Author Topic: 6.sınıf sosyal bilgiler testleri  (Read 245162 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
6.sınıf sosyal bilgiler testleri
« on: Eylül 22, 2008, 01:12:26 ÖÖ »
SOSYAL_BİLGİLER_6(201-300)


201 Aşağıdakilerden hangisi tarihte parayı bulan ilk uygarlıktır?

A) Lidyalılar                 B) Hititler                      C) Frigler       
                 D) İyonlar


202.Aşağıdakilerden hangisi bir kutuptan diğer kutba ulaşan ve paralelleri dik kesen yarım çemberlerdir ?

A) Paralel                    B) Ekvator                    C) Meridyen         
           D) Kıta


203.Türk Dil Kurumu’nun amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Türkçe ‘nin gelişimine yardımcı olmak
B)Yabancı sözcüklerinin istilasında Türkçe’yi kurtarmak
C)Türk insanına tarih bilincini yerleştirme
D)Türkçe’nin zenginliğini insanlara aktarmak

204. Sınıf öğrencisi olan Timuçin’in aşağıdakilerden hangisine karşı sorumluluk taşıdığından söz edilemez?

a- Ailesine                b- İşyerine             c- Çevresine          d-Arkadaşlarına

205.Gittikleri gezide Ayşen eski uygarlıklardan kalan kalıntılar, Cihat çevredeki doğal bitki örtüsü, Sibel ise insanların kültürel özellikleri ile ilgili bilgiler toplamıştır.
        Buna göre Ayşen, Cihat ve Sibel sosyal bilimlerin hangi alanlarında çalışmalar yapmıştır?

a- Arkeoloji, coğrafya, etnoğrafya
b-Tarih, coğrafya, psikoloji
c- Antropoloji, felsefe, sosyoloji
d- Tarih, psikoloji, sosyoloji

206. Bir Türkiye haritası çizeceğiz bu haritayı aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizersek bu haritadaki ayrıntıları daha iyi görebiliriz?
    A- 1/ 2.000 000           B-1/55 000             C-1/100 000             D-1/500 000


207- Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?
   A) Sorunlarımın çözümü için sürekli başkalarından yardım isterim.
   B) Sorunlarımı haklarımı dikkate alarak çözerim.
   C) Sorunlarımı çözerken hak sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmasını isterim.
   D) Sorunlarıma çözüm ararken başkalarının hak ve özgürlüklerini çiğnemem.

208. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Olgu kişiden kişiye değişebilir.
b)Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz.
c)Olgunun doğruluğu her zaman ispatlana-bilir.
d)Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.

209. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla başlangıç paraleli ve başlangıç meridyeni doğru olarak verilmiştir?
a) Oğlak dönencesi – Ekvator                b) Greenwich – Yengeç dönencesi
           c) Ekvator  - Greenwich         d) Kuzey kutup noktası - Güney kutup noktası

210. 40 derece doğu meridyeninde bulunan bir yerde yerel saat 22.00 iken , 15 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçtır?
a) 23.50                                b)23.40                          c)21.20                            d)20.20

211.Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin uzunluklarının( boylarının) değişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?
a )Dünyanın şeklinden dolayı
b )Eksen eğikliği
c ) Meridyenlerin uzunluklarının değişmemesi
d )Aralarındaki mesafenin değişmemesinden dolayı

212-Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel Konum’u ile ilgili değildir?
     a) Türkiye’nin Asya ,Avrupa ve Afrika  kıtalarının birleştiği alanda yer alması
     b) Kuzeyi ile güneyi arasında  666 km mesafenin bulunması
     c) Petrol zengini Orta Doğu ülkeleri ile komşu olması
     d) Türkiye’de farklı tipte iklim çeşitlerinin görülmesi

213. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?

a. Müzik güzel sanatların bir dalıdır.
b. İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.
c. Okulda en başarılı olduğum ders Sosyal Bilglerdir.
d. Ülkemizin gelişmesi için öncelikle eğitim sorunlarını aşmalıyız.


214.
- Çivi yazısıyla anal adını verdikleri yıllıklar tutmuşlardır.
- Tavananna adında kraliçeleri vardır.
- Soylulardan oluşan Pankuş adında meclisleri vardır.

Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Urartular        B-) Hititler           C-) İyonlar           D-) Frigler

215. Dünya kıtalarından en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?
   A)Antartika     B)Avrupa     C)Afrika    D)Okyanusya


216. Aşağıda bazı haritaların ölçekleri verilmiştir. Haritaların hangisinde  caddeleri görebiliriz?
a)1/2 000 000       b)1/500 000          c)1/250 000               d)1/30 000


217.Aşağıdakilerden hangisi özellikle deniz ticaretinde gelişmiş olan bir uygarlıktır?
a)   Lidyalılar      b)   Hititler      c)   Frigler         d)   İyonlar

218. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bilime daha çok önem vermiştir?
A)Urartu         B)Lidya    C)İyonya      D)Asurlular
                                                                                           

219.    Aşağıdakilerden hangisi yerküreyi iki eşit parçaya bölen, kutuplara eşit uzaklıktaki dairedir?
a)   Paralel      b)   Ekvator      c)   Meridyen         d)   Kıta

220..   Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir dünya haritası daha az ayrıntılı olacaktır?
a)   1/3 000 000   b)   1/6 000 000   c)   1/10 000 000      d)   1/20 000 000


221.   Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?
a)   Frigler      b)   Sümerler      c)   Lidyalılar         d)   Urartular222.  Aşağıda İlkçağ uygarlıkları ve başkentleri birlikte verilmiştir. Yanlış olan eşleştirme hangi seçenektedir?
   A) Hitiler – Hattuşaş          B) Urartular - Tuşpa
   C) Firigler – Gordion              D) Lidyalılar – Efes


223.  Ülkemizde üç farklı iklim türü görülmektedir. Aşağıdaki iklimlerden hangisi ülkemizde görülmemektedir? 
   A) Muson İklimi                    B) Karadeniz İklimi
   C) Karasal İklim         D) Akdeniz İklimi


224. Deniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri kıyıya paralel olarak uzanan dağlara çarparak yükselir ve soğuyarak dağların denize bakan yamaçlarında bol yağış oluşur (Yamaç yağışları)                            Yukarıda ifade edilen yağışlar en çok hangi kıyılarımızda görülen yağış tipidir?                           
a)Akdeniz  kıyıları  b) Ege kıyıları  c)Karadeniz kıyıları  d) Marmara kıyıları

225.I.Yıl boyu güneş ışınlarını büyük açı ile alır ve yıl boyu yaz mevsimi yaşanır.
      II.Muz kakao, kahve gibi ürünler yetiştirilir.
      III.İnsanlar yerleşim alanı olarak yüksek yerleri tercih ederler
Yukarıda özellikleri verilen iklim  aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çöl        b) Ekvator       c) Muson Asya’sı      d) Kutuplar
 
CEVAP ANAHTARI ( 201 / 225)
201      211   B   221   B
202   C   212   B   222   D
203   C   213   B   223   A
204      214   D   224   C
205   C   215   D   225   B
206   B   216   D      
207   A   217         
208   C   218   C      
209   D   219   B      
210   B   220   D      

226. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Yaşadığımız çevreyi tanımak
B) Kişi haklarına saygılı olmak
C) Çevre sorunlarına duyarsız kalmak
D) Ülkemizin kalkınması için çalışmak
 

227.Bir araştırmacı toplumda sık yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının nedenlerini ortaya koymaya karar vermiştir.
Bu araştırmacı bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?
a)Kapkaç ve hırsızlıktan mağdur olanlarla görüşme yapma
b)Kapkaç ve hırsızlıktan mahkûm olanlarla anket yapmak
c)Daha önce bu konu ile ilgili yapılmış araştırmaları inceleme
d)Laboratuar ortamında deney yapma


228.) Aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası aynı büyüklükteki bir kağıda çizildiğinde daha ayrıntılı olur ?

A-) Dünya Haritası    B-) Marmara Bölgesi Haritası   C-) Türkiye Haritası

D-) Kocaeli İl Haritası


 229. bir haritanın ölçeği büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez ?
   
