7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PAYLAŞIMLARI > 2.Dönem

Osmanlı devletinde vakıf sistemi

(1/1)

soscu:
OSMANLI'DA VAKIF SİSTEMİ
   Vakıf, kişinin mal varlığının bir bölümün hayır işleri için bağışlamasına denir.
   Vakıf arazi gelirleri cami, han, haman medrese gibi sosyal hizmetlere ve hayır kurumlarının masraflarına ayrılan topraklardır.
   Vakıf sistemi, Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu devletlerinde de görülmüştür. Türk-İslam devletlerinde sosyal devlet anlayışı hakimdi. Osmanlı Devleti döneminde eğitim, sağlık, kültür ve bayındırlık alanlarında vakıflar önemli bir yer tutar.
   Vakıflar devlet tarafından desteklenir aynı zamanda devletin gözetiminde bulunurdu.
   Vakıflar Osmanlı topraklarında kent ve kasabaların gelişmesinde önemli bir yer tutar.
   Ulaşım, ticaret, taşımacılık alanlarında şehirler önemli derecede gelişmiştir.
   Halkın her türlü gereksinimini karşılayan vakıflar, eğitim-öğretim kurumları, hastane, kütüphane, imaret gibi yapıların giderlerini karşılamıştır.
   16.yy'dan sonra vakıflar, yönetim ve adalet alanlarındaki bozulmaların etkisiyle önemini kaybetmeye başlamıştır. Kanunlara aykırı bir şekilde vakıfların kişilere dağıtılması vakıflan amaçlarından sapmasına neden olmuştur.
   1836 yılında II. Mahmut vakıf sistemini kaldırarak Evkaf Nezaretini(bakanlığı) kurmuştur.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Go to full version