Author Topic: YAŞADIĞIMIZ YER  (Read 18016 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
YAŞADIĞIMIZ YER
« on: Ekim 19, 2009, 07:26:20 ÖS »
1. Haritayı astığımız zaman haritanın alt tarafı hangi yönü gösterir?

kuzey
güney
doğu
batı
Bilmiyorum

2. - Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında hangisinin bir önemi yoktur?

dil
savaş
giysiler
gelenekler
Bilmiyorum

3. İnsanlar doğal unsuru etkileyebilirler mi?

Etkileyemez
Etkileyebilir
Doğal unsur insanı etkiler
İnsan da bir doğal unsurdur
Bilmiyorum

4. Aşağıdakilerden hangisi ara yöndür?

Doğu
Batı
Kuzey doğu
Güney
Bilmiyorum

5. Aşağıdakilerden hangisi ara yöndür?

Doğu
Batı
Kuzey doğu
Güney
Bilmiyorum

6. Yüzünü güneşin doğduğu yöne dönen bir kimsenin sağ kolu hangi yönü gösterir?

Kuzeyi
Güneyi
Doğuyu
Batıyı
Bilmiyorum

7. Yönümüzü aşağıdakilerden hangilerine bakarak belirleyemeyiz.

kuşların uçuş yönüne
güneşe
yosunlara
pusulaya
Bilmiyorum

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlar arasında yer alır?

Ev
Okul
Bakkal
Dağ
Bilmiyorum

9. Kutup yıldızı hangi yönü gösterir?

Batı
Güney
Doğu
Kuzey
Bilmiyorum

10. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Güneşten yararlanma
Pusuladan yararlanma
Kutup yıldızından yararlanma
Saatten yararlanma
Bilmiyorum

11. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Güneşten yararlanma
Pusuladan yararlanma
Kutup yıldızından yararlanma
Saatten yararlanma
Bilmiyorum

12. Duvar saatinin üzerindeki akrep dokuzu gösterdiğinde hangi yöne bakar?

kuze
güney
doğu
batı
Bilmiyorum

13. Aşağıdakilerden hangisi

kıroki
pilan
kroki
plan
Bilmiyorum

14. Yönler neye göre belirlenir?

. Güneş’in doğduğu ve battığı yerlere göre
Ay’ın doğduğu ve battığı yerlere göre
Yıldızların doğduğu ve battığı yere göre
Dünya’nın dönme şekline göre
Bilmiyorum

15. - Aşağıdakilerden hangisi beşleri unsurdur?

dağ
ova
okul
ağaç
Bilmiyorum

16. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

Herhangi bir kimsenin veya nesnenin bulunduğu konuma yer denir.
Bir yer veya nesnenin başka bir şeye göre bulunduğu yer veya tarafa yön denir.
Güneşin doğuşu veya batışına göre isimlendirilen yönlere coğrafi yönler denir.
Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak ölçüsüz çizilmesine plan denir.
Bilmiyorum

17. Aşağıdakilerden hangisi hava olayı değildir?

Rüzgar
Sıcaklık
Gölge
Sis
Bilmiyorum

18. Kroki çizerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemize gerek yoktur?

Bilinen yerlere
Önemli cadde ve sokaklara
Çok küçük ayrıntılara
Gidilmek istenen yere
Bilmiyorum

19. Bina – Kedi – Baraj – Ağaç – Orman – Tuvalet, bu terimlerden kaç tanesi beşeri unsurdur?

1
2
3
hepsi
Bilmiyorum

20. Doğada kendiliğinden bulunan unsurlara doğal unsur denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?

yol
deniz
bitki örtüsü
ırmak
Bilmiyorum

21. Hangisi doğal afet değildir?

deprem
sel
heyelan
tren kazası
Bilmiyorum

22. Aşağıdakilerden hangisi doğal afettir?

Yağmur yağması
baraj yapımı
sel
teraslama
Bilmiyorum

23. Ormanda gündüz kaybolan birisi yönünü nasıl bulur?

Ağaç yosunlarına bakarak
Kutup yıldızına bakarak
Aya bakarak
Minarenin şerefe kapısına bakarak
Bilmiyorum

24. Aşağıdakilerden hangisi beşeri ınsurlar arasında yer almaz?

Yollar
Dağlar
Çeşmeler
Evler
Bilmiyorum

25. Doğanın bitkisel yapısını değişik sebeplerle yok etmemizin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

deprem
erezyon
çığ
orman yangınları
Bilmiyorum

26. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Havada meydana gelen yağış, nem, rüzgar gibi olaylara hava olayı denir.
Gerçek nesnelerin yerine kullanılan şekillere sembol denir.
Çevremizde gördüğümüz her şey beşeri unsurdur.
Ana yönlerin arasında bulunan yönlere ara yön denir.
Bilmiyorum

27. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan değildir?

Dağ
Baraj
Bitki örtüsü
Irmak
Bilmiyorum

28. Bir yeri çizimle anlatırken önemli noktalar sembollerle gösterilir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi sembollerle gösterilemez.

yayılan inekler
okullar
yollar
göller
Bilmiyorum

29. Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunmaz?