   A-) gösterdiği alan büyür      B-) ayrıntısı artar    C-) hata payı azalır

   D-) gösterdiği alan küçülür

                  
230    I-Paranın kullanılması
         II-Sard şehrinin ticaret merkezi haline getirilmesi
         III-Kral Yolunun inşa edilmesi
          Lidyalılar bu etkinlikler ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?
a)   Sınıf mücadelesine son vermek
b)   Tarımsal üretimi arttırmak
c)   Ticareti geliştirmek
d)   Anadolu kültürünü geliştirmek                                       
       
231.Türkiye’de ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde ulaşım ağı pek gelişmemiştir.
O halde ortalama yükseltinin azlığından dolayı aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinin ulaşım ağı daha gelişmiştir?
     a)Marmara Bölgesi
     b)Karadeniz Bölgesi
     c)Akdeniz Bölgesi
     d)Doğu Anadolu Bölgesi                                                               

232. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I-Hititler çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardır
II-Tarihte ilk kez parayı Frigler  kullanmışlardır.
III- Urartular site adı verilen şehir devletlerinde yaşamışlardır.
IV-İyonlar saban kırana ,tarım arazisine zarar verene çok ağır cezalar verdiler.
V-Lidyalılar ticareti geliştirmek amacıyla kral yolunu kurdular.
VI-Hititler tarihteki ilk yazılı antlaşmayı Mısırla imzaladılar.

A)II-III-IV         B)I-II-III
C)III-IV-V         D)I-IV-V

233. Özel konum,bir yerin kendine has özelliklerini gösteren konumdur.Matematik konum ise paralel ve meridyenler yardımıyla belirlenen konumdur.

       Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgili değildir?
A)   Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B)   Kuzey Yarım kürede bulunan bir ülkedir.
C)   Yükseltisi batıdan doğuya doğru artmaktadır.
D)   Asya ve Avrupa arasında uzanan bir köprü konumundadır.

234- Aşağıdakilerden hangisi bir yerin iklimi üzerinde etkili değildir?
     A) Tarım çeşiti                                     B) Yeryüzü şekilleri
     C) Denize yakınlık                               D) Enlem

235.   Aşağıdakilerden hangisi Ekvator ile ilgili bir özellik değildir?

A.   Dünyamızı iki eşit parçaya böler.
B.   Başlangıç paraleli durumundadır.
C.   Uzunluğu en fazla olan paraleldir.
D.   Meridyenlere paralel olarak uzanmaktadır.


236.Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Sıcak Kuşak’ta görülmez?

A.   Savan iklimi
B.   Ekvatoral iklim
C.   Tundra iklimi
D.   Muson iklimi


237.Asurlular kurdukları koloniler sayesinde Anadolu’da önemli ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Bu durum Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A)   Paranın icat edilmesinde
B)   Kral yolu’nun yapılmasında
C)   Çivi yazısının kullanılmasında
D)   Şehir devletlerinin kurulmasında

238.Anadolu’da kurulmuş olan Frigyalılar tarım ve hayvancılığa çok fazla önem vermişlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçları arasında yer almaz?
A)   Dokumacılıkta ileri gidilmesi.
B)   Kaya mimarisinin gelişmiş olması.
C)   Saban kırma cezasının ölüm olması
D)   Bereket Tanrıçası Kibele’ye inanılması


239. Tarih Öncesi devirler Yontma Taş, Cilalı taş ve Maden devri olarak adlandırılmıştır. Devirlerin bu şekilde adlandırılmasında hangisi etkili olmuştur?
A) Hayvanların evcilleştirilmesi      B) Kullanılan araç ve gereçler   
C) Yerleşik yaşam                                 D) Ticari faaliyetler240- Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A) Küçültme oranı azdır.   B) Dar alanları gösterir   C) Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.                    D) D)Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.

