Author Topic: HEP BİRLİKTE  (Read 15965 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
HEP BİRLİKTE
« on: Ekim 19, 2009, 07:29:32 ÖS »
1. Hangisi kalıcı gruba örnek değildir?

Okul
Kızılay
Sağlık ocağı
Oyun g rubu
Bilmiyorum

2. Aşağıdakilerden hangisi yönetim şekli olan 'Monarşi'nin özelliklerinden değildir?

Ülkeyi tek bir kişi yönetir.
Günümüzde tek bir örneği bile yoktur.
İktidarlık babadan oğula geçer.
Kral ölene dek yönetimde kalır.
Bilmiyorum

3. Hangisi yerel yönetimlerden biri değildir?

belediye
köy yönetimi
kaymakamlık
il özel yönetimi
Bilmiyorum

4. - Hangisi, okullarımızda katılabileceğimiz eğitsel kollar çalışmalarından biri değildir?

sivil savunma
 yeşilay
 trafik
sigortacılık
Bilmiyorum

5. Verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

Bir grup içerisinde yapılan faaliyete katılım denir.
Bir grupla karraların alınması ve uygulanması aşamasında görev alımı katılımdır
İnsanların toplumu etkilemeleri ve toplum tarafından etkilenmelerine kurum denir.
İnsanların bir takım ihtiyaçlarını gidermek için bir araya gelerek oluşturdukları toplumsal yapılara grup denir.
Bilmiyorum

6. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki farklılıklara bir örnektir.?

sevgi duygusu
Barınma ihdiyacı
beslenme ihdiyacı
yetenekleri
Bilmiyorum

7. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal ve bir toplumsal dayanışma yardım kurumu değildir?

Kızılay
Çocuk Esirgeme Kurumu
NATO
Sivil Savunma Teşkilatı
Bilmiyorum

8. Aşağıdakilerden hangisi savaşlarda ,doğal afetlerde insanların yardımına koşar?

Tema vakfı
Kızılay
Çocuk Esirgeme Kurumu
Akut
Bilmiyorum

9. Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

Oyun oynadım
Eve gidiyorum
Sınavlarda başarılı olmam için çalışmam gerekli
Maça gidiyorum
Bilmiyorum

10. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Çalışma grubu
Oyun grubu
Müzik grubu
Kızılay
Bilmiyorum

11. "İnsanlar bütün ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamazlar.Bir insan hem doktor, hem fırıncı, hem mühendis olamaz." Bu durum toplumda aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

Başkalarının işine karışmamayı.
İş bölümü ve dayanışmayı.
Çok sayıda okul bitirmeyi.
İhtiyacımız olan şeyleri başka ülkelerden almayı.
Bilmiyorum

12. Ali 'nin babasının bir bakkalı var. Acaba Ali'nin babası hangi kuruma bağlıdır?

Bağkur
Emekli sandığı
Sosyal Sigortalar Kurumu
Türk Eğitim Vakfı
Bilmiyorum

13. Hangisi çocuğun okulda katılabileceği faaliyetlerdendir?

Oyun grubu
Çalışma grubu
Okul kulüpleri
Yardım faaliyetleri
Bilmiyorum

14. Belediye başkanını kim seçer?

belediye meclisi
belediye encümeni
vali
) yöre halkı
Bilmiyorum

15. - Hangisi, sosyal yardımlaşma amacı ile kurulmamıştır?

okullar
 çocuk yurtları
öğrenci yurtları
aşevleri
Bilmiyorum

16. derece yapmayı hedeflediği bir yaşamda dereceye giremeyen bir yarışmacı hangi duyguyu yaşar.?

sevinç
öfke
hayal kırıklığı
heyecan
Bilmiyorum

17. Aşağıdaki durumlardan hangisi toplumsal yardımlaşmaya örnek olarak gösterilebilir?

Çevreyi temiz tutmak.
Maddi durumu yetersizlere gıda yardımı yapmak.
Çevreyi ağaçlandırmak.
Kötü alışkanlıklardan uzak durmak
Bilmiyorum

18. Sınıfınızda resim kulübünde bulunan arkadaşlarnız aralarında iş bölümü yaparak yıl sonunda açacakları sergi için çalışıyorlar.Bu çalışmayı yapan arkadaşlarnızın oluşturduğu topluluk için aşağıdakilerden hangisini söylemeniz doğru olur?

