Sosyal Bilgiler

8. SINIF SOSYAL BİLGİLER PAYLAŞIMLARI => Ders Notları => 2.Ünite Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler => Topic started by: Sosyal Bilgiler1 on Aralık 08, 2016, 03:59:26 ÖS

Title: Sivas Kongresi
Post by: Sosyal Bilgiler1 on Aralık 08, 2016, 03:59:26 ÖS
SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919):
    Erzurum Kongresi kararları bazı değişiklikler ile kabul edildi.
    Manda ve himaye kesin olarak reddedildi.
    Milli cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirildi.
    Temsil Heyeti sayısı 9’dan 15’e çıkarıldı.
Sivas Kongresi'nin Önemi:
   Toplanış amacı ve aldığı kararlar bakımından ulusaldır.
   Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
   Milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirilerek milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesi amaçlanmıştır.
   İrade-i Milliye adıyla Sivas Kongresi kararlarını duyurmak için gazete çıkarıldı.
   Ali Fuat Paşa, Batı Cephesi Komutanlığına atandı, bu durum temsil heyetinin hükümet gibi yürütme yetkisini kullandığını gösterir.
Mustafa Karakuş