Author Topic: LOZAN ANTLAŞMASI  (Read 78 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 173
LOZAN ANTLAŞMASI
« on: Ocak 02, 2019, 03:17:26 ÖS »


LOZAN ANTLAŞMASI
 Tarih: 24 Temmuz 1923
 Yer: İsviçre’nin Lozan şehri
Temsil eden: İsmet Paşa(İnönü)
Katılan Devletler:  - İngiltere-Fransa-İtalya-Rusya-Japonya-Bulgaristan-Belçika-Romanya-Yugoslavya.

Not:- ABD gözlemci olarak
-Rusya, Bulgaristan, Japonya Boğazlarla ilgili konularda  diğer devletler Osmanlı borçları konusunda konferansa katılmışlardır.
Not: TBMM İsmet Paşa’dan iki konuda taviz vermemesi istemiştir.
* Kapitülasyonlar
* Ermeni Yurdu

Not: Konferans;
-Kapitülasyonlar
-Osmanlı Borçları    konularından
-Boğazlar                    dolayı
-Irak sınırı
 4 Şub. 1923 - 23 Nisan 1923 tarihleri arasında kesildi.    Anlaşmanın Hükümleri
Boğazlar. Uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecek.(Egemenliğe aykırı)
Azınlıklar. Türk vatandaşı olarak Türk devletinin güvencesinde olacaklar.
Nüfus Mübadelesi.Batı Trakya Türkleri ile, İmroz, Bozcaada ve İstanbul dışındaki Rumlar hariç nüfus yer değiştirecek.
Kapitülasyonlar. Taviz verilmeden kaldırıldı.
Yabancı Okullar. Bütün Okullar MEB’in koyacağı esaslara bağlı olacak.
Borçlar.1854’ten sonra Osmanlı toprakları üzerinde kurulan devletlerin yüzölçümleri oranınca paylaşılacak.
Patrikhane. Türk devletini kanunlarına uyması koşuluyla İstanbul’da kalacak.
Savaş Tazminatı. Yunanistan Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakacak.
Sınırlar. Bulgaristan, Meriç nehri sınır.(Nöyyi esas alındı)
Suriye,1912 Ankara Ant esas alındı. Hatay milli sınırlar dışında kaldı.
Yunanistan. Meriç Nehri sınır.1913 Atina Ant esas alındı.
Irak, Musul İng. ve Türkiye arasında çözülecek.
Adalar, Gökçeada, Bozcaada  Tavşan Türkiye’ye diğer adalar Yunanistan bırakıldı.
Doğu Sınırı, Moskova ve Kars Ant esas alındı.

Lozan’da Çözümlenmesine Rağmen Tekrar Gündeme gelen Konular.
-Boğazlar sorunu-Suriye Sınırı-Nüfus Mübadelesi-Yabancı Okular Sorunu

Lozan’da Çözülemeyen tek sorun: Musul Sorunudur.

Not: Lozan’ı II.TBMM imzaladı.