Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Misaki milli ve önemi - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Misaki milli ve önemi  (Read 118400 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Misaki milli ve önemi
« on: Ağustos 20, 2008, 03:19:05 ÖS »
MİSAK-I MİLLİ--PEYMAN-I MİLLİ
[ MİLLİ ANT]
(28 OCAK 1920)

1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölüne-mez.
Açıklama:
1-Bu madde Erzurum ve Sivas Kongresinin de ilk maddesidir.
2-Ülkeyi bölmek isteyenlere karşı bir tepkidir.
3-Kurtarılacak vatanın sınırları belli olmuştur.
2- İşgal altındaki Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği oylara göre belirlenecektir.
3-Kars, Ardahan ve Batum’un geleceğinin belir-lenmesi için halk oylaması yapılacaktır.
4-Batı Trakya’nın geleceğinin belirlenmesi için halk oylaması yapılacaktır.
5-İstanbul ve Marmara Denizi her türlü tehlikeden uzak tutulursa; Boğazların dünya ticaret ve ulaşı-mına açılması mümkündür.
6-Azınlık hakları komşu ülkelerde Müslüman azın-lığa verilen haklar kadar olacaktır.
7-Siyasi, iktisadi ve hukuki gelişmemizi engelleyen sınırlamalar (kapitülasyonlar) kabul edilemez.
 
Misak-ı Millinin Önemi:

1-Milli mücadelenin hedefi kesin olarak belli oldu
2-Milli sınırlar meclis onayından geçti
3-Milliyetçilik anlayışının yerleştiği görüldü
4-Meclis kapitülasyonlara ilk ciddi tepkiyi gösterdi.
5-Milli mücadele için meclisin desteği alındı
6-Kurtarılacak vatan belli oldu
7-Türk halkının temel hakları dile getirildi.
8-Ulusal devlet anlayışı kabul edildi
9-Alınan kararlar Turancılığın benimsenmediğini gösterdi
10-Ümmetçiliğin yerini ulusçuluk aldı
11-Mustafa Kemal’in askerlik hakları iade edildi
12-Misak-ı Milliyi öfkeyle karşılayan İtilaf Dev-letleri İstanbul’u resmen işgal etti.
13-Tam bağımsızlık ilkesi benimsendi
 
Açıklamalar:

1-Misak-ı Millide hedefler belirlendiği halde; he-deflere gidilecek yolun belirtilmemesi Mustafa Ke-mal’e hareket serbestliği verdi.
2-Misak-ı Milli kararları Wilson Prensipleri ile çelişmez.
3-Misak-ı Millide Osmanlı borçlarının ödenmesine de değinil¬miştir.
4-Ulusal egemenlikten bahsedilmedi
5-Misak-ı Milli Lozan Konferansında bütün dün-yaca kabul e-dildi.
6-Sınırların belirlenmesinde Mondros Mütarekesi-nin imzalandığı anda işgal edilmeyen yerler ve Türkle¬rin çoğunlukta olduğu bölgeler ölçü alındı.
7-Misak-ı Milli ilk defa Londra Konferansında dün¬yaya duyu¬ruldu.
           
.