Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı 5.Sınıf - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı 5.Sınıf  (Read 14319 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı 5.Sınıf
« on: Aralık 03, 2011, 01:15:29 ÖS »

ADI SOYADI   :
NO      :
 

1.Milletimizi sevmek,milletimizi yüceltmek,milletimizin birlik bütünlük içinde varlığını devam ettirmesi anlamına gelen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Halkçılık                 B-Laiklik           
C-Cumhuriyetçilik      D-Milliyetçilik

2.Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Halkçılık             B- Devletçilik         
C-Milliyetçilik          D-İnkılapçılık

3. Atatürk,Türk kadınının erkeklerle aynı haklara sahip olmasını istiyordu .
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu amaçla yapılmasını sağladığı yeniliklerden biri değildir?

A-Mirastan kadınlara da erkekler kadar pay alma hakkının verilmesi
B-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
C-Boşanma hakkının kadınlara da tanınması
D-Şapka Kanunu’nun çıkarılması

4-"Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıl¬masına  …… ………    denir," cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?
A-Laiklik               B-İnkılapçılık
C-Devletçilik        D-Cumhuriyetçilik

5.Aşağıdaki Atatürk ilke ve inkılâpları eşleştiriniz.
 
6.Sürekli çağdaşlaşmayı ve yeniliklere açık olmayı öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Devletçilik                B- İnkılapçılık           
C-Milliyetçilik               D-Halkçılık

7.Ailenin kuruluşu, evlenme, boşanma, miras konularında kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlayan kanun aşağıdakilerden han¬gisidir?
A.Türk Ceza Kanunu              B- Ticaret Kanunu
C. Türk Medeni Kanun           D-Soyadı Kanunu

8)Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A-Peribacaları        B- Nemrut Heykelleri
C-Düden Şelalesi   D-İshak Paşa Sarayı

9- Kurumlar belli yasalara göre oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bir kurum değildir?
A)  Aile                      B)  Alışveriş merkezi                 
C)  Hastane              D)  Okul

10- Aşağıdakilerden hangisi grupların özelliklerinden değildir?
A)  Aynı amaç etrafında toplanırlar.             
B)  Grup üyelerinin sayısı her zaman aynıdır. 
C)  Grup üyelerinin sorumlulukları vardır.     
D)  Grup içinde iş bölümü vardır.

11-“ Eve yeni alınacak bilgisayar için herkes görüş bildirmiş; fakat Hande’ nin düşüncesi sorulmamıştır.” Buna göre hangi yargıya ulaşılabilir?
A)  Hande’ye düşüncesi sorulmalıdır.               
B)  Herkese eşit davranılmalıdır.
C)  Çocukların düşünceleri önemsizdir.             
D)  Sadece büyükler karar sahibidir.

12- Aşağıdakilerden hangisi, ilköğretim 5. sınıfa giden bireyin içinde bulunduğu rollerden biri olamaz?
A)  oyuncu olmak               B)  kardeş olmak          C)  öğrenci olmak             D)  doktor olmak

13- Ülkemizde sahip olduğumuz hak ve özgürlükler, aşağıdakilerden hangisi ile güvence altına alınmıştır?
A)  mahkemeler                B)  gruplar                   C)  yasalar                         D)  vakıflar

14- Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Suç işleyenleri cezalandırmak                 
B)  Barışı sağlamak         
C)  Çocukların okumasını sağlamak               
D)  Dünya çocuklarını koruma altına almak

15- İstanbul’da gezi yapan turist kafilesi aşağıdakilerden hangisini göremez.?
A)Galata Kulesi              B)Sultan Ahmet Camisi.       C)Topkapı Sarayı           D)Peri bacaları

16- Aşağıdaki tarihi mekanlardan hangisi Karadeniz Bölgesi’ndedir?
A)Ayasofya Camisi      B)Kapadokya   
 C)Sümela Manastırı   D)Safranbolu Evleri

17. Bireylerin en temel hakkı hangisidir?             
 A )  Eğitim hakkı        B )   Sağlık  hakkı             
 C)  Yaşama hakkı       D )   Çalışma hakkı
                                                                       

18. Buna göre Taner kaç grubun üyesidir ?
A ) 1                                B ) 2                                       
C ) 3                               D ) 4

