Sosyal Bilgiler

GEREKLİ EVRAKLAR => Zümreler => 2.Dönem Sosyal Bilgiler Zümresi => Topic started by: Sosyal Bilgiler1 on Şubat 24, 2011, 06:31:24 ÖS

Title: Sosyal Bilgiler 2.Dönem Zümresi
Post by: Sosyal Bilgiler1 on Şubat 24, 2011, 06:31:24 ÖS
2010-2011 ÖĞRETİM YILI BEYENDİK İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER,T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ II. DÖNEM  ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı No                   : 2
Toplantı Tarihi            : 21.02.2011
Toplantı Saati                : 15.40
Toplantı Yeri          : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar   : Okul Müdürü Şit BULBURU
                         Ders Öğretmeni Serap GÜNGÖR

    Zümre toplantısı 21.02.2011 tarihinde Zümre Başkanı Şit BULBURU başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılmıştır.


GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama.
2- Bir önceki zümre kararlarının gözden geçirilerek değerlendirilmesi
3- 1. dönem başarı durumlarının değerlendirilmesi.
4- Ders öğretim programının incelenerek, programın uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi, çözüm yollarının aranması
5- 2010/53 sayılı Değerler eğitimi genelgesinin incelenmesi.
6- Ders araç ve gereçlerinin kullanımı.
7- Ölçme ve değerlendirme.
8- Performans ve Proje görev konularının belirlenmesi.
9- Yöntem ve teknikler.
10- Okuma alışkanlığının arttırılması.
11- Dilek ve temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1- Zümre toplantısı  Zümre Başkanı Şit BULBURU tarafından açıldı.

2- 2010-2011 Öğretim yılı 1. Dönem Toplantı Tutanağı okundu ve incelendi. Kurulda alınan kararlara uyulduğu görüldü.
3-. 1. Dönemin başarı durumlarının değerlendirmesi yapıldı.
Sosyal Bilgiler:   6/A: % 100
Sosyal Bilgiler:   6/B  % 100     
Sosyal Bilgiler:   7/A: %  93
İnkılap Tarihi:     8/A: %  86  başarı olduğu görüldü.

