Sosyal Bilgiler
Ekim 25, 2016, 06:13:20 S *
Hogeldiniz, Ziyareti.Ltfen giri yapn veya kayt olun.

Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:
PORTAL Forum Galeri Download Giri Yap Kayt
Reklamlar
Reklamlar
Sayfa: [1]
Yazdr
Gnderen Konu: 5.snf sosyal bilgiler deerlendirme testleri  (Okunma Says 10430 defa)
Sosyal Bilgiler1
Administrator
Usta retmen
*****

Rep +712/-3
evrimd evrimd

Mesaj Says: 2825


« : Ocak 01, 2010, 03:37:26 »


                                            SOSYAL BLGLER DEERLENDRME SORULARI
1) Bir milletin bamszln aadakilerden hangisi simgeler?
    A) Bayra      B) Ordusu   C) Okullar      D) Yneticileri
2) Atatrk hangi ilkesiyle Trk milletini ada bir toplum yapmay planlamtr? 
     A) nklaplk     B) Cumhuriyetilik  C) Milliyetilik    D) Halklk
3) Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hangi alanda dzenlemeler yaplmtr?     
A)   Anayasa    B) Aile hukuku    C)Eitim-retim    D) Ekonomi
4) Mustafa Kemal, Kastamonu gezisinde “Efendiler ve ey millet! yi biliniz ki, Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler ve mecuplar memleketi olamaz.” szn sylemitir. Bu ifade aadakilerden hangisinin yaplacann iaretidir?
      A. apka Kanunu                                          B. Trk Dil Kurumu’nun kurulmas
      C. Trk Tarih Kurumu’nun kurulmas           D.Tekke ve zaviyelerin kapatlmas
5)       I. Aar vergisi kaldrld.    II. Tekke ve zaviyeler kapatld.   III. Etibank kuruldu.
     Hangileri Cumhuriyet Dnemi’nde ekonomiyi kalkndrmak iin yaplmtr?
            A. Yalnz II                B. I ve II                C. I ve III                    D. II ve III
  6) Aadaki boluklar doldurunuz.
        **.Nfusu en kalabalk olan ilimiz ……………….………………dur.
        **.Nfusu en az olan ilimiz ………………………….….dir.
        **.Ahap evler genellikle ………………………………………..olduu blgelerde yaygndr.
        **.lk kadn babakanmz ………………………………dir.
7)Aadakilerden hangisi en temel hakkmzdr?
      a)Yaama       b)Seme          c)alma           d)Eitim-retim
Karizmatik Kasm.1928 yaplan inklap …………………..inklabdr.
Yukarda bo braklan yere hangi szck getirilmelidir?
      a.apka         b.llerde yenilik          c.harf                  d.Medeni Kanun’un kabul
9).Aadakilerden hangisi Atatrk Dnce Sistemi’nin temelini oluturur?
     a.Tarihi Miras        b.Kltr                 c.Atatrk ilkeleri               d.nklaplar
10. Hak ve sorumluluk farkl kavramlardr. Buna gre aadakilerden hangisi okuldaki haklarnzdan deildir?
    A)  Eitim renim grmek         B)  Okul ktphanesinden yararlanmak
    C)  Okul kurallarna uymak          D)  Spor salonunu kullanmak
11) Aadakilerden hangisi Atatrk dnce sisteminin zelliklerinden olamaz?
   A) Trk milletinin tam bamsz, huzur ve refah iinde yaamasn amalar.
   B) adalama anlay takliti ve bilimsellikten uzaktr.
   C) Atatrk dnce sistemi aklc ve bilimseldir.
   D) Yaplan yenilikler Atatrk ilke ve esaslaryla bir btndr
12) Aadaki davranlardan hangisi insanlarn haklarna saygy gstermeye rnektir?
A) Otobs duranda sraya girmek     B) Markette alveri yapmak             
C) Gazete, kitap okumak                      D) Bilgi yarmasnda 1. olmak
13) “Yerlere p atmamak topluma ve evreye kar ……………………” Cmlesinde noktal yere hangisi gelmelidir?
   A) haklarmzdandr               B) ilkelerimizdendir   C) sorumluluklarmzdandr        D) davranlarmzdandr
14) Aadakilerden hangisi bir grup oluturmaz?
   A) Futbol takm   B) Kzlay Kulb       C) Okul korosu   D) Sokaktaki insanlar
15) Pamukkale Travertenleri hangi ilimizdedir?
    A) Rize      B) Antalya           C) stanbul      D) Denizli 
 16) Saltanatn kaldrlmas, Cumhuriyetin ilan ve halifeliin kaldrlmas hangi alanda yaplan inklplara rnektir?
    A) Siyasal   B) ekonomik        C) Hukuk    D) toplumsal
17) Aadakilerden hangisi Atatrk ilkelerinden deildir?
    A) Milliyetilik              B) Halklk          C) Giriimcilik   D) Devletilik
18) Bulunduu ildeki saraylar ve eski sanat eserlerini ziyaret eden Gkhan, bu ilin hangi zelliklerini grm olur?
     A) Doal gzelliklerini     B) Tarihi gzelliklerini     C) Yaanacak yerleri       D) dari yaplar
19) Aadaki ifadeleri okuyup, doal gzelliklerin bana (D), tarihi varlklarn bana ( T) harfi yaznz.
(     ) peribacalar    (     ) Milli Parklar       (     ) Pamukkale      (     ) Bursa Ulu Camii            (     ) Ormanlar          (     ) Hanlar                      (     ) Kaplcalar   (     ) Denizler       (     ) ldeniz      (     ) Topkap Saray20)Boluklar uygun szcklerle doldurunuz.