Kuruluş
Kurum
Örgüt
Grup
Bilmiyorum

19. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma örgütü özelliklerinden değildir?

Grup bilinci
Ortak amaç
İş bölümü
Çatışma
Bilmiyorum

20. Aşağıdakilerden hangisi fakir ailelere yardım etmek için kurulmuş bir örgüttür?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Türkiye Erezyonla Mücadele Vakfı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
AKUT
Bilmiyorum

21. Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki resmi kurumlardan değildir?

Belediye
Suluova Devlet Hastanesi
Bolat İlköğretim Okulu
Kabaoğuz Köyleri Dayanışma Derneği
Bilmiyorum

22. Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki resmi kurumlardan değildir?

Belediye
Suluova Devlet Hastanesi
Bolat İlköğretim Okulu
Kabaoğuz Köyleri Dayanışma Derneği
Bilmiyorum

23. Hangisi, köy yönetimi içinde yer almaz?

 muhtar
 ihtiyar heyeti
genç heyeti
köy derneği
Bilmiyorum

24. Hangisi, sağlık kuruluşu sayılmaz?

sağlık ocakları
 verem savaş dispanserleri
bakım evleri
hastaneler
Bilmiyorum

25. Aşağıdakilerden hangisi duygularımıza bir örnek değildir?

heyecan
hüzün
spor yapmak
sevinç
Bilmiyorum

26. Aşağıdaki kurumlardan hangisi vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmamıştır?

Sağlık ocakları
Hastahaneler
Okullar
Dispanserler
Bilmiyorum

27. Aşağıdakilerden hangisi okullarda öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmasını sağlayan gruplardan biri değildir?

İzcilik kolu
İşçi sendikasıi
Öğrenci Kulüpleri
Kütüphane kolu
Bilmiyorum

28. Bir beldenin yol ve su işlerini hangi kuruluş bakar?

Belediye
Emniyet Müdürlüğü
Kaymakamlık
Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilmiyorum

29. Hangisi, kamuoyu oluşturabilecek unsurlardan biri değildir?

 kasetçalar
televizyon
radyo
gazete
Bilmiyorum

30. - = İşsizlik, yoksulluk, göç, dilendirilen çocuklar = Yukarıdakilerden kaç tanesi sosyal sorun olarak sayılabilir?

1
2
3
4
Bilmiyorum

31. Dedenize ait nüfus cüzdanında ,dedenize ait aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemeyiz?

doğum tarihi
babasının adını
maddi durmu
nerede doğduğunu
Bilmiyorum

32. Eroyonu önleme faaliyetinde bulunan kuruluş hangisidir?

Akut
Tema
Kızılay
Yeşilay
Bilmiyorum

33. Aşağıdakilerden hangi ikisi arasındaki akrabalık bağı kan bağı ile kurulmamıştır?

dayı-yeğen
dewde-toru
teyze-yeğen
anne-baba
Bilmiyorum

34. Aşağıdakilerden hangi ikisi arasındaki akrabalık bağı kan bağı ile kurulmamıştır?

dayı-yeğen
dewde-toru
teyze-yeğen
anne-baba
Bilmiyorum

35. Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerinden biri değildir?

sanat eserleri
giyecekler
hoşgörü
ciiit
Bilmiyorum

36. Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliklerinden değildir?

kuş bakışı olması
kabataslak olması
sembollerden faydalanabilmesi
ölçekli olması
Bilmiyorum

37. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal ve toplumsal dayanışma yardım kurumu değildir?

kızılay
çocuk esirgeme kurumu
NATO
sivil savunma teşkilatı
Bilmiyorum

38. Aşağıdakilşerden hangisi en doğru biçimde depremi tanımlamaktadır?

çeşitli sebeplerlr yerin sarsılması
toprağın kayması
kar kütlesinin kayması
barajların taşması
Bilmiyorum

