Author Topic: II. Beyazıt Devri gelişmeleri  (Read 1063 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
II. Beyazıt Devri gelişmeleri
« on: Aralık 05, 2016, 10:03:14 ÖS »
II. Beyazıt Devri gelişmeleri ( 1481-1512 )

•   II. Beyazıd babası II. Mehmet Han vefat edince İstanbul’a gelerek hükümdarlığını ilan etti. Lakin kardeşi Cem Sultan ise abisi Beyazıt’ın padişahlığını kabul etmediği gibi isyan da etti. Abisine yenilen Cem Sultan önce Memluk devletine ardından Rodos şövalyelerine son olarak da Papalığa sığındı. Bu durum sonucunda Osmanlı devletinin bir iç meselesi olan bu sorun “ Dış mesele” haline geldi. Bu nedenle iç sorunlarla uğraşılan II. Beyazıd devrinde fetih hareketlerinde etkisiz kalınmıştır.

•   Venedik devletinin elinde bulunan ve Balkan yarımadasında önemli liman şehirlerinden olan “ Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı” limanları Osmanlı topraklarına katıldı.

•   II. Mehmet zamanında büyük bir kısmı alınan, Karadeniz kıyısında ve Balkan yarımadasında yer alan Boğdan                ( Kili ve Akkerman kaleleri ) tamamen fethedildi. Böylece Kırım toprakları ile kara bağlantısı gerçekleşmiş olunca Karadeniz’deki Türk hakimiyeti güçlendi.

•     Karamanoğulları’nın Memluk devleti ile işbirliği yapmaları üzerine bu beyliğe kesin olarak son verilmiştir.                 ( 1487 )

OSMANLI DEVLETİNDE HOŞGÖRÜ: 1492’de İspanya’daki Müslüman Beni Ahmer Devleti yıkılmış, Müslümanlar ve Yahudiler ise Hıristiyan İspanyollar tarafından katliama uğramıştır. II. Bayezıt bölgeye yardım göndererek bir kısım Müslüman ve Yahudi’yi Osmanlı topraklarına getirip
Mehmet Özküz
.