Ormanlk-mavi-geit-Karadeniz-erozyon-Karadeniz-plato-yeil-maki-corafi blge-Ar-Akdeniz-ova--karasal

A-Dalk alanlarda ulam kolaylatran blmlere ……………………………………… denir.
B-Yurdumuzun en yksek da ……………………… Dadr.
C-Akdeniz ikliminin bitki rts …………………………. dir.
D-Haritadaki …………………. renkler deniz,gl ve rmaklar gsterir.
E-Derin akarsu vadileri ile ayrlan yksek dzlklere ………………………… denir.
F-Bol ya alan bir blgenin bitki rts ………………………………..tr.Bu yerler haritada ……………………… renkle gsterilir.
G-yurdumuzda grlen …. eit iklim vardr.Bunlar ………………………….. iklimi .,……………………. iklimi ve ………………………….. iklimdir.
H-Doal, beeri ve ekonomik zellikleriyle dier alanlardan ayrlan ve kendi ierisinde benzerlik gsteren yerlere ………………………………………………….. denir.
K-…………………………………. klimi her mevsim yal geer.
L- Akarsularn yzeyden akt verimli topraklardan oluan ve evresine gre alakta olan dzlklere ………………………….. denir.

21)Bir blgenin yerleim yeri olarak kullanlmasnda en az etkisi olan hangisidir?
     a-gelenekler      b-iklim      c-yer ekilleri      d-ekonomik durum
22)Deprem ile ilgili verilenlerden hangisi yanltr?
    a-Yer kabuunun i katmanlarndaki krlmalarla oluur.
    b-Yurdumuz deprem kuandadr.
    c-Yer kabuundaki krlmalarla katmanlar yer deiikliine urar.
    d-Depremin olumasna insanlar neden olmaktadr.
23)Atatrk “Devlet dzeni ve hukuk kurallar dine deil, akla ve bilme dayandrlmaldr. Ancak hi   
   kimsenin de dini inancna, vicdan hrriyetine karlmamaldr.” dncesini savunduu durum   
   aadaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
      a) Laiklik      b)  nklplk             c) Halklk            d) Milliyetilik
24)Aadakilerden hangisi Milliyetilik ilkesi dorultusunda yaplmtr?
     A)Saltanatn kaldrlmas   B) Soyad kanunu   C)Trk Dil Kurumu   D) Tekke, Zaviye ve Trbelerin kapatlmas
25)Aadakilerden hangisi Halklk ilkesi dorultusunda yaplmtr?   
a)   TBMM’nin almas               c) Kadnlara seme ve seilme hakk
b)   Halifeliin kaldrlmas      d) Tekke, Zaviye ve Trbelerin kapatlmas
26) Aadakilerden hangisinde kltrel e ile blge doru eletirilmitir? 
a)   Kemene-Akdeniz Blgesi                   c) Horon-Karadeniz Blgesi
b)   Kak-Dou Anadolu Blgesi      d) Semen-Gneydou Anadolu Blgesi
27) lkemize zg kltrel zelliklerin btn, milli kltrmz oluturur. Aadakilerden   hangisinin milli kltrmze ait olduu sylenemez?
       a) Halk trkleri    b) Ataszleri    c) Tekerlemeler    d) Bale
28) lkemizin dou blgelerinde yemeklerde ac, baharatlar oka kullanlmaktadr. Bat blgelerinde ise fazla kullanlmamaktadr.  Bu durum aadakilerden hangisine rnek olarak verilebilir?
      a) Kltrel deerlere    c) Kltr birliine       b) Kltrel farklla       d) Kltrn aktarmna
29) Aadaki illeri uygun boluklara yerletiriniz. 

