Author Topic: İbraniler Hakkında Bilgi  (Read 9737 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
İbraniler Hakkında Bilgi
« on: Kasım 13, 2011, 09:05:12 ÖS »
İBRANİLER

Bugünkü Filistin toprakları üzerinde yaşamışlardır. Davud ve Süleyman ünlü krallarındandır. Tarihte tek tanrılı inanışa (Musevilik) sahip olan ilk toplum, İbranilerdir. Bu özellikleriyle bütün Ön Asya uygarlıklarından ayrılırlar. Musevilik, İbraniler tarafından millileştirilmiş, sadece İbranilere gönderi1miş bir din olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Musevilik dini, Hrıstiyanlık ve İslamiyet gibi yayılma imkanı bulamamıştır. İbraniler MS. 70'te Kudüs'te büyük bir ayaklanma çıkarmışlardır. Bunun üzerine Romalılar İbranileri yurtlarından sürmüştür. Yahudilerin bütün dünyaya yayılmaları bu olaydan sonradır.
1948'de bugünkü İsrail devleti kurulmuş ve Yahudilerin bir kısmı bu ülkeye giderek yaşamaya başlamışlardır.
.