39. Aşağıdakilşerden hangisi en doğru biçimde depremi tanımlamaktadır?

çeşitli sebeplerlr yerin sarsılması
toprağın kayması
kar kütlesinin kayması
barajların taşması
Bilmiyorum

40. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu hızlandıran faktörlerden değildir?

hayvanların bilinçsiz otlatılması
yamaçların dikine sürülmesi
barajların yapılması
ormanın yok edilmesi
Bilmiyorum

41. Aşağıdakilerden hangisi için sermaye gerekli değildir?

üretim için fabrika arazisi alımı ve bina inşaatı
üretim için gereken enerjinin sağlanmsı
üretim için uygun iklim koşulları
üretim içi,n gereken makinaların sağlanması
Bilmiyorum

42. Türk standartları enstitüsü nün görevi nedir?

kaliteli üretim yapabilecek faprikalar kurabilmek
kaliteli üretim yapabilecek elemenlar yetiştirmek
ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak
kaliteli ürünler üretip satmak
Bilmiyorum

43. Taplolardan va grafi,klerden niçin faydalanırız?

görünüşeri daha güzel olduğu için
hazırlanması kolay olduğu için
bilgiyi daha anlaşılır bir biçimde ifade ettikleri için
daha fazla bilgi verdiği için
Bilmiyorum

44. Mikroskopu en çok hangi dersimizde kullanırız

sosyal bilgiler
iş eğitimi
fen ve teknoloji
matematik
Bilmiyorum

45. Mikroskopu en çok hangi dersimizde kullanırız

sosyal bilgiler
iş eğitimi
fen ve teknoloji
matematik
Bilmiyorum

46. Aşağıdakilerden hangisi bir saat çeşidi değildir?

sarkaçlı saatler
kum saati
kol saatleri
gezegen saati
Bilmiyorum

47. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının ortak özelliklerinden biridir?

gelir elde etmek
eğlence partileri düzenlemek
insanları baskı altına almak
toplum yararına çalışmak
Bilmiyorum

48. Türk'ler aşağıdaki takvim çeşitlerinden hangisini kullanmamıştır?

12 hayvanlı takvim
jülyen takvim
miladi takvim
hicri takvim
Bilmiyorum

49. Türk'ler aşağıdaki takvim çeşitlerinden hangisini kullanmamıştır?

12 hayvanlı takvim
jülyen takvim
miladi takvim
hicri takvim
Bilmiyorum

50. Türk'ler aşağıdaki takvim çeşitlerinden hangisini kullanmamıştır?

12 hayvanlı takvim
jülyen takvim
miladi takvim
hicri takvim
Bilmiyorum

51. Türk'ler aşağıdaki takvim çeşitlerinden hangisini kullanmamıştır?

12 hayvanlı takvim
jülyen takvim
miladi takvim
hicri takvim
Bilmiyorum

52. 16-Gruplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kalıcıdırlar.
İki veya daha fazla üyeden oluşur.
İhtiyaçtan sonra dağılırlar.
Üyelerinin ortak bir amacı vardır.
Bilmiyorum

53. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal ve toplumsal dayanışma yardım kurumu değildir?

Kızılay
Çocuk Esirgeme Kurumu
NATO
Sivil Savunma Teşkilatı
Bilmiyorum

54. Bir sorun üzerinde halkın genel düşüncesine ne ad verilir?

) kamuoyu
egemenlik
politika
)belediye
Bilmiyorum

55. Gönüllüler tarafından kurulan örgütlere ne ad verilir?

sivil toplum örgütü
resmi kurum
devlet kurumu
grup
Bilmiyorum

56. 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım örgütüdür?

aile
okul
AKUT
hastane
Bilmiyorum

57. 17-Sosyal örgütlerle ilgiliaşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

