Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Vatandaşlık Dersi 1.Dönem 1.sınav 2011 - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Vatandaşlık Dersi 1.Dönem 1.sınav 2011  (Read 15030 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Vatandaşlık Dersi 1.Dönem 1.sınav 2011
« on: Kasım 02, 2011, 05:15:59 ÖS »
Dilek Albayrak hocamızın vatandaşlık dersi yazılı sorusudur.Kendisine çok teşekkür ediyoruz.


Adı – Soyadı:
Numarası:
2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EDİRNE BEYKENT İLKÖĞRETM OKULU 8. SINIFLAR VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ 1. DÖNME 1. YAZILI SORULARIDIR.

1.   Antidemokrat adlı bir ülkede halk, yöneticilerini şu şekilde seçmektedir:
Her dört yılda bir 500 metrekareden fazla toprağı olan, sağlıklı erkek vatandaşlar oylarını vermek üzere kraliyet sarayına giderler. Bunların arasında 1000 metrekareden fazla toprağı olanların, bir yerine iki oy hakları vardır.
   Sarayda kendilerine, ülkenin kralından sonra en yüksek ikinci yöneticisi olan kral yardımcılığı makamı için kralın belirlediği üç adayın kimler olduğu görevliler tarafından söylenir.
   Vatandaş, bu üç kişiden hangisinin kral yardımcısı olmasını istediğini görevliye söyler ve görevli, seçilen kişinin ve ona oy veren kişinin adlarını bir kağıda yazarak önündeki sandığa atar.
   Oy kullanma hakkı olan tüm vatandaşlar aynı işlemi tekrarladıktan sonra sandık krala sunulur. Kral yalnızca en güvendiği adamlarının bulunduğu bir odada bu sandığı açar; oyları sayar ve sonucu bir gün sonra vatandaşlara bildirir.

Size göre bu ülkedeki uygulamalardan hangileri doğru değildir?4 tanesini yazınız Doğru bulmadığınız uygulamaların ne yönde değiştirilmesini önerirdiniz? (16P)2. Bundan 2500 yıl önce ünlü Yunan düşünürü Sokrates, öğrencilerine sormuş: ‘İnsan nedir?’ Öğrencileri; “Bunu bilmeyecek ne var? İki ayaklı ve tüyleri olmayan bir varlıktır.’ Yanıtını vermişler. Ertesi gün derse tüyleri yolunmuş bir horozla gelen Sokrates, hayvanı yere koymuş ve sormuş:’Tanımladığınız böyle bir şey miydi?’
Yukarıdaki parçaya göre siz Sokrates’in öğrencisi olsaydınız, insanın o hayvandan farkını nasıl anlatırdınız?(10p)
3.   Zeka, yetenek, kişilik gibi bireysel farklılıklarımız topluma neler kazandırır? Kısaca açıklayınız.(10p)
4.   Demokratik vatandaşların özelliklerinden dört tanesini yazınız. (10p)5.   Milli egemenlik nedir? Hangi yönetim şeklinde uygulanması mümkündür? (10p)Bir toplumda yaşayan bireyler;
•   Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor.
•   Haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor.
•   İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorlarsa,
6.   Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur?

A)   Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin
B)   Toplumsal dayanışmanın
C)   Vatandaşlık bilincine sahip olmanın
D)   Ekonomik ve sosyal kalkınmanın

 7. Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler, taç ve tahtlar yanar yok olur.
Atatürk’ün bu özdeyişi ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?

A)   Ulusumuzun yabancı inanç ve geleneklerine saygılı olması
B)   Ulusumuzun, köklü bir tarihsel geleneği olması
C)   Bağımsız yaşamayı ilke edinen ulusumuzun Kurtuluş Savaşı’nda başarılı olması
D)   T. C. Devleti’nin temelinin kültür olması


8. Demokrasi halkın egemenliğine dayanan  bir yönetim biçimidir. Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.
Aşağıdakilerden  hangisi, parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir?

A)   Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelidir.
B)   Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmış olmalıdır.
C)   Yasalar belli bir kesimin isteklerine göre düzenlenmelidir.
D)   Yönetimde görev alacaklar, seçim sonuçlarına göre belirlenmelidir.

9. Demokratik bir yönetim biçiminde; insanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerinin, devlet tarafından güvence altına alınıp korunabilmesi aşağıdakilerden öncelikle hangisiyle mümkündür?
A) Emniyet güçleriyle
B) Sosyal güvenlik kuruluşlarıyla
C) Anayasa ve yasalarla
D) Sivil toplum örgütleriyle

10.İnsan ve insanlık kavramıyla ilgili olarak her durumda uyulması gereken ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A)   İnsan değerli bir varlıktır 
B)    İnsan doğuştan bazı haklara sahiptir
C)   Bazı insanlar insan onuruna yakışan bir şekilde yaşamalıdır.
D)   İnsanların sahip olduğu haklar korunmalıdırBAŞARILAR
DİLEK ALBAYRAK

Not: Test sorularının doğru cevabı 10 puandır.
.