Sosyal Bilgiler
Ekim 27, 2016, 12:54:30 *
Hogeldiniz, Ziyareti.Ltfen giri yapn veya kayt olun.

Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:
PORTAL Forum Galeri Download Giri Yap Kayt
Reklamlar
Reklamlar
Sayfa: [1]
Yazdr
Gnderen Konu: Sosyal bilgiler 7.snf 1.nite iletiim ders notu  (Okunma Says 139779 defa)
Sosyal Bilgiler1
Administrator
Usta retmen
*****

Rep +712/-3
evrimd evrimd

Mesaj Says: 2825


« : Eyll 30, 2008, 03:19:55 »


     NTE-1
 LETM VE NSAN LKLER

Konu Bal:
LETM BENMLE BALAR
KAZANIMLAR   
*letiimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve
davranlar fark ederek kendi tutum ve
davranlaryla karlatrr.

 *nsanlar arasnda kurulan olumlu ilikilerde iletiimin nemini fark eder

Verilen bilgiler
letiim:Duygu,dnce veya bilgilerin akla gelebilecek her trl yolla bakalarna aktarlmasdr.
   Her canl deiik yntemlerle iletiim kurar,rnein hayvanlar kimi zaman birbirlerini koklayarak kimi zaman  da eitli sesler kartarak iletiim kurarlar.
   Dier canllardan farkl olarak insanlar konuma ve dinleme yeteneine sahip olduundan  iletiimi gelitirme ansna sahiptir.
Balca letiim Yollar:
1-Szl letiim:  Karlkl konumaya dayal iletiimdir.
2-Yazl letiim: Yaz yoluyla salanan iletiimdir. Not, mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki
yazlar veya yazl iaretler aracl ile yaplan iletiimdir.
3-Hareketlerle letiim: Jest, mimik ve eitli hareketlerle salanan iletiimdir. Szsz veya Beden dili ile iletiim de denilebilir. Hareketlerle iletiim salarken insanlarla ayn kltrden olmamz gerekir.Aksi takdirde yapacamz hareketlerin yanl anlalmas kanlmazdr.Bu tr iletiim yolunu genellikle iitme engelli insanlarmz kulland gibi iitme problemi olmayan insanlarmz da kullanabilmektedir.Selam veren bir insana bamz sallamamz gibi .
Etkili bir iletiimde dikkat edilmesi gerekenler
1-Bireyin Kendini Tanmas: Kendisini tanyan ve sahip olduu zelliklerin farknda olan bir kii evresindeki insanlar daha kolay alglar ve tanr, onlarla daha kolay ve uyumlu bir iletiim salar.
  2-Etkili Anlatm: Karmzdaki insanlarla konuurken;
- Konuurken doal olmalyz, yapmack konuma ve hareketlerden kanmalyz,
- Dinleyici ile gz temas kurarak onun zihnine ve gnlne girmeye almalyz, ona pozitif enerji   vermeye almalyz,
- Ses tonumuzu srekli olarak konumamzn ieriine gre ayarlamalyz, tek dze bir konuma insann dikkatini ekmez.
- Kullandmz kelime ve cmlelerin karmzdaki insanlarn anlayabilecei dzeyde olmasna dikkat etmeliyiz,
- Jest ve mimiklerimizi, bedenimizi konumamzn ieriine uygun olarak kullanmalyz,
- Konuma sresini uzun tutarak dinleyenleri skmamalyz.
3-Etkili Dinleme: Etkili bir dinleme yapabilme iin;
- Konumac ile gz temas salamalyz,
- Kendimizi rahat ve hafif tutmalyz,
- Karmzdaki insan konuurken “evet”,”demek yle”,”gerekten mi?”gibi tepkiler vererek onu
dinleme isteimizin olduunu ona hissettirmeliyiz,
 - Konumacy dinlerken empati kurmal, kendimizi onun yerine koymalyz,
- Asla konumacnn szlerini kesmemeliyiz, sorularmz ve eletirilerimizi sona saklamalyz,
- Dikkat datacak davranlardan kanmalyz, dikkat datacak unsurlar da ortadan kaldrmalyz.
4-Empati Kurma:D dnyay karmzdaki insann penceresinden,yani onun penceresinden grmeye almak demektir.Bir baka deyile kendimizi onun yerine koymak demektir.Empati kurmak baka insanlarla iletiimimizin gcn artrr.
letiimi Zorlatran Davranlar:
1- Karmzdaki insan ynlendirmeye almak.
2- Karmzdaki insan eletirmek, sulayc davranmak ve yarglamak.
 3- ok veya alakasz sorular sormak.
4- Teselli etmek, konuyu deitirmeye almak.
5- Tehis, tan koymak.
6- Konutuumuz kiinin adn renmeye almamak veya adn hi kullanmamak.
7- Karmzdaki insanlara takma isimleriyle hitap etmek,
8- Argo(Dk seviyeli sokak az) ve hakaret ierikli konumalar yapmak.
9- Kendi dnce ve fikirlerimizi tek doru olarak kabul etmek, bakalarnn duygu ve dncelerini    nemsememek ve sayg gstermemek.
10- n yargl davranmak. nsanlar olduklar gibi kabul etmemek.
11- Sznden dnmek, alay etmek, oyalayc davranmak.

