Author Topic: TESTLER  (Read 3053 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
TESTLER
« on: Ekim 19, 2009, 07:16:45 ÖS »
1-Plan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Kabataslak çizilir. B-Kuşbakışı çizilir.
C-Küçültülerek çizilir D-Belli bir ölçeğe göre çizilir
Cevap:A
2-Batıyı arkamıza alırsak sağ kolumuz hangi yönü gösterir?

A-Kuzey B-Güney C-Doğu D- Kuzey doğu
Cevap:B
3-Aşağıdakilerden hangisi demokratik hayatın ilkelerinden biridir?

A-Vergi vermek B-Alış veriş yapmak
C-Oy kullanmak D-iş sahibi olmak
Cevap:C
4-Ahmet yaptığı bir iş sonunda ilgili kurumlarca cezalandırılmıştır.Bu na göre Ahmet aşağıdaki kurallardan hangisini çiğnemiştir?

A-Görenekleri B-Kanunları C-Adetleri D-Gelenekleri
Cevap:B
5-Aşağıdaki açıklamalardan hangisi akraba evliliğinin ortaya çıkardığı olumsuz bir durumdur?

A-Çocuklar engelli olabilir. B-Çocuklarda herhangi engel olmaz.
C-Çocukların çok zeki olma ihtimali yüksek olur. D-Hepsi
Cevap:A
6-Aşağıdakilerden hangisi özel harita değildir?

A-Maden haritaları B-Nüfus haritaları C-Fiziki haritalar D-İklim haritaları
Cevap:C
7-Aşağıdaki yerşekillerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A-Cihanbeyli B-Bafra C-Gaziantep D-Haymana
Cevap:B
8-Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi fafklı bir bitki örtüsüne sahiptir?
A-İç Anadolu Bölgesi B-Doğu Anadolu Bölgesi
C-Güneydoğu Anadolu Bölgesi D-Akdeniz Bölgesi
Cevap
9-Sıradağlarda ulaşım oldukça zordur.Bu dağlarda yollar ancak ulaşıma olanak veren yerlerden yapılır.Bu yollara ise geçit denir.Buna göre aşağıdaki geçitlerden hangisi Toros Sıradağlar’ı üzerindeki geçitlerden biri değildir?

A-Kalkanlı B-Gülek C-Sertavul D-Belen
Cevap:A
10-Aşağıdakilerden ölçeklerden hangisi daha fazla ayrıntı gösterir?
A- 1/10 000 B- 1/1000 C-1/100 000 D-1/1 000 000
Cevap:B

SOSYAL BİLGİLER SORULARI

1-Toplum aşağıdakilerden hangisinden oluşur?
a-Ailelerden b-Evlerden c-Şehirlerden d-Çocuklardan

2-Türk halkına harfleri öğrettiği için Mustafa Kemal’e verilen unvan hangisidir?
a-Başkomutan b-Cumhurbaşkanı c-Atatürk d-Başöğretmen

3-Demokrasi eğitimi ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde başlar?
a-Oyunda b-Yuvada c-ailede d-Mahallede

4-Harita üzerinde iki nokta arası 54 cm dir. İki nokta arası gerçekte 1080 km ise haritanın ölçeği nedir?
a-1/1 000 000 b-1/2 000 000 c-1/100 000 d-1/200 000

5-Dağlar haritada hangi renkle gösterilir?
a-Yeşil b-Kahverengi c-Mavi d-Sarı

6-ilçede kaç türlü yönetim vardır?
a-1 b-2 c-3 d-4

7-Türkler bugüne kadar on yedi devlet kurmuştur. Bunun içinde yazıyı ilk kullanan hangisidir?
a-Hunlar b-Uygurlar c-Karahanlılar d-Göktürkler

8-Türk Edebiyatının ilk yazılı belgeleri hangisidir?
A-Orhun Anıtları b-Yabgu c-Bilge Kağan d-Uygur Yazıtları

9-Haritaya baktığımızda sağımız haritanın hangi yönünü gösterir?
a-Batı b-Güney c-Kuzey d-Doğu

10-Kendi ürettiğimiz mallar üzerinde hangi simge kullanılır?
a-TM B-TC C-TD D-TKCEVAP ANAHTARI
1 – B 2- A 3- D 4- A 5- A 6- B 7 B 8 B 9 – D 10 - ASOSYAL BİLGİLER

1-)Sosyal Sigortalar Kurumu aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin sosyal güvenliğini sağlar?
a-)Memurların b-)İşçilerin c-)Askerlerin d-) Esnaf ve sanatkarların

2-)Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileyi oluşturan fertlerin biridir?
a-)Büyük baba b-)Babaanne c-)Teyze d-)Çocuklar

3-)Öğrenciler Sosyal Bilgiler dersinde sınıflarının kuşbakışı görünüşünü, kabataslak kağıt üzerine çiziyorlar.
Öğrencilerin çizimine ne ad verilir?
a-)Plan b-) Harita c-) Kroki d-)Ölçek

4-)Kuzey ile kuzeydoğu arasındaki açı kaç derecedir?
a-)90 b-)180 c-)45 d-)150

5-)Yurdumuzda ormanlık alanların en geniş yer kapladığı bölge hangisidir?
a-)Karadeniz Bölgesi b-)İç Anadolu Bölgesi
c-)Akdeniz Bölgesi d-)Ege Bölgesi

6-)Çevresine göre alçakta kalan ve genellikle alüvyonlarla örtülü geniş düzlüklere ne denir?
a-)Plato b-)Yayla c-)Ova d-)Dağ

7-)Yurdumuzda hızlı bir nüfus artışı görülmektedir. Aşağıdakilerin hangisi nüfus artışının bir nedeni
değildir?
a-)Doğum oranının fazla olması
b-)Başka ülkelere göçlerin azalmış olması
c-)İzlenen sağlık politikaları sonucunda ölümlerin azalması
d-)Köylerden kentlere göçlerin yaşanması

8-)Atatürk Barajı, hangi nehir üzerinde yer alır?
a-)Kızılırmak b-)Fırat c-)Yeşilırmak d-)Sakarya

9-)Aşağıdakilerden hangisi ormanların azalmasının nedenlerinden biri değildir?
a-)Keçilerin otlatılması b-)Orman yangınları
c-)Yakacak temini için ağaçların kesilmesi d-)Ağaç dikimi

10-)Hangi iklim tipinde gece ile gündüz, yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı oldukça fazladır?
a-)Karasal iklim b-)Karadeniz iklimi c-)Akdeniz iklimi d-)Ekvator iklimi
CEVAPLAR

1-)b 2-)d 3-)c 4-)c 5-)a 6-)c 7-)d 8-)b 9-)d 10-)a


                                    ALINTIDIR
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!