Author Topic: Türkiye Cumhuriyetinin Nitelikleri nelerdir maddeler halinde kısaca  (Read 6607 times)

Offline velikz

  • Administrator
  • Öğretmen
  • *****
  • Posts: 174
Türkiye Cumhuriyetinin Nitelikleri:
   1- Demokratik Devlet: Devlet yöneticileri seçimle iş başına gelir. Vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Herkesin eşit oy hakkı vardır.
   Seçimlerde oylama gizli, oyların sayımı açık yapılır. Ülkemizde genel seçimler (milletvekili) 4 yılda bir yapılmaktadır.
   2- Laik Devlet: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı yönetimdir. Vatandaşlara inanç ve ibadet özgürlüğü tanınır. Hiç kimse inancından dolayı kınanamaz, suçlanamaz.
   3- Sosyal Devlet: Çıkardığı kanun ve yapmış olduğu uygulamalarla halkın yararını gözeten devlettir.
   Her vatandaş eşittir, herkese hizmet götürmeye çalışır. Devlet eğitim, öğretim, sağlık, yol, su, elektrik hizmetlerini yapmak zorundadır.
   4- Hukuk Devleti: Toplum düzenini yasalar ve kurallarla sağlayan devlettir. Ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesi vardır, bu durum adalet kavramını oluşturur.
   Hukuk devletinde herkes kanun önünde eşittir. Yetkiler anayasa ve yasalara göre belirlenmiştir.
mustafa karakuş