Konu Bal:
MERAKLI GZLER TRT’DE

KAZANIM
-nsanlar aras etkileimde kitle iletiim aralarnn roln tartr

Verilen bilgiler
Kitle letiim Aralar:Yazl,sesli yada grsel yaptlarn datmn yada yaymn salayan her trl teknik iletiim aracna kitle iletiim aralar denir.Gazete,radyo televizyon ,internet kitle iletiim aralarndan bazlardr.
   lkemizin geneli gz nne alndnda lkemizde en etkili kitle iletiim aracnn televizyon olduu sylenebilir.nk televizyon dier kitle iletiim aralarndan farkl olarak herkesin evinde yaygn olarak kullanlmaktadr.
Kamuoyu Oluumunda Kitle letiim Aralarnn nemi;
nsanlar ilgilendiren ortak konularda, genellikle sorunlarda yine insanlar tarafndan retilen ortak zm yoluna, ortak dnceye kamuoyu denir. Herhangi bir sorunun zmnde insanlarn geneline ulamak, onlar bu konu hakknda yz yze bilgilendirmek olduka zor ve hatta imkanszdr. Dolaysyla bu ekilde kamuoyu oluturmak da imkanszdr. Oysa kitle iletiim aralarn kullanarak ok sayda insana ulamak, bilgilendirmek, grlerini ve desteklerini almak daha kolaydr.
Kitle letiim Aralarnn Olumsuz Ynleri;
*Kiiler aras ilikilerde yz yze etkileimi bir anlamda ortadan kaldrd iin sosyallemeyi engeller.
*Uzun sre takip edildii durumlarda salk sorunlarna yol aabilir.(gz bozukluu gibi)
*Kontrol salanmazsa zaman kaybna yol aan aralar haline gelebilirler.
*zellikle kk yataki insanlarda iddet, sihir, cinsellik gibi ierikli programlar ruhsal bozukluklara yol aabilir, normal d eilimlere yol aabilir
Trkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT)
* 1927 yurdumuzda ilk radyo yaynlar balad.
* 1927’de Atatrk’n emri ile Ankara radyosu yaynna balad.
*MAYIS 1964 TRT kuruldu. lk genel mdr Ayhan ZTRAK oldu.
* Ocak 1968‘de TRT Ankara televizyonu deneme yaynlarna balad.
*Temmuz 1984‘te TRT televizyonu programlarnn tm renkli ve stereo olarak yaplmaya balad.
TRT 1 radyolar 24 saat kesintisiz yayna balad.
*1986’da TRT 2 yayna balad.
*1989’da TRT 3(TRT GAP) yayna balad.
*1990’da Telegn ismiyle teleteks yaynlar devreye girdi.Ayn yl TRT + yayna balad.
*1992’de TRT NT ve TRT AVRASYA yayna girdi.
*Nisan 1999 TRT nternet sitesi trt.net yayna balad
*TRT 1,TRT 2, TRT 3, TRT 4, TRT INT, TRT AVRASYA televizyon kanallar ve radyo kanallar TRKSAT uydular zerinden ve nternet balants sayesinde tm dnyaya yayn yapmaktadr.
*TRT, Trkenin doru kullanlmasna zen gstermekte ve dier radyo ve televizyon kanallarna rnek olmaktadr.
TRT’ye bal televizyon kanallar hala yurdumuzda dier zel kanallardan daha yksek bir izlenme oranna sahiptir.

