Author Topic: Sivas Kongresi  (Read 787 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Sivas Kongresi
« on: Aralık 08, 2016, 03:59:26 ÖS »
SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919):
    Erzurum Kongresi kararları bazı değişiklikler ile kabul edildi.
    Manda ve himaye kesin olarak reddedildi.
    Milli cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirildi.
    Temsil Heyeti sayısı 9’dan 15’e çıkarıldı.
Sivas Kongresi'nin Önemi:
   Toplanış amacı ve aldığı kararlar bakımından ulusaldır.
   Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
   Milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirilerek milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesi amaçlanmıştır.
   İrade-i Milliye adıyla Sivas Kongresi kararlarını duyurmak için gazete çıkarıldı.
   Ali Fuat Paşa, Batı Cephesi Komutanlığına atandı, bu durum temsil heyetinin hükümet gibi yürütme yetkisini kullandığını gösterir.
Mustafa Karakuş
.