ARI   MARA   GAZANTEP   MALATYA   KAYSER
DYARBAKIR   RZE   NEVEHR   ERZURUM   ISPARTA
       **Mant ………………………ilinin mehur bir yemeidir.
**Baklava denilince aklmza ……………………ehrimiz gelir.
**ay ile nl ehrimiz……………………..’dir.
**Ca kebabnn en iyi yapld il ………………………’dur
**Kays en fazla ……………………….da retilir.
**Gl ile nl ………………………….ilimizdir.
**Peri Bacalarnn en gzel rneklerinin rastland……………………..ili i Anadolu blgesindedir.
**Dondurmasyla nl ilimiz………………………….
**Karpuzun en iyi yetitii yer ……………………’dr.
       **shak Paa Saraynn bulunduu ilimiz……………………’dr
30) Oluumunda insan katks olmayan varlklara doal varlklar denir.Aadakilerden hangisi doal varlklardandr?
a-) Topkap Saray              b-) Manavgat elalesi             c-) Antkabir           d-) Mevlana Trbesi
31) Elif tatile gittii yeri” Kocaman kocaman heykeller vard.Bu dan tepesinden gnein bat o kadar gzel izleniyordu ki !” eklinde tasvir etmitir.
Buna gre Elif, lkemizdeki aadaki yerlerden hangisine gitmitir?
a-) Ar Da                 b-) Nemrut da                   c-) Palandken da                d-) Uluda
32) Aadakilerden hangisi bir grubun uyumlu almas iin gerekli deildir?
a-) gven                          b-) i birlii                           c-) para                                 d-) sayg
33)Aada verilen szcklerden uygun olanlar ilgili cmlelere yerletiriniz.
 turizm          sel                 maki               horon          milliyetilik
 yedi                              plato            nfusu           Ar Da

