Sosyal Bilgiler

8. SINIF SOSYAL BİLGİLER PAYLAŞIMLARI => Ders Notları => 2.Ünite Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler => Topic started by: Sosyal Bilgiler1 on Ocak 04, 2016, 01:37:08 ÖS

Title: I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri
Post by: Sosyal Bilgiler1 on Ocak 04, 2016, 01:37:08 ÖS
I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri
*Sanayi İnkılâbı ile birlikte Avrupalı devletler gelişen sanayileri için ham madde ve Pazar arayışına girerek Sömürgecilik yarışına girmişlerdir.
*Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Milliyetçi Akımlar sonucu oluşan karışıklıklar
*Avrupalı devletlerarasında başlayan ve birbirlerini tehdit edecek düzeye gelen Silahlanma Yarışı
*Avrupalı devletlerarasındaki çıkar çatışmalarının devletlerarası gruplaşmalara neden olması
NOT: Birçok devlet doğrudan ya da dolaylı şekilde bu savaşta yer aldığı için bu savaşa dünya savaşı denilmiştir.
NOT: İttifak “anlaşma”, “İtilaf ise “uzlaşma” anlamına gelmektedir.
NOT: Savaşta, İtilaf Devletleri’nin 42 milyonluk askeri gücüne karşılık İttifak Devletlerinin toplam savaş gücü 25 milyondu.