Sosyal örgütler,gönüllülükesasına dayanır.
Sosyal örgütler,devlet kurumudurlar.
Sosyal örgütler,çevre ve sağlık gibi sorunların çözümüyle ilgilenebilirler.
Sosyal örgütler,uzun sürelidir.
Bilmiyorum

58. İnsanlara içki,sigara, eroin gibi maddelerin zararlarını anlatmak ve onları bu alışkanlıklardan kurtarmak için oluşturulmuş kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Yeşilay
Kızılay
Çocuk Esirgeme Kurumu
Sivil Savunma Teşkilatı
Bilmiyorum

59. Amasya Genelgesi’nde yer alan maddelerin hangisinde ulusal egemenlik ilkesinden bahsedilmiştir?

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
İstanbul’daki hükümet sorumluluklarını yerine getirememektedir.
Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
Bilmiyorum

60. gruplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez

iki veye daha fazla üyelerden oluşur
kalıcıdırlar
ihdiyaçtan sonra dağılırlar
üyelerin ortak bir amacı vardır
Bilmiyorum

61. 2. Aşağıdakilerden hangisi aile grubunun üyelerinden biri değildir?

anne
baba
kardeş
komşu
Bilmiyorum

62. 18-Erozyonla mücadele etmek için kurulan sosyal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Akut
Kızılay
TEMA
Yeşilay
Bilmiyorum

63. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranış olmaz?

Yangın gördüğümüzde itfaiyeyi aramamız.
Depremlerde panik yapmamamız.
Piknikte ateş yakıp sonra söndürmememiz.
Doğal afetler hakkında bilgi edinmemiz.
Bilmiyorum

64. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevlerinden değildir?

imar hizmetleri
Sağlık hizmetleri
Sosyal yardım hizmetleri
yatırım hizmetleri
Bilmiyorum

65. Aşağıdakilerden hangisi bir resmi kurum değildir?

Milli Eğitim Bakanlığı
Valilik
Emniyet Müdürlüğpü
Fabrika
Bilmiyorum

66. Neden okullar vardır?

Toplumun güvenliğini ve huzurunu sağlamak için.
Doğal afetlerde insanlara yardım etmek için.
İnsanların eğitim öğretim ihtiyaçlarının karşılanması için.
Toplumun sağlığını korumak için.
Bilmiyorum

67. 3. Aşağıdakilerden hangisi resmi kuruluştur?

AKUT
Kızılay
Postane
Çocuk Esirgeme Kurumu
Bilmiyorum

68. Osmanlı Devleti eşağıdaki savaşlardan hangisi sonunda yıkılmıştır?

93 harbi
2. dünya savaşı
1. dünya savaşı
Osmanlı yunan savaşı
Bilmiyorum

69. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin hem okulda,hem de okul dışında katılabileceği faaliyetlerden değildir?

Oyun grupları
Çalışma grupları
Okul kulüpleri
Yardım faaliyetleri
Bilmiyorum

70. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin göreveleri arasındadır?

gıda üreten ve satan yolları denetlemek
okulları denetlemek
güvenliği sağlamak
ülkeyi savunmak
Bilmiyorum

71. Aşağıdaki gruplardan hangisi kalıcı olmayan gruptur?

Oyun grubu
Okul
Sağlık ocağı
Kızılay
Bilmiyorum

72. Aşağıdaklerden hengisi medya organlarından biri değildir

radyo
gazete
sivil toplum örgütü
televizyon
Bilmiyorum

73. Aşağıdakilerden hangisi fakir ailelere yardım etmek için kurulmuş bir örgüttür?

Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı
Bilmiyorum

74. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sosyal etkinliklerinin artmasına katkı sağlamaz?

Eğitici kol çalışmalarına katılmak
Okul tiyatrosunda görev almak
Halk oyunları ekibinde yer almak
Sınıf içindeki grupların hiç birine katılmamak
Bilmiyorum

75. Aşağıdaki kurumlardan hangisi vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmamıştır?

okullar
üniversiteler
Milli Eğitim Bakanlığı
Türk Hava Yolları


                        ALINTIDIR
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!