Author Topic: Erzurum Kongresi  (Read 686 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Erzurum Kongresi
« on: Aralık 08, 2016, 03:58:53 ÖS »
ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz-7 Ağustos 1919):
   Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından kongre yapılmıştır. Amaç, doğuda Ermeni devletinin kurulmasını önlemekti.
   1. madde yorumu: Türklerin çoğunlukta olduğu yerler ifade edilerek vatanın bölünmezliği vurgulandı.
   2. madde yorumu: İşgallere karşı direniş hareketlerinin birleştirilmesi amaçlandı.
   3. madde yorumu: İstanbul Hükümeti'nin teslimiyetçi politikasına karşı çıkılmıştır.
   4. madde yorumu: Milli bağımsızlık ve millet egemenliği amaçlanmıştır.
   5. madde yorumu: Azınlıkların bağımsız devlet kurmalarına karşı çıkılmıştır.
   6. madde yorumu: Tek şart tam bağımsızlıktır.
   7. madde yorumu: Halkın yönetim üzerindeki etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır.
   Erzurum Kongresi'nin Önemi:
    Toplanış amacı bölgesel, aldığı kararlar ulusal bir kongredir.
    9 kişiden oluşan Temsil Heyeti seçilmiş, başkanı Mustafa Kemal olmuştur.
    İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.
    İlk kez manda ve himaye reddedilmiştir.
    Azınlıklara yeni haklar verilemeyeceği belirtilmiştir.
Mustafa Karakuş
.