a-) …………………...Akdeniz ikliminin bitki rtsdr.
b-) K mevsiminde, Dou Anadolu’nun bitki rts olmayan dalk arazilerinde …………………….ad verilen doal afet grlr.
c-) Trk Tarih Kurumunun kurulmas Atatrk’n ……………………………….ilkesiyle ilikilidir.
d-) Yurdumuz………………… corafi blgeye ayrlmtr.
e-) Karadeniz Blgesi’nde kemene ve tulum eliinde ……………………….oyunu oynanr.
f-) …………………………………… yurdumuzun en yksek dadr.
g-) Belli snrlar iinde yaayan insan saysna ,o yerin ……………………denir.
h-) evresine gre ykseltileri fazla olan akarsular tarafndan yarlm dzlklere ……………………denir.
-) Dere kylarnda yaplan evlerde yaayanlar sk sk ………….....felaketi  ile karlaabilirler.
i-) Denize kys olan yerleim yerlerinde…………………………………. faaliyeti gelimitir.
34)  I. Yazlar scak ve kurak geer.        II. Klar lk ve yaldr.       III. Bitki rts makidir.
Yukarda zellikleri belirtilen iklim tipi aadakilerden hangisidir?
      a-) Akdeniz iklimi            b-) Karadeniz iklimi            c-) Karasal iklim              d-) l iklimi
35) Bir ehrin g almasnda ve nfusunun artmasnda aadakilerden hangisi etkili deildir?
      a-) Sanayinin gelimi olmas.                            b-) Dalk ve engebeli olmas.
      c-) Turizmin gelimi olmas.                            d-) Uygun iklim koullarna sahip olmas.
36) Topran su ve rzgar etkisiyle anp tanmasna ne ad verilir?
      a-) heyelan                         b-) sel                           c-) erozyon                          d-)
 37) Karadeniz iklimi her mevsim yal olan bir iklimdir.
    Buna gre, aadaki bitkilerden hangisi yalnzca Karadeniz ikliminde olur?
       a-) pamuk                         b-) ay                           c-)  buday                              d-) muz   
38) Heyelan (Toprak kaymas) eimin ve yan fazla olduu yerlerde daha ok grlr.
     Buna gre, aadaki blgelerimizden hangisinde toprak kaymasna daha ok rastlanr?
       a) Ege                         b) Akdeniz                           c) Gneydou Anadolu                  d) Karadeniz
39) “Din ve vicdan zgrlnn gereklemesi iin devletin tarafsz olmas gerekir.” aklamas, aadaki Atatrk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
      a-) Cumhuriyetilik               b-)  nklaplk                    c-) Halklk                    d-) Laiklik
40) Aadakilerden hangisi   Atatrkln niteliklerinden deildir?         
      A. Akl ve bilime dayanr                          B. Dnce zgrlne dayanr.
      C. Milli birlik ve btnle nem verir.     D. Savatan yanadr.
41)Trkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin temeli aadakilerden hangisine dayanr?
     A) Ekonomik gce     B) Gelimi sanayiye       C) Atatrk lkelerine         D) Askeri gce
42)Aadakilerden hangisi eitim alanda yaplan inklaplardan deildir?
     A)Tevhid-i Tedrisat (renimin Birletirilmesi ) Kanunu          B)apka Kanunu
     C)Btn Okullarn Milli Eitim Bakanl’na Balanmas        D)Yeni Trk Alfabesinin Kabul
43)Aadakilerden hangisi Halklk ilkesini kapsayan inklplarmzdandr?
     A) Tekke ve Zaviyelerin Kapatlmas                    B)Soyad Kanunun Kabul
     C) MTA (maden Tetkik Arama ) Enstitsnn kurulmas       D) Trk Dil Kurumunun Kurulmas
44)  I. Gediz        II. Yeilrmak   III. Kzlrmak        IV. Sakarya   V. Gksu
Karadeniz’e dklen akarsular aadakilerin hangisinde doru olarak verilmitir?
      A) I – II – III              B) II – III – IV      C) I – III – V           D) II – IV – V