241.Ülkemize en yakın kıtalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A-Afrika
B-Amerika
C-Okyanusya
D-Antartika

242-Ülkemizin sınırları ve komşularına göre yerini belirlemek için hangi haritalardan yararlanabiliriz?
A-Siyasi haritalar
B-Beşeri haritalar
C-Fiziki haritalar
D-Özel haritalar

243.Tarihte parayı ilk bulan ilkçağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sümerler                                              B-İyonlar
C-Lidyalılar                                             D-Frigler


244-Anadolu da bir çok yerde yapılan kazı ve incelemelerden tarih öncesi devirlerde ileri bir medeniyet kurulduğu ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğrulamaz?
A-  Şehir devletlerinin kurulmaya başlanması
B-  Yazılı belgelerin olması
C-  Taş temeller üzerine oturtulmuş kerpiçten evlerin yapılması
D-  Seramik yapımının ortaya çıkması

245.Anadolu ve Mezopotamya, İlk Çağ tarihi boyunca bir çok medeniyetin beşiği ve uğrak yeri olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi farklı medeniyetlerin, özellikle bu bölgeleri tercih etmelerinin
nedenlerinden biri değildir?
a)   Verimli topraklara sahip olması
b)   Topraklarının kutsal sayılması
c)   Göç yollarının üzerinde bulunması
d)   İklim şartlarının uygun olması
246.I. Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlıktır.
II. Deniz ticaretinde ileri gitmişlerdir.
III. Anadolu’ya yazıyı getirmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen medeniyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I                               II                          IIII
a)   Lidya                     Asur                    Yunan
b)   Sümer                   Mısır                     İyon
c)   İyon                      Lidya                    Asur
d)   Sümer                   İyon      Asur

247. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimlere girmez?
                      A. Tarih                                 B. Psikoloji
                      C.Biyoloji                               D. Coğrafya

248. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar alanında ünlü bir kişidir?
                    A. Halil İnalcık                         B. Jale İnan
                    C. Burhan Toprak                   D. Afet İnan


249.Aşağıdakilerden hangisi insanların kendilerine seçtikleri uygun yerleşim yerlerinden biri değildir?
a) Akarsu kenarları     
b) İklimi ılıman yerler
c) Çok yağmur yağan bölgeler
d) Verimli ovalar


250.Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özelliği değildir?
a)   Yazların kurak olması
b)   Kışların ılık ve yağmurlu olması
c)   En çok yağmurun sonbaharda yağması
d)   Dört mevsim yağmur yağması

CEVAP ANAHTARI ( 226 / 250)
226   C   236   C   246   D
227   D   237   C   247   C
228   D   238   B   248   C
229   A   239   B   249   C
230   C   240   C   250   A
231   A   241   A      
232   A   242   A      
233   B   243   C      
234   A   244   B      
235   D   245   B      251.Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimleri oluşturan bilim dallarından değildir?
a) Coğrafya      b) Arkeoloji      c) Matematik      d) Tarih

252. Aşağıdaki iklim çeşitlerinden hangisi ülkemizde görülmez?
a) Muson İklimi   b) Karadeniz İklimi   c) Akdeniz İklimi   d) Karasal İklim

253. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)   Küçük ölçekli haritada ayrıntı azalır
b)   180 paralel dairesi vardır.
c)   Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltır
d)   Deniz seviyesinden yükseldikçe sıcaklık artar.


254. İlk Çağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi Hititlere aittir?
A) Tarihte ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.
B) Tarımla ilgili çok sert hukuk kuralları vardır.
C) Parayı ilk defa onlar kullanmışlardır.
D) Sulama kanalları, bentler ve barajlar yapmışlardır


255. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de olmasının bir sonucudur?
A) Ağrı Dağı’nın zirvesinde yazın bile kar bulunması
B) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
C) İzmir’in Ankara’dan daha sıcak olması
D) Kuzey kıyılarının daha çok yağış alması

256.   Dünyada belirli alanlar çok yağış almaktadır.
       Aşağıdaki yerlerden hangisi çok yağışlı yerlerdendir ?

a.   Kuzey Afrika
b.   Ekvator
c.   Orta Asya
d.   Sibirya

257..Hangisi      İyonlar    için    yanlış bir ifadedir?
 
 a)Ticaretle  uğraşmışlardır.       b)Homeros önemli bilim adamlarıdır.                               
  c)Başkentleri  Tuşpa  dır.       d)Efes, Milet  önemli şehirleridir.


258.Aşağıdakilerden hangisi  ülkemizde  görülen iklimlerden biri   değildir?
 
