Author Topic: İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLAN  (Read 2380 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 174
………….. İLKOKULU
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
II. DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI


Toplantı No          : 2
Toplantı Yeri        : Öğretmenler Odası       
Toplantı Tarihi     : 07/02/2017
Toplantı Saati       : 14:30


GÜNDEM MADDELERİ

1.   Yoklama ve açılış konuşması, (Okul Müdürü)
2.   Kurul toplantısına yazman seçimi,
3.   Gündemin okunması ve eklenmek istenilen konular,
4.   Okul Müdürü ……………….’ ın açılış konuşması,
5.   Birinci yarıyılın değerlendirmesi,
6.   İkinci yarıyılda yapılacak çalışmalar,


EĞİTİM ÖĞRETİM

1.   Birinci dönemin genel değerlendirmesinin yapılması,
2.   Bir önceki (sene başı öğretmenler kurulu) kararlarının gözden geçirilmesi,
3.   İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda II. dönemde başarısız öğrenciler için alınacak tedbirlerin ele alınması.
4.   Okulda yapılabilecek sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik görüşmelere yer verilerek kararlar alınması
5.   II. Dönem okul zümre toplantı tarihlerinin belirlenmesi,
6.   II. Dönem sınıf veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi,
7.   E-Okul ile ilgili çalışmalar (E-Okul bilgilerinin güncellenmesi, öğrenci sınav tarihlerinin ve not bilgilerinin zamanında girilmesi.),
8.   Okul kütüphanesinin aktif hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi,
9.   4. Sınıftan mezun olacak öğrencilerin ve velilerinin 2016-2017 seçmeli ders iş ve işlemleri için bilgilendirilmesi
10.   “Geleceğim İçin Okuyorum” kitap okuma projesi ile ilgili yapılacak çalışmalar,


ÖĞRETMEN

1.   Yönetmeliklerin, genelge ve yazıların duyurulması, okunup imzalanması,
2.   İdareci, öğretmen nöbet görevleri ve derse giriş çıkışlar, Nöbet esnasında görev yerinde hazır bulunulması, yabancıların okula girmesi konularının görüşülmesi,
3.   Sosyal Kulüpler ve Toplum Hizmeti çalışmaları,  Belirli Gün ve Haftalar ile ilgili faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve yılsonu yapılacak etkinlikler,
4.   Rehberlik ve ilgili çalışmalar, sınıf rehberlik çerçeve planları,
5.   Derslik donatım, eğitim araç ve gereci kullanımı, tertip-düzen, temizlik ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi, fotokopi, bilgisayar, projeksiyon cihazı vb. ile ilgili iş ve işlemlerin görüşülmesi,
6.   Sınıfların ve öğretmenler odasının tertip ve düzeni ortak kullanım alanlarının hak ve adalet çerçevesinde kullanılması, çevre bakımı ve korunması,
7.   Öğretmen özlük ve diğer bilgilerinin güncellenmesi, kontrolü,


ÖĞRENCİ

1.   Okul Sütü Programının uygulamasında dikkat edilecek hususlar,
2.   Merkezi sınavlar (bilim sanat merkezleri, burs), etkinlikler, yarışmalar konusunda öğrencilerin ve velilerin zamanında bilgilendirilmesi)
3.    Ödevlerin veliye sıkıntı vermeyecek şekilde hazırlatılması ve kontrolünün sağlanması,
4.   Öğrenci devam takip, devamsızlık, izin durumları,
5.   Öğrenci gezileri,

           07/02/2017

                                                                                                                          ……………………..
                                                                                                                             Okul Müdürü