Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Anadolu Selçuklu Devleti özellikleri - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Anadolu Selçuklu Devleti özellikleri  (Read 15492 times)

Offline emineftm

  • Aday Öğretmen
  • *
  • Posts: 14
  • Gender: Female
ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ
Kurucusu=  Oğuz Türklerinin Kınık boyuna mensup Süleyman şah
Kuruluş yılı =1075                          Başkent =İznik
SELÇUKLULARDA ÖNEMLİ OLAYLAR
àI.KILIÇARSLAN DÖNEMİ’nde  I. Haçlı seferindeki yenilgi nedeniyle başkent İznik’ten Konya’ya taşındı.
II.KILIÇARSLAN DÖNEMİ’nde : Anadolu siyasi birliği sağlandı.Türkleri Anadolu’dan atmak isteyen Bizanslılarla Miryakefalon savaşı (1176) yapıldı.

Sonuçta; 1. Türkleri Anadolu’dan atma ümidi sona erdi.
                2.Anadolu kesin Türk yurdu oldu.
                3. Avrupalılar Anadolu’ya  Türkiye demeye başladılar.
                4. Bizans savunmaya geçti.
àI.ALAEDDİN KEYKUBAT DÖNEMİ’nde  =En parlak dönem  yaşandı. Harzemşahlarla  YASSI ÇEMEN savaşı yapıldı.(1230) Harzemşahlar yenildi.Moğollarla komşu olundu.
àII.GIYASEDDİN KEYHÜSREV DÖNEMİ’nde  =Zayıflama dönemine girildi.Halk yoksullaştı.Bu durumdan yararlanan Moğollar Anadolu’ya girdi.Bunun üzerine(1243) Kösedağ savaşı yapıldı.Türkler yenildi.
Kösedağ Savaşı sonunda ;
*Erzincan,Sivas,Kayseri kaybedildi.
*Moğollara bağlılık dönemi başladı.
*Taht kavgaları başladı.
*Sınırlardaki Türkmen beyler bağımsızlıklarını ilan ettiler.
Dikkat:Moğol baskıları ve karışıklıklar üzerine II.Mesut’un da ölümüyle 1308’de devlet dağıldı.

Selçuklularda;  Devlet hanedanın ortak sorumluluğundadır.
Sultanlık alametleri ;
*Adına hutbe okunması   *Para bastırılması     *Halifenin onayı
Sultanın görevi;   İkta dağıtımıàkadı tayiniàyüksek mahkeme başkanlıkları ve ordu komutanlığı
Ordu’nun Temeli: Çiftçilerin ödediği vergilerle beslenen İKTA askerleridir.
   Eğitim: Ücretsiz olan medreselerde yürütülür.
   Dönemin düşünürleri: Mevlana,Hacı Bektaşi Veli,Yunus Emre
   Dil: Halk-Türkmenler arasında Türkçe,Dini ve edebi eserlerde Arapça-Farsça kullanılır.
   Ticaret:Hanlar ve kervansarayların yapılması,tüccarların zararlarının karşılanması şeklinde desteklenmiştir.
   Lonca Teşkilatı ile her meslek grubu arasında dayanışma
Kaynak
Kaynak: Sevgi KOBYA