Author Topic: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ  (Read 9795 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
« on: Ekim 21, 2009, 01:28:37 ÖS »

I. ÜNİTEİLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ TEST
 

1. Aşağıda bazı davranışlar verilmiştir;    1.Soru yöneltmek    2. sözünü kesmek       3.Akıl vermek    4.DinlemekBunlardan hangisi iletişimsiz neden olan davranışlar arasında yer almaz?A)1    B)2    C)3    D)4
 


2. Gazete, dergi televizyon gibi iletişim araçlarının tümüne………denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur? A)Basın araçları B)Kitle iletişim araçları C)Yayın araçları D)Yayın evleri
 


3.iyi bir iletişim kurmak için önce kendimize aşağıdaki sorulardan hangisini sormamız gerekir?A)Nerede konuşacağız?B)Ne zaman konuşacağız?C)Ne konuşacağız?D) Nasıl konuşacağız?
 


4. insanlarla olumlu iletişim kurabilmek için;I.ne söylemek istediğimize karar vermeli,II. karşımızdaki kişinin ne istediğini öğrenmeli,III. konuşmaya odaklanmalı,IV. iletişim sonunda kişi, kendi düşüncesini kabul ettirmeliYargılarından hangileri yanlıştır?A) YalnızI           B) YalnızIVC) I ve III             D) II ve IV
 


5. Yapılan bir araştırmaya göre televizyon, radyo,gazete gibi basın yayın araçlarıyla dile getirilen halka hizmetle ilgili sorunlar,çok kısa sürede çözümlenebilmektedir. Buna göre, basın yayın araçları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?A)Ülkenin kalkınmasında etkilidir.B)kamuoyunu bilinçlendirmektedir.C)sorunları hemen ortadan kaldırabilmektedir.D)Halk için yararlı çalışmalar yapmaktadır.
 


6. Kamuoyu ve basın arasında sıkı bir bağ vardır.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifadeye örnek verilemez?A) Basının, görülen aksaklıkları ortaya koyarak halkı bilinçlendirmesiB) Demokrasinin gerçekleşmesi için yapılan seçimler öncesinde basının, siyasi partiler hakkında bilgi vermesiC) Ülkede uygulamaya konulan yeni kanunların basın aracılığıyla halka duyurulmasıD) Basının, bilimsel çalışmaları okul ortamına aktararak eğitim katkıda bulunması
 


7. Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-i Milliye’dir. Gazete,4 Eylül 1919 da yayınlanmaya başlamıştır. Milli mücadele yıllarında ulusal şahlanışın ülküsünü dile getirmiştir. Gazete, Temsil Heyetinin Ankara ya gelmesinden sonra Sivas ta kalmış, yayının orada sürdürmüştür.Yukarıda verilen bilgilerde, irade-i Milliye Gazetesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?A)     Kim tarafından çıkartıldığınaB)     Hangi yıllarda yayınına son verildiğineC)    Üzerinde durduğu konularaD)    Yayına nerede devam edildiğine
 


8. Aşağıda iletişim sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar verilmiştir.Bunlardan hangisi yanlıştır?A)     Konuşmadan önce düşünün.B)     Dinleyicinin ne istediği öğrenin.C)    Ses tonunuzu sürekli yüksek tutun.D)    Karşı tarafı dinlerken başka şeyler düşünmeyin.
 


9. Anayasaya göre;-          Basın hürdür, sansür edilemez.-          Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.-          Kimsenin konutuna dokunulamaz.Anayasanın yukarıda verilen maddeleri dikkate alınarak hangisi söylenemez?A)     Basının, sınırsız yetkilere sahip olduğuB)     Kişilerin çeşitli haklarının olduğuC)    Aile hayatının yasalarca  korunduğuD)    Basının haber yapma hürriyetinin olduğu
    


10. Selin, yıl sonunda sergilenecek halk oyunları gösterisine hazırlanan arkadaşlarına katılmak ister. Ancak arkadaşları ”Hayır!” diyerek Selin’i dışlarlar.Yukarıda anlatılan durum iletişim problemlerinden hangisine örnek verilebilir?A)     Yanlış anlaşılmaB)     ÇatışmaC)    İfade edememeD)    Yaklaşma
 


11. Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, hak ve özgürlüklerini rahatlıklaSavunabilen bir kişinin, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenemez?A)     Bir soruna yönelik fikir üretebilmesiB)     Kendi çıkarlarını, toplumun çıkarlarından önde tutmasıC)    Hoşgörülü ve iletişim açık olmasıD)    Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyma
 


12. Kamuyo. Milletin  içinden  taşan çeşitli fikirler  denizidir.Atatük . ün yukarıda veriler  sözünden yolu çıkarak kamuoyu  ile ilgili  aşağıdakilerden  hangisi  söylenemez?A) Devlet kamuoyunu  yönlendirmelidir)B)  Herkes fikrini  özgürce  söyleyebilir.C)  Fikir, milletin  eğilimlerine  uygundur.D)  Birbirinden  farklı  fikirler  olabilir.
 


13. Düşünce , kanaat ve ifade  özgürlüğü,  insanın kişisel  ve toplumsal  yaşamındakiSorunlara, gerektiği gibi çözüm üretmesi ve özgürce seçim yapması anlamına gelir.Aşağıdaki verilen örneklerden hangisi bu ifadeye ters düşer?A)  Seçimlere katılan Ali Bey, istediği partiye oy verebilir.B)  Sevgi Hanım İstediği dine inanabilir.C) İnsan haklarına önem veren Furkan Bey, insan hakları ile ilgili gösteri yapabilir.D)  Kameraman İlhan Bey, her türlü olayı özgürce görüntüleyebilir.
 


14.  Radyo ve televizyonlarla ilgili üst denetim kurulu RTÜK ‘tür.Aşağıda RTÜK hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A)    İzleyicileri rahatsız eden durumlara müdahale eder.B)    Basın yayın araçlarındaki yasal kontrolleri yapar.C)    Toplumun basın yayın kuruluşları ile ilgili görüşlerini yansıtacak araştırmalar belirler.D)    Kişilerin yasal haklarını belirler.
 


15.     Aşağıda, Atatürk döneminde gerçekleşen iletişim alanındaki gelişmeler verilmiştir.A)     İstanbul Radyosu’nun yayına başlamasıB)     Telgraf hakkında kanun çıkarılmasıC)    İrade-i Milliye gazetesinin kurulmasıD)    Anadolu Ajansı’nın kurulması
           ALINTIDIR
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!