El feneri
Düdük
Radyo
Süt
Bilmiyorum

30. 7- Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliklerinden değildir?

Kuşbakışı olması
Kabataslak çizilmesi
Ölçekli olması
Sembollerden faydalanılabilmesi
Bilmiyorum

31. Aşağıdakilerden kullanılarak yön bulunamaz?

pusula
termometre
güneşin konumu
taşların yosunu
Bilmiyorum

32. Haritayı duvara astığımızda veya önümüze serdiğimizde; yukarısı güneyi ,aşağısı kuzeyi, sol tarafı batıyı, sağ tarafı doğuyu gösterir. Yukarıdaki bilgi cümlesinde hangileri yer değiştirilirse bu tanılama cümlesi doğru olur?

doğu ile batı
doğu ile güney
kuzey ile güney
batı ile kuzey
Bilmiyorum

33. 1. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak için alınacak önlemlerden biri değildir?

Fabrika bacalarına filtre takılması
Çöplerin denize atılmaması
Ağaçların kesilerek otellerin yapılması
Kesilen ağaçların yerine fidanların dikilmesi
Bilmiyorum

34. 8- Eğer depreme karşı hazırlık yapacak olsaydınız aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapardınız?

Deprem çantası oluşturmak
Kan bağışında bulunmak
Elektrik, gaz ve su akışını kesmek
Evimizi depreme karşı dayanıklı yapmak
Bilmiyorum

35. Canlı, cansız varlıkların bütünü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

mahalle
ülke
bölge
çevre
Bilmiyorum

36. Pusula olmadığı durumlarda gündüz hangisi ile yönümüzü bulamayız?

Güneşe bakarak
Karınca yuvalarına bakarak
Ağaçlara bakarak
Kutup Yıldız’ına bakarak
Bilmiyorum

37. 2. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaptığı bir unsurdur?

Köprü
deniz
kedi
akarsu
Bilmiyorum

38. 9- Hangisine bakarak yönümüzü en doğru şekilde bulabiliriz?

Kutup Yıldızı'na bakarak
Pusulaya bakarak
Ağaçlardaki yosunlara bakarak
Gölge boyuna bakarak
Bilmiyorum

39. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevremiz ile ilgili yaşamımızda yanlış olan davranışlardandır?

Ağaç dikip var olan ağaçları korumak.
Sanayilerin akarsu ve gölleri kirletmesini engellemek.
Doğal hayata zarar vermemek.
Av hayvanlarının neslini tüketmemek.
Bilmiyorum

40. İnsanlar tarafından yapılan yapılara beşeri unsur denir. Bu tanıma göre hangisi beşeri unsur değildir?

peribacaları
Kızkulesi
Topkapı Sarayı
Anıtkabir
Bilmiyorum

41. 3. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur?

banka
ağaç
bina
araba
Bilmiyorum

42. Evden çıktığında önce batıya sonra kuzeye dönerek okuluna ulaşan Ali,okul çıkışında geldiği yoldan dönmek istiyor.Ali hangi yönlere sırasıyla dönerek evine ulaşır?

Önce güney sonra doğu
Önce kuzey sonra batı
Önce batı sonra yine batı
Sadece güney
Bilmiyorum

43. Açık denizlerde yönümü en kolay nasıl bulurum?

Ağaç yosunlarına bakarak
Pusula ile
Kutup yıldızına bakarak
Teleskopla
Bilmiyorum

44. Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliklerinden değildir?

Kuş bakışı çizilmesi.
Kabataslak olması
Planlı ve ölçekli olması.
Küçültülerek çizilmesi.
Bilmiyorum

45. Yurdumuzda heyelanların en çok görüldüğü mevsim aşağıdakilerden hangisidir?

ilkbahar
yaz
sonbahar
kış
Bilmiyorum

46. Aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yönümüzü bulamayız?

pusula kullanarak
kutup yıldızına bakarak
evlerin kapı ve pencerelerine bakarak
güneşin doğuş ve batış yerine bakarak
Bilmiyorum

47. Yüzümüzü güneşin doğduğu tarafa dönüp ellerimizi yanlara doğru açtığımızda sağ kolumuz aşağıdaki yönlerden hangisini gösterir?

kuzeyi
güneyi
batıyı
doğuyu
Bilmiyorum

48. Ülkemize en çok zarar veren doğal afet türü hangisidir?

deprem
heyelan
sel
çığ
Bilmiyorum

49. 2-İnsanların zihinsel olarak ürettikleri fikirlere ne ad verilir?

hoşgörü
düşünce
kimlik
duygu
Bilmiyorum

50. 3-Farklılıklara ve düşüncelere saygı duymak ne anlama gelir?

hoşgörü
düşünce
duygu
fark
Bilmiyorum

51. 1-Aşağıdakilerden hangisi ara yöndür?

güney
kuzey
kuzeybatı
batı
Bilmiyorum

52. 2-Hangisi herhangi bir nesnenin veya kimsenin bulunduğu konuma denir?

yön
yer
çevre
ana yön
Bilmiyorum

53. 3-Gerçek nesnelerin yerine kullanılan şekil ve resimlere ne ad verilir?

kroki
sembol
yer
harita


                  ALINTIDIR
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!