     Serap GÜNGÖR,6/A sınıfında genel başarının iyi olduğunu ancak bunun yazılılara yansımadığını, dikkatli ve planlı çalışma ile başarının daha iyi olabileceğini söyledi. 6/B sınıfında  genel başarı durumunun iyi olduğu,ancak öğrencilerin düzenli çalışmaları, verilen araştırmaları ve etkinlikleri özenli yapmaları ile başarının daha iyi olabileceği Serap GÜNGÖR tarafından söylendi.Okul Müdürü Şit BULBURU, 6. sınıfların genelinde başarılı olma isteğinin bulunmadığını, SBS sınavının kalkmasının da etkisiyle öğrencilerin hırslı çalışmadıklarını söyledi. Öğrencilere başarılı olma isteği kazandırmanın gerekli olduğunu söyledi.Zaman zaman ödüllendirme, takdir etme gibi davranışlar göstererek öğrenci başarısının arttırılabileceğini söyledi.Serap GÜNGÖR, 7/A sınıfında derse katılımın iyi olduğunu,öğrencilerin verilen görevleri ve etkinlikleri düzenli olarak yaptıklarını söyledi.Öğrencilerin bir çoğunun gazete ve haberleri takip etmelerinin ve kitap okumalarının başarıya olumlu katkı sağladığını söyledi.Ders öğretmeni Serap GÜNGÖR 8/A sınıfında  birkaç öğrenci dışında öğrencilerin genel olarak derse ilgili olduklarını, derse katıldıklarını söyledi.Ancak sene sonunda yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavı’na ağırlık verdiklerini ve bu nedenle test tekniğine yöneldiklerini ancak olayları ve konuları yorumlama konusunda eksikliklerin olduğunu söyledi .Öğrencilerin genelinde görülen bu durumun giderilmesi için öğrencileri kitap ve gazete okumaya yönlendirmenin gerekli olduğu belirtildi.Öğrencilerin genelinin ders çalışma yöntem ve tekniklerini bilmedikleri,araştırma yapmadıkları ve ezber yoluna gittikleri Serap GÜNGÖR tarafından söylendi.Zümre Başkanı Şit BULBURU,derslerin özelliğinden dolayı daha çok araştırma, inceleme, harita çizimi, harita kullanımını alışkanlık haline getirecek metotların öğrenmede etkili olacağını söyledi. Dersler işlenirken öğrencileri ezberden uzaklaştırarak, derslere yöneltmenin gereğini vurguladı. Öğrencilere anlatım, soru-cevap, grup çalışmaları,  gibi etkin anlatım yöntemlerinin uygulanması halinde derslere katılımın fazla olacağına işaret etti.
     Derslerde anlatım, soru-cevap, grup çalışması, karşılaştırma metotlarının kullanılmasına karar verildi.
4- Zümre Başkanı Şit BULBURU 2635 sayılı Tebliğler Dergisine göre TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin haftada 2 saate indirildiğini söyledi.Ders Öğretmeni Serap GÜNGÖR, programdaki konuları haftada 2 ders saatinde tamamlayamadıklarını, konuların ayrıntılı ve araştırma gerektiren konular olduğunu, öğrencilerin kavramakta zorluk çektiklerini söyledi. Zaman yetersizliğinden dolayı öğrencilerin konuları kavrayabilmesi için yeterince etkinlik yapamadıklarını  ve yıllık plana göre birkaç konu geride kaldıklarını söyledi. Ders Öğretmeni Serap GÜNGÖR 6/A ve 6/B sınıflarında öğrencilerin 2. Ünite ‘ Yeryüzünde Yaşam’ ünitesindeki Dünyayı Keşfediyoruz konu başlığı altında işlenen ‘ paralel,meridyen,enlem, boylam,matematik konum,dünyanın şekli ve sonuçları’ konuları ile Dünya Kağıt Üzerinde konu başlığı altında işlenen ‘ölçekler’ konusunu kavramakta zorluk çektikleri için bu konularla ilgili daha fazla etkinlik yapıldığını ve bu nedenle yıllık plana göre konularda birkaç konu geride olduklarını söyledi. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serap GÜNGÖR, röportaj, araştırma, internet sitesi inceleme,anket gibi sınıfta yapılamayacak etkinliklerin ve derste yeterli zaman bulunamadığı için yapılamayacak etkinliklerin evde yapılmak üzere  verilmesinin gerektiğini belirtti. Zümre Başkanı Şit BULBURU, öğrencilere grup çalışması şeklinde önceden konuların verilmesi halinde öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanacağını, dersin böylece daha aktif işlenebileceğini ve öğrencilerin konuları kavramasına yararı olacağını söyledi.
     Öğrencilere konuların grup çalışması şeklinde verilmesine ve öğrencilerin araştırmalarını sınıfta sunmalarına karar verildi.

5- 2010/53 sayılı Değerler eğitimi genelgesi okundu. Aşağıdaki etkinliklerin uygulanmasına karar verildi.
- Her öğrencinin sınıfındaki arkadaşlarının takdir ettiği veya beğendiği davranışlarını yazılı veya sözlü olarak sınıfla paylaşmasının sağlanması
- Bütün sınıflarda öğretmen ve öğrencilerin sınıf içinde uyulması beklenen davranışlar listesini birlikte belirlemesi ve bu listenin sınıfın uygun bir yerinde ilan edilmesi
Ayrıca II. Dönem ikinci hafta derslerde genelgeye uygun olarak eşitlik,insan hakları,kardeşlik,hoşgörü konularının işlenmesine karar verildi. Zümre Başkanı Şit BULBURU, bu konuların birçoğunun Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinin müfredatında olduğunu, yeri geldikçe konuların yıllık plana uygun olarak  işlenmesine, öğrencilere konularla ilgili olarak araştırma görevleri verilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

6- Dersin özelliğinden dolayı öğrencilerin soyut kavramları kavramakta güçlük çektikleri belirtildi.Atlas,grafik,resimler,gazeteler,sunular gibi araç ve gereçlerin kullanımının yararlı olacağı Serap GÜNGÖR tarafından vurgulandı.Öğrencilerin derse ilgisini çekmek için görsel araçların kullanımına ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