Konu Bal:
ZGRLKLER ZERNE PANEL YAPIYORUZ.

KAZANIM
-Kitle iletiim zgrl ve zel hayatn gizlilii kavramlarn, birbiriyle ilikileri
erevesinde yorumlar
-Doru bilgi alma hakk, dnceyi aklama
zgrl ve kitle iletiim zgrl arasndaki
balanty fark eder

Verilen bilgiler
ZGRLK:Bakalarnn haklarna zarar vermeden istediimizi yapabilmektir.zgrlkler snrsz deildir.
 Bir baka deyile bakalarnn haklarnn balad yerde bizim zgrlmz sona erer.
HAK: nsanlarn herhangi bir ii yapma yetkisine hak denir
PANEL: Dinleyiciler nnde, seilmi bir konumac grubun bir konuyu tartmak amacyla dzenledii toplant ya da ak oturumdur
   Kitle iletiim zgrl bireylerin salkl bilgilenmesi asndan nemlidir.Ancak kitle iletiim zgrl  snrsz olmamaldr.
Kitle iletiim aralar u konularda dikkatli davranmak zorundadr.Bunlar;
* zel yaamn gizlilii
* Konut dokunulmazl
* Doru bilgi verme
*Dier kii hak ve zgrlkleri
Radyo Televizyon st Kurulu(RTK):
*lkemizde yayn yapan kurulularn belli ilkeler dorultusunda yayn yapmalarn salamak amacyla radyo ve televizyonlarn yaynlarn dzenlemek ve denetlemekle grevli kuruldur.
*1994 ylnda iletiim alannn yeniden dzenlenmesi sonucu zerk ve tarafsz bir kamu tzel kiilii niteliinde Radyo ve Televizyon st Kurulu (RTK) kurulmutur.
*st Kurul, TBMM tarafndan seilen 9 yeden oluur. st Kurul yelerinin grev sresi alt yldr. st Kurul yeleri, kendi aralarndan bir bakan ve bir bakan vekili seer. Bakanlk sresi iki yldr.
RTK radyo ve televizyon kanallarna kurallara aykr yayn yapmalar halinde uyar,yayn durdurma ,para cezas verebilir.
RTK ‘n Grev ve Yetkileri
Ykmllkleri yerine getirmeyen, izin artlarn ihll eden, yayn ilkelerine ve Kanunda belirtilen dier esaslara aykr yayn yapan zel radyo ve televizyon kurulularn uyarr veya ayn yayn kuanda ak ekilde zr dilemesini ister. Bu talebe uyulmamas veya aykrln tekrar halinde ihlle konu olan programn yayn, bir il on iki kez arasnda durdurulur. Bu sre iinde programn yapmcs ve varsa sunucusu hibir ad altnda baka bir program yapamaz. Yayn durdurulan programlarn yerine, ayn yayn kuanda ve reklamsz olarak, st Kurulca hazrlattrlacak; Eitim, kltr, trafik, kadn ve ocuk haklar, genlerin fiziksel ve ahlaki geliimi, uyuturucu ve zararl alkanlklarla mcadele, Trk dilinin gzel kullanm ve evre eitimi konularnda programlar yaynlanr.
TEKZP: Yalanlama, dzenleme ve dzeltme demektir.Herhangi bir kii veya bir kurum hakknda herhangi bir basn yayn organnda geree aykr,aslsz bir haber ve bilgi yaynlad zaman o kii veya kuruluun istei zerine direkt veya mahkeme kararyla dolayl ynden o basn yayn kuruluunun yanl,aslsz ve geree aykr haberi,bilgiyi yalanlama ve dzeltme yaynna tekzip denir.
SANSR: Gazete, dergi gibi basn organlarndaki yaz, resim, karikatr gibi unsurlarn nceden devlet makamlar tarafndan incelenerek basm ve yaynn yasaklanmasdr.

Konu Bal:
ATATRK VE LETM

-Atatrk’n iletiime verdii neme kantlar gsterir.

