Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Sosyal bilgiler 5.sınıf 2.dönem 2.yazılı - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Sosyal bilgiler 5.sınıf 2.dönem 2.yazılı  (Read 7855 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Sosyal bilgiler 5.sınıf 2.dönem 2.yazılı
« on: Mayıs 15, 2009, 06:33:47 ÖS »
Adı Soyadı     : ...................................         
Numarası       : ......

NUH ÇİMENTO İLKÖĞRETİM OKULU
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMASI

1.   Aşağıdaki cümlelerden Doğru olanları ve Yanlış olanları belirleyiniz.
a.(   )  Yürütme yasaları uygulama demektir.
b.(    ) Yasama kanun çıkarma, değiştirme, kaldırma demektir.
c.(    ) Belediyeler, İl özel idareleri ve muhtarlıklar merkezi yönetim birimleridir.
d.(    )Devlet işlerinin (yetkilerin) başkentten yönetildiği idari sisteme merkezi yönetim denir.
e.(    )Bakanlıklardan birini idare etmek için başbakan tarafından seçilen kişilere vali denir.
f.(    ) Ülkemiz kamu hizmetlerinin daha kolay ulaştırılabilmesi için il ve ilçelere ayrılmıştır.
g.(    ) Anayasamızın  değiştirilemeyecek dört maddesi vardır.
h.(    ) Bireylerin, grupların ve kurumların birbirleri ile ilişki içinde olması sosyal katılımdır.
ı. (    ) Üretim için gerekli olan  para, alet ve makinelere hammadde denir.
i. (    ) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 23 Nisan 1920 tarihinde kabul edilmiştir.

2. Aşağıdaki terimlerin ne anlama geldiklerini yazınız.
    Yasa:………………………………………………………………………………….……………………………………………..…
    Anayasa:….………………………………………………………………………………..…………………………………………
    Kaymakam:…………….………………….…………………………………………………………………………………………
    Devlet:…..………………………………………………………………………………………………………………………..……
3. Zaman geçtikçe anayasada değişiklikler yapılmasının sebebi nedir?
4. Aşağıdaki terimlerin ne anlama geldiklerini yazınız.
    Oda………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Sendika:………………………………………………………………………………………………………….……………………
    Gelenek:………………………………………………………………………………………………………………………………
   Yazılı kurallar nelerdir? ……………………………………….………………………………………………………………………….

5. Günlük hayatta uyduğumuz yasalardan üç tanesini yazınız.
    1…………………………………………………………………………………..………………………………………………………
    2………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
    3………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

6. Merkezi yönetim birimleri hangileridir? Başlarında kim bulunur(kim yönetir)?
7. Aşağıdaki cümleleri kutu içerisindeki sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.
yürütme -  sivil toplum kuruluşları  -  mucit   -  devletçilik-  cumhurbaşkanı -    devlet    -İstanbul  -  Milli Eğitim- anayasa - Ankara-   Müdürlükler  - adaletli-  İç işleri - 1921 – Dış işleri- 1982- Halkçılık – sendika- vali,

a-   Yasalar yapılırken……………………………..uygun olarak yapılmak zorundadır.
b-   Yürütmenin başında……………………………………bulunur.
c-   Ülkemizin yabancı devletler ile olan ilişkilerini düzenleyen bakanlık……………………..Bakanlığı’dır.
d-   Ülkemizin başkenti……………………………d r.
e-   En son hazırlanan anayasamız …………………………tarihlidir.
f-   Ekonomik alanda yapılan yenilikler ……………………………….ilkesi doğrultusunda yapılır.
g-   Buluş yapan kişiye ……………….denir.
h-   İnsanların bize inanmaları ve güvenmeleri için her zaman doğru sözlü ve ……………….olmalıyız.
i-   ………………………………………Bakanlığı ülkemizdeki eğitim ve öğretim işlerini yürütür..
j-   Bakanlıkların illerdeki hizmetleri kendilerine bağlı  …………………………aracılığıyla yürütülür.
8. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim birimidir?
 A. Belediyeler      B.Muhtarlık        C. Valilik   D. İl özel İdaresi
9. Bir toplumun sınırları belli bir toprak parçası üzerinde, bağımsız olarak kurduğu siyasi teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
       A. Anayasa      B. Millet              C. Devlet           D. Şehir

10. aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme organında bulunmaz?
      A. Kaymakamlık        B.Valilik        C. Cumhurbaşkanı     D.Belediye başkanı
11. Aşağıda anayasa ile ilgili verilen bilgilerden  hangisi doğrudur?
A) Devleti temsil etmez.     B) Temel yasadır. C)Herkesi kapsamaz.   D) Temel sözleşmedir.
12. I. Devletin şekli
      II. Cumhuriyetin nitelikleri
      III. Devletin bütünlüğü,resmi dili,milli marşı ve başkenti
  Verilen bilgilerden hangileri anayasamızın değiştirilemeyecek hükümlerindendir?
A)  I, II, III      B) I, II           C)Yalnız III                        D) II, III
13. Toplum yaşamını düzenleyen kurallar yazılısız ve yazılı kurallar olarak ikiye ayrılırlar.
 Aşağıdakilerden hangisi yazısız kurallardan değildir?
           A)  Bayram ziyaretleri   
           B) Karşılaştığımız kişilerle selamlaşma
          C)Trafik işaretlerine uyma 
          D) Yaşlıların elini öpme
14. Bir insan aşağıdaki durumların hangisinde sosyal etkileşimde bulunuyordur?
A. Sosyal Bilgiler imtihanı olurken
B. Arkadaşlarıyla performans ödevi araştırırken
C. Uyurken
D. Kendi başına televizyon izlerken
15. Aşağıdakilerden hangisi seçimle başa gelmez?
A. Muhtar   B. Belediye Başkanı   C. Vali       D. Milletvekili
16.  Sivil toplum kuruluşlarının tümü aşağıdakilerden hangisine uyumlu olmak zorundadır?
    A. Kendi isteklerine   B. Kanunlara      C. Bakanlığa      D.Valiye
17. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden değildir?
A. Gönüllü bireylerden oluşur.
B. Genellikle yardım amaçlı kuruluşlardır.
C. Devlet kurumlarının yerini alırlar.
D. İnsanların hak ve hürriyetlerini korumak için de kurulurlar.
18. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısında bulunan üç temel görevi (erkleri) ve kimler tarafından yerine getirildiklerini şema halinde gösteriniz.Puanlama: 1. ve 7. sorular 10’ar, diğerleri5’er puandır.            Başarılar Dilerim.
                           

1) Ülkemizde lösemi hastalığına yakalanan çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kuruluş hangisidir?
     a) TÜBİTAK             b) LÖSEV                 
     c) TEMA                   d) ÇEVKO

2) Başbakanın kurmuş olduğu ve ülkeyi yönetme görevini alan gruba ne denir?
      a) Meclis                      b) Belediye               
      c) Yönetim kurulu          d) Hükümet

3) .Köyümüzdeki en yetkili yönetici hangisidir?
    a) Sağlık ocağı doktoru      b) Okul müdürü           
    c) Belediye başkanı           d) Muhtar

4) TBMM’nin ilk açılış tarihi hangisidir?
     a) 19 Mayıs 1919        b) 23 Nisan 1920       
     c) 23 Nisan 1923        d) 29 Ekim 1923

5) Temel amacı toplumda aileye, bireye zararlı olan içki, sigara, uyuşturucu, kumar vb. kötü alışkanlıkları eğitim yoluyla önlemek olan kuruluş hangisidir?
    a) Yeşilay                 b) Türk Kalp Vakfı               
    c) Kızılay                 d) Arama Kurtarma Timi

6) Ülkemizde maddi durumu iyi olmayan ve zeki çocukların eğitim görmesi için çalışmalar yapan kuruluş hangisidir?           
a) Türk Dil Kurumu           
b) Türk Böbrek Vakfı           
c) Sivil Savunma Kurumu   
d) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı


7) Ülkemizin dış tehlikelerden ve tehdit-lerden korunmasını sağlayan kurum hangi-sidir?
a) Türk Dil Kurumu     
b) Türk Denizcilik Kurumu     
c) Türk Silahlı Kuvvetleri Kurumu       
d)  AKUT

8) “          ”  sözcüğünün anlattığı kuruluşun adı nedir?
a) Türkiye Yardım Kurumu                 
b) Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği
c) Türk Böbrek Vakfı                           
d) Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlan-dırma Vakfı

9) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?
a) Sağlık Bakanlığı            b)TEMA                         c) Yeşilay                         d) LÖSEV

10) Aşağıdakilerden hangisi gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturduğu kurumlardan değildir?
a) Ürgüp Devlet Hastanesi                     
b) Türk Kalp Vakfı
c) TEMA Vakfı                                     
d) Doğal Hayatı Koruma Derneği

11) Bir ilde hükümeti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi kimdir?
a) Vali             b) Belediye başkanı                           c) Bakan      d) Kaymakam

12) -“Geçen hafta Yılmaz’ın bir kardeşi doğdu. Babası ………………Müdürlüğüne giderek kardeşi adına düzenlenmiş bir ………………… aldı.”  Bu cümlelerde eksik bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?
a) Emniyet – ehliyet               
b) Okul – diploma           
c) Nüfus – nüfus cüzdanı         
d) Sağlık – sağlık karnesi   
                                       
13) “Gönen  Belediyesinde çalışan işçiler ücret ve sosyal haklarını takip etmek için bir araya gelerek bir ……………..üye olmaya karar verdiler.”   Bu metindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
a) Vakfa                      b) Partiye                         c) Kulübe                    d) Sendikaya

Diğer sayfaya geçiniz 

14) Devlet tarafından oluşturulan kurumlara ne ad verilir?
A) Vakıflar      
B) Özel kurumlar      
C) Resmi kurumlar      
D) Sosyal kurumlar

15) Aşağıdaki kurumlardan hangisi Resmi kurumdur?
A) Kızılay      
B) Kaymakamlık      
C) Akut      
D)Tema

16) Aşağıdakilerden hangisi Resmi Kurumlardan biri değildir?
A) Yeşilay      B) Adliye      
C) Belediye   D) Okul

17) Aşağıdakilerden hangisi “Çevreyi korumak amacıyla kurulan” sosyal kurumdur?
A) Tema      B) Belediye      
C) Çevko      D) Kızılay

18) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yetkili kişisi ve Türk milletinin temsilcisi kimdir?
a) Cumhurbaşkanı       
b) Başbakan                     
c) Meclis başkanı          
d) Vali

19)  I.  Devletin şekli
       II.  Cumhuriyetin nitelikleri
      III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, milli marşı ve başkenti
  Verilen bilgilerden hangileri anayasamızın değiştirilemeyecek hükümlerindendir?
a) I                        b) I ve II
c) I, II, III           c) I ve III


   


 20) Toplum yaşamını düzenleyen kurallar yazısız ve yazılı kurallar olarak ikiye ayrılır.
    Aşağıdakilerden hangisi yazısız kural-lardan değildir?
  A) Bayram ziyaretleri   
  B) Karşılaştığımız kişilerle selamlaşma
  C) Trafik işaretlerine uyma 
  D) Yaşlıların elini öpme

 
21)   Bir insan aşağıdaki durumların hangisinde sosyal etkileşimde bulunuyordur?
A) Sosyal Bilgiler imtihanı olurken
B) Arkadaşlarıyla performans ödevi araştırırken
C) Uyurken
D) Kendi başına televizyon izlerken

22) Aşağıdakilerden hangisi seçimle başa gelmez?
A) Muhtar   B) Belediye Başkanı   
C) Vali       D) Milletvekili

23)   Sivil toplum kuruluşlarının tümü aşağıdakilerden hangisine uyumlu olmak zorundadır?
    A) Kendi isteklerine      B) Kanunlara   
      C) Bakanlığa         D) Valiye

24) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden değildir?
A) Gönüllü bireylerden oluşur.
B) Genellikle yardım amaçlı kuruluşlardır.
C) Devlet kurumlarının yerini alırlar.
D) İnsanların hak ve hürriyetlerini korumak için de kurulurlar.

25) Ülkemizde eğitim – öğretim çalışmaları-nın planlanmasından ve yürütülmesinden hangi bakanlık sorumludur?
a) İçişleri Bakanlığı   
b) Milli Savunma Bakanlığı               
c) Maliye Bakanlığı   
d) Milli Eğitim Bakanlığı


   Her sorunun Dogru cevabı 4 puandir.
Basarilar dilerim.                                                                                             
.