7- Öğrencilerin derse katılmaları, verilen araştırmaları yapmaları, grup çalışmalarında ve bireysel çalışmalarda istekli olmaları dikkate alınarak ders içi performans notu verilmesi kararlaştırıldı.Sosyal Bilgiler dersi için 3 yazılı,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için 2 yazılı notu verilmesi kararlaştırıldı.
Sınavların klasik sınav, çoktan seçmeli, doğru yanlış,eşleştirme ve boşluk doldurmalı olmak üzere dersin amacına göre tespit edilmesine, test sınavlarının soru sayısının en az 20 olmasına ve sınav sonuçlarının 10 gün içinde öğrencilere duyurulmasına ve hatalarının gösterilmesine karar verildi. 


Dersler   İKİNCİ DÖNEM


Sosyal Bilgiler 6
   Mart
   Nisan
   Mayıs

   
  I. Yazılı
 (4. hafta)   
II.Yazılı
(4. hafta)   
III.Yazılı
   (4. hafta)
Sosyal        Bilgiler 7      I. Yazılı
  (4. hafta)   II.Yazılı
(4. hafta)   III.Yazılı
   (4. hafta)
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük   
I. Yazılı
(4. hafta)   
      
    II.Yazılı
   (2. hafta)
 

 8- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre performans ve proje görevlerinin nasıl yapılacağı incelendi.Buna göre; “ Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje, her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde performans görevi hazırlar. Projeler ve performans görevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir”
     Performans ve proje konularının Birinci Dönem Zümre toplantısında belirlendiği,proje konularının öğrencilere verildiği ve çalışmaların Nisan ayının ilk haftası toplanacağı Serap GÜNGÖR tarafından söylendi.Ayrıca  öğrencilerin belirlenen konular dışında da,ders içeriğine ve müfredata uygun olmak koşuluyla istedikleri bir konuda performans görevi  hazırlayabilecekleri belirtildi.
PROJE GÖREVİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
•   Yazılı belge veya CD bilgisayarda sunu olarak hazırlanabilir.Eğer Sunum olarak yapılacaksa görsel öğelere ağırlık verilmelidir.
•   Konunun içeriğine göre çalışmalar rapor halinde hazırlanmalıdır.
•   Tablo grafik ve fotoğraflardan faydalanılmalıdır.
•   Proje ödevleri konunun uygunluğuna göre maket olarak sunulabilir.
•   Dergi,ansiklopedi,Internet ,kütüphane,yetkili ve uzman kişiler vb. çeşitli kaynaklardan araştırma yapılmalıdır.Hazırlanan proje ile ilgili başvurulan kaynaklar ayrıca belirtilmelidir.
      6.7.8. Sınıflar için proje ve performans görevlerinin bu çerçevede ve  sene başı zümresinde belirtildiği gibi verilmesi kararına varıldı. Performans görevlerinde Milli Eğitim Bakanlığının  genelgesi(10 Ocak 2008 tarihli yazı) dikkate alınarak eve verilecek ödev şeklinde değil de  öğrencilerin performanslarının direkt sınıf içinde görülüp değerlendirilmesi şeklinde sınıf içi etkinlik şeklinde performans görevlerinin verilmesi benimsendi.

9- Anlatım,tartışma,soru-cevap,örnekleme,not alma,grup çalışması,gösterme,beyin fırtınası,
harita çizme ve okuma gibi yöntem ve tekniklerin konuların özelliğine göre kullanılmasına karar verildi.

10- Okuma alışkanlığının arttırılması için konular işlenirken okuma parçalarının öğrencilere okutulmasına,öğrencilerin güncel konuları gazete,dergi ve internet sitelerinden takip etmeleri konusunda  yönlendirilmelerine, araştırma yaptıkları konuların sınıf içinde anlattırılmasına karar verildi.

11) Başarılı bir dönem geçirilmesi dileğiyle,gerekli görüldüğünde toplanmak üzere toplantıya son verildi.