Verilen bilgiler
Milli mcadelenin ilk yllarnda bugn sahip olduumuz  radyo ,televizyon gibi birok iletiim arac bulunmamaktayd.Atatrk milli mcadele yllarnda kamuoyu oluturmak iin, kitle iletiim aralarnn bu konudaki nemini bildiinden baz almalar yapmtr.Bunlar;
*rade-i Milliye Gazetesinin karlmas           (Eyll 1919):Sivas Kongresinde alnan bir kararla karlmasna karar verilen gazetedir.Milli mcadelenin gidiat hakknda halk bilinlendirmeyi amalayan bu gazete,milli mcadelenin yayn organ olmutur.
*Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin karlmas   (Ocak 1920):Atatrk’n kurduu gazetenin ncsdr.Milli mcadelenin szcln yapmtr.Her saysnda Atatrk’n bir genelgesi veya beyannamesine yer vermitir.
*Ceride-i Resmiye gazetesinin  yayn hayatna balamas(Ekim 1920)
Ankara’da kurulan T.B.M.M. Hkmetinin resmi gazetesi olarak 07.10.1920 tarihinde yaynlanmaya balanan Ceride-i Resmiye, Takvim-i Vakayi’nin devam olarak kabul edilmektedir.
Ceride-i Resmiye ad 1922’de Resmi Ceride olmutur. Resmi Ceride ad da 1928 tarihinde Resmi Gazete olmu ve o tarihten beri bu ad ile yaynlanmaktadr
*Anadolu Ajans’nn(AA) Kurulmas
(Nisan 1920):
*Trkiye Cumhuriyeti'nin ilkresm ajans (A.A.)’dr.
*Mustafa Kemalin emriyle Yunus Nadi ve Halide Edip Advar gibi Cumhuriyet tarihinin aydnlar tarafndan milli mcadele davasn btn memlekete ve dnyaya duyurmak amacyla 6 Nisan 1920’de kurulmutur.
*Anadolu Ajans gnmzde almalarna devam etmektedir.Yeni Trk devletinin ilk ulusal kurumu olma zelliini tar.Gnmzde bilgisayar sistemi ve uydu hattyla eitli haber ve fotoraflar abonelerine hzl birekilde ulatrmaktadr.
*Telsiz Telgraf Hakkndaki Kanunun Kabul Edilmesi(1925)
Kurtulu sava srasnda iletiimin nemi anlalm ve bu boluu doldurmak iin 1925 de Telsiz Tesisi Hakknda Kanun adl bir yasa karlarak Trkiye genelinde bir telsiz ebekesi kurulmas n grlmtr.
*Telsiz,Telgraf vericilerinin hizmete girmesi(1927)
1927 de hizmete giren telsiz-telgraf vericileriyle Berlin, Newyork, Moskova, Tahran, Viyana, Londra gibi merkezlerle balant kurulmutur
*stanbul ve Ankara Radyosunun yayna balamas
(1927)
alnt


Kaytl

.
PeRi
Usta retmen
*****

Rep +33/-10
evrimd evrimd

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Says: 712


« Yantla #1 : Ekim 05, 2009, 04:05:51 »

teekkrler ellerinize saLq


Kaytl

fORUMDA PAYLAIMDA BULUNMAK N
1. http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/indir linke tklayp dosyanz ykledikten sonra  size verilen linki kopyayp yaptrabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun blme dosyanz ykleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu ap ek zellikler ksmna tklayp dosyanz ykleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eleniyorsun, reniyorsun. Payla ki bakalar da okusun, elensin, rensin !!!
ermanyanmaz
Aday retmen
*

Rep +0/-0
evrimd evrimd

Cinsiyet: Bay
Mesaj Says: 1


« Yantla #2 : Eyll 26, 2013, 02:51:39 »

Teekkrler  

burada da faydal bilgiler/animasyonlar var. yardmc olacan dnyorum.

http://www.vitaminegitim.com/ortaokul/arama/?q=ileti%C5%9Fim&c=7&n=&s=10


Kaytl
Sayfa: [1]
Yazdr
Gitmek istediiniz yer:  

* Sponsor
MySQL Kullanyor PHP Kullanyor Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal
| Wap | Wap2 | Wap Forum | XML | Rss
SMFAds for Free Forums | Sitemap
XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!