına el kondu
5-İstanbul işgal edilince İşgalcilerin sevkıyat yaptıkları Ulukışla-Geyve Demiryolu işlemez hale getirildi.
NOT: İstanbul’un işgal edildiğini Anadolu’ya Tel-grafçı Hamdi Bey haber vermiştir.
                  Maltepe dersanesi

.