Author Topic: Osmanlı Ordusunun Bölümleri  (Read 52329 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Osmanlı Ordusunun Bölümleri
« on: Kasım 27, 2011, 11:28:56 ÖS »
             OSMANLI KARA ORDUSU:

A-KAPIKULU ASKERLERİ:
* I. Murat zamanında kurulmuştur.
*II.Murat zamanında devşirme çocukların alınması ile asıl şekline kavuşmuştur.
*Her üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlar.
*Piyadeler ve süvariler olarak ikiye ayrılırlar.
             PİYADELER:
1-ACEMİ OCAĞIı: Devşirilen çocuklar önce acemi ocağına getirilir,yapılan seçmelerde bir kısmı yeniçeri ocağına bir kısmı Enderun’a gönderilirdi.
2-YENİÇERİLİLER:Osmanlı ordusunun yaya askerleridir.Kapıkulu ordusunun en kalabalık ordusudur. Yeniçeri ocağı II.Mahmut tarafından kaldırılmıştır(Vak’a-yı Hayriye 1826)
3-CEBECİLER:Yeniçerililerin silahlarını yapan,tamir eden sınıftır.
4-TOPÇULAR:Topların bakımı ve savaşlarda kullanımından sorumludurlar.
5-TOP ARABACILAR:Topların sefer yerine taşınmasından sorumludur.
6-HUMB IARACILAR:Dinamitlerin ve bombaların yapım ve kullanımından sorumludur.
7-LAĞIMCILAR:Kale kuşatmalarında tünel kazarak kalenin kuşatılmasını sağlar.
             SÜVARİLER          
1-SİPAHİ VE SİLAHTARLAR:Savaş sırasında hükümdarın çadırını korurlar.
2-SAĞ VE SOL ULUFECİLER:Savaşta saltanat çadırını taşırlar.
3-SAĞ VE SOL GARİPLER:Savaşta ordunun ağırlıklarını taşırlar.

B-EYALET ASKERLERİ:
1-TIMARLI SİPAHİLER:Dirlik topraklarında yetiştirilen,tamamı Türklerden olan askerlerdir.Osmanlı ordusunun asıl gücünü oluşturur.İhtiyaçları dirlik sahibi tarafından/tımar toprakları) karşılanır.Barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlarlar.
2-AZAPLAR:Yaya olarak savaşlarda en ön saflarda savaşırlar.
3-AKINCILAR:Devletin hiristiyan ülkelerine sınırda bulunurlar.Düşman ülkeye akınlar yaparak hedefleri yıpratırlardı.

C-BAĞLI BEEYLİKLEREAİT ASKERLER
Savaş zamanındaOsmanlı ordusuna katılırlardı.
Alıntı
.