45) Karadeniz Blgesi’nde kylarla i kesimler arasnda ulam zorlatran temel neden aadakilerden hangisidir?
   A) Ormanlarn geni yer kaplamas       B) Yalarn fazla olmas
   C) Dalarn denize paralel uzanmas       D) Erozyon olaynn ska grlmesi
46) Marmara Blgesi’nde farkl iklimlerin grlmesi aadakilerden hangisi zerinde dorudan etkili olmutur?
     A) rn eidinin artmas                       B) Enerji tketiminin fazla olmas 
     C) Endstri ve ticaretin gelimesi      D) D glerle nfusun hzla artmas
47)Aadakilerden hangisi karasal iklimin zelliklerinden deildir ?
     A) Yazlar scak ve kuraktr               B) Yalar yamur ve kar eklindedir?
     C) Klar, uzun souk ve kar yaldr   D) Yllk ve gnlk scaklk farklar azdr
48)”Maki” hangi iklimin doal bitki rtsdr?
     A) Karadeniz          B) Kutup iklimi      C) Akdeniz           D) Karasal
49)Aada akarsularmzla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanltr ?
     A) me ve kullanma suyu olarak kullanlr         B) Tarmsal sulamada yararlanlr
     C) Genelde ulama elverilidir              D) Elektrik enerjisi elde edilir 
50)Tuzluluk oran en az olan denizimiz aadakilerden hangisidir?
     A) Karadeniz   B) Ege Denizi   C) Akdeniz   D) Marmara Denizi
51)“Eimli arazilerde yan da etkisiyle alttaki tabakann kaygan bir zellik kazanmas heyelana neden olur.” Aadaki blgelerimizin hangisinde heyelan olaynn gereklemesi daha ok beklenir?   
A)     Dou Anadolu       B)Akdeniz       C) Karadeniz              D)Ege
52) Hangi blgede dalar denize diktir?
a- Marmara Blgesi        b- Akdeniz Blgesi      c- Karadeniz Blgesi      d- Ege Blgesi
53-Yurdumuzun en yksek da hangisidir?
a-Ar Da               b-Erciyes Da     c-Canik Da            d-Toros Da
54-evresine gre alakta ve yksekte kalan dzlklere ne denir?
a- plato - ova       b- ova - plato      c- vadi - ova        d- ova - tepe
55-Bir yerin uzun yllar boyunca sahip olduu hava durumuna ne denir?
a- bulut          b- ya       c- iklim             d- hava durumu
56-Her mevsimi yal olan iklim tipi hangisidir?
a- Karadeniz          b- Karasal       c- Akdeniz             d- Ekvatoral
57- lkemizde hangi iklim tipi grlmez?
a- Karadeniz             b- Karasal          c- Akdeniz                d- Ekvatoral
58-Belirli bir alanda yaayan insan saysna ne denir?
a- evler         b- mahalle        c- nfus          d- il
59-Hangisi doal afet olamaz?
a- deprem          b- sel baskn          c-           d- toplu konut
60-Aadaki doal afetlerden hangisi Trkiye’de can ve mal kaybna daha ok sebep olur?
a)depremler     b)heyelanlar       c)i dmeleri      d)iddetli kuraklk
61-Fiziki haritalarda karalarda ykselti artka haritalarda kullanlan renkler koyular.Buna gre hangi corafi blgemizde koyu renkler daha ok kullanlmtr?
  a)Marmara        b) Anadolu    c)Gneydou Anadolu      d)Dou Anadolu
62-Aadaki blgelerimizden hangisi tahln bolluu nedeniyle “tahl ambar” olarak adlandrlr?
     A. Dou Anadolu Blgesi                     B. Anadolu Blgesi 
     C. Ege Blgesi                                      D. Gneydou Anadolu Blgesi
     63- Karasal iklimin hkm srd bir blgenin bitki rts hangisidir?
     a) Bozkr          b) Maki          c) Orman            d) Fundalk
64) Aadakilerden hangisi ,Trkiye nfusunun Marmara ve Ege blgelerinde youn    olmasnn nedenlerinden deildir?
    a)Yeryz ekillerinin elverililii      b)Verimli tarm alanlarnn bulunmas
    c) Deprem kuandan uzak olmas     d)Ekonomisinin gelimesi
65) Aadakilerden hangi ikili Karadeniz Blgesinde yetiir?
    a) ay-ayiei       b) fndk-ay       c) fndk-karpuz      d) ay-pamuk
66)nsanlarn geimini salamak iin yapmak zorunda olduklar ie ne denir?
     a)meslek        b)i           c) iilik       d) memurluk
67)lkemizde sanayinin en ok gelitii blge hangisidir?
a) Ege        b) Marmara        c) Anadolu        d) Karadeniz
   
68) Yurdumuz ka blgeye   ayrlmtr?     a-6      b-7     c-8       d-9
69) 19-Mevlana Mzesi'nin bulunduu ilimiz hangisidir? A) Kayseri B) Sivas C)Konya D) Urfa 
70) Aydn,Mula,zmir,Afyon gibi iller hangi blgededir?
a-Marmara Blgesi        b- Anadolu Blgesi    c- Karadeniz Blgesi     d- Ege Blgesi


Kaytl

.
Sayfa: [1]
Yazdr
Gitmek istediiniz yer:  

* Sponsor
MySQL Kullanyor PHP Kullanyor Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal
| Wap | Wap2 | Wap Forum | XML | Rss
SMFAds for Free Forums | Sitemap
XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!