Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Sakarya Savaşı ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Sakarya Savaşı ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler  (Read 20299 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Sakarya Savaşı ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler
« on: Ocak 02, 2012, 12:23:42 ÖÖ »
KONU 4: DİRİLİŞİN DESTANI-SAKARYA
Sakarya Meydan Savaşı: (23 Ağustos-12 Eylül)
•   Başkomutan Mustafa Kemal paşa yönetiminde Türk ordusu büyük bir meydan savaşı kazandı.
•   Sakarya zaferiyle düşmanın saldırı gücü kırılmış ve düşman savunmaya çekilmiştir.
Sonuçları:
•   Bu zafer Türklerin 1683 tarihinde Viyana önlerinde geri çekilişini Sakarya’da durdurdu.
•   Mustafa Kemal’e, TBMM “Mareşallik” rütbesi ile “Gazilik” unvanı verildi.
•   İtilaf Devletleri arasında birlik bozuldu.
•   ABD, Avrupa ve Türkiye ile ilgili politikasından vazgeçtiğini bildirdi.
•   Sakarya Zaferi sonunda Kars ve Ankara antlaşmaları imzalandı.

Kars Antlaşması: (13 Ekim 1921)
- Sovyetler Birliği ile Kafkas Cumhuriyetleriyle imzalandı.
- Sovyetler Birliği imzalanan Moskova antlaşması ile çözümlenemeyen bazı sorunlar halledildi.
- Bu antlaşma ile doğu sınırımız kesin şeklini aldı.
- 13 Ekim 1921’de Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile 2 Ocak 1922’de Ukrayna ile dostluk antlaşmaları imzalandı.

Ankara Antlaşması:(20 Ekim 1921)

•   Fransa yeni Türk devletini tanıdı.
•   Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizilmiş oldu.
•   Hatay’da özel bir yönetim kurulması kabul edildi.
•   Bu devlet’in dili Türkçe olacaktı.
•   Fransa Ankara Antlaşmasını imzalamakla İngiltere ile olan ittifakını bozmuş oldu. Böylece Fransa Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf devleti oldu.
ALINTI
.