Author Topic: Atatürk'ün tarım alanında yapılan yenilikler nelerdir kısaca  (Read 1390 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 173
TARIM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR:
   Atatürk Orman Çiftliği: Kuruluş amaçları şunlardır:
    Örnek çiftlik kurarak tarımı geliştirmek
    Bitkileri yetiştirip çiftçilere örnek olarak göstermek
    Ziraat konusunda uygulamalı eğitim yapmak
    Ziraat Okulu öğrencilerinin bir yıl staj yapmalarını sağlamak
    Ankara halkı için eğlenme ve dinlenme alanı oluşturmak
   Çiftçilere Kredi Verilmesi: 1923 yılında çiftçilere destek amacıyla kredi verildi.
   Aşar Vergisinin Kaldırılması: Tarımsal üründeki yüzde 10 üzerinden alınan aşar vergisi 1925 yılında kaldırılarak çiftçinin sırtındaki ağır yük kaldırıldı.
   Toprak Mülkiyeti: 1926'da Medeni Kanunda köylüye toprak mülkiyeti hakkı tanındı.
Mustafa KARAKUŞ-Eğitimhane