Author Topic: OLAY, OLGU ve GÖRÜŞ KAVRAMLARI  (Read 1087 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
OLAY, OLGU ve GÖRÜŞ KAVRAMLARI
« on: Aralık 09, 2016, 05:30:40 ÖS »
OLAY, OLGU ve GÖRÜŞ KAVRAMLARI
   Çok Boyutluluk: Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir. Örnek vermek gerekirse; Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Bu durumun görünürdeki sebebi deprem olsa da binaların zemini sağlam olmaması, binalarda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve eksik olması, binaların yıkılmasında ve hasar görmesinde etkili olmuştur.
   Depremin görünürdeki sonucu ölen insanlar ve yıkılan binalardır. Fakat bunun yanı sıra ülke ekonomisinin zarar vermesi, ulaşımın aksaması, insanlar psikolojik sorunlar yaşaması gibi sonuçları da vardır.
   İnsanlar olayları yorumlarken düşüncelerini, bazen bir olguya bazen de bir görüşe göre ifade ederler.
   Olgu: Herkes tarafından kabul edilen bilimsel veri ve bilgilere dayanan kanıtlanabilir bilgiye olgu denir. Örneğin;  23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması bir olgudur.
   Görüş: Kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini ifade eden bilgiye görüş denir. Örneğin; Ahmet’in “Sosyal bilgiler dersini çok seviyorum” demesi bir görüştür.
    Aşağıdaki tabloda olgu ve görüş arasındaki farklara yer verilmiştir.
OLGU VE GÖRÜŞ ARASINDAKİ FARKLAR
OLGU   GÖRÜŞ
    Doğruluğu kanıtlanabilir.       Doğruluğu kanıtlanamaz.
    Kişiden kişiye değişmez.       Kişiden kişiye değişebilir.
    Şu anda var olanları ifade eder.       Var olabilecekleri ifade eder.
    Bence, bana göre gibi ifadeler kullanılmaz.       Bence, bana göre, bize göre gibi ifadeler kullanılır.
Mustafa Karakuş
.