19. Alihan: “Grup içinde bütün sorumluluğu bir kişi üstlenmelidir.”
    Melisa: “ Grup içinde yapılması gereken her işi grup lideri yapmalıdır.”
    Elif: “ Grup içinde işbirliğine gerek yoktur.”
    Mete: “ Grup içinde sorumluluğun paylaşılması gerekir.”
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği doğrudur?
 A) Alihan       B) Mete                      C) Melisa                D) Elif

20.  ‘’Bir kimsenin üyesi olduğu grup içindeki görevidir öğretmenim’’ diye cevap veren öğrenciye öğretmen aşağıdaki hangi soruyu sormuştur.?
A)Başkanlık ne demektir.
B)Kurumların görevi nedir.
C)Rol ne anlama gelir.
D)Üyelik için ne gereklidir.

21. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri grup içindeki rolünü yerine getirmediği anlaşılmaktadır?                                                 A) Ahmet:Sınıf başkanlığına seçildim.                       B) Mehmet :Tiyatro çalışmalarına sık sık katılıyorum.                                           
C) Cansu: Okul korosunda söylediğim şarkı çok beğenildi.
 D) Aslı:Törende okuyacağım şiiri ezberlememiştim.

22. Aşağıdakilerden hangisi, bireyin evdeki rollerinden biri değildir?
A ) Kardeş               B ) Anne          
C ) Baba                 D ) Öğretmen

23. Aşağıda verilen rol-sorumluluk eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A ) Futbolcu--------Gol atmak       
B )  Baba -------------Evi geçindirmek
C ) Kaymakam----Suçlulara ceza vermek
D ) Doktor ----------Tedavi etmek

24. Aşağıdakilerden hangisi bizim kültürümüze ait yiyecek türü değildir.
A)Hamburger        B)Çiğ köfte        
C)Mantı        D)Baklava

25. Aşağıdaki halk oyunları ile oynandıkları yöre  eşleştirilmesinde yanlış olan hangisidir ?         
 A ) Horon -- Karadeniz           B ) Misket --Ankara           C ) Halay -- Sivas                     D ) Zeybek – Trakya

26.Aşağıdakilerdn hangisi tarihi mirasımıza ait değildir?
A )  Pamukkale Travertenleri        B ) Kız Kulesi       
C )  İshak Paşa Sarayı                D )Aspendos Tiyatrosu

27. Aşağıdakilerden  hangisi doğal  değildir ?
A )  Uzungöl                     B )  Manavgat Şelalesi              C )  Ağrı Dağı                   D )  Harran Evleri

28. Aşağıdaki tarihi mekanlardan hangisi   İstanbul’ da bulunmaktadır ?                               
A ) Topkapı Sarayı            B ) Sümela Manastırı             C ) Peribacaları                  D ) Çifte Minareli Mederese

29. Çocukların haklarının korunması amacıyla 1927 de İsviçre de kurulmuştur. ‘’Türkçe karşılığı Birleşmiş Milletler  Çocuklara Yardım Fonu ‘’olan birlik aşağıdakilerden hangisidir.
A)UNESCO                    B)UNİCEF
C)WTO                          D)WHO

30. Aşağıdakilerden resimlerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)           B)                     
      Aspendos                         Truva Atı
C)           D)       
      Peri Bacaları                      Ayasofya                                                 


31.Aşağıdakilerden hangisinde ortak kültürel öğelerden bahsedilmemiştir?
A)Bayram ziyaretlerinin yapılması
B)Misafirlere yitecek-içecek ikram edilmesi.
C)Her yörede aynı yemek türlerinin olması
D)Milli ve dini bayram kutlamaları

32. Korumaya, bakıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere hizmet vermek hangi kurumun görevidir?
A. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
B. Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı
C. Vakıflar Genel Müdürlüğü
D. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

33.Aşağıdaki şehirlerin meşhur olduğu ürünleriyle eşleştiriniz.(4 puan)
Amasya                      1, Van kedisi
Van                        2, Elma
Kayseri                          3,Çay
Rize                               4,Pastırma
   
Not:33. Soru 4 puan diğerleri 3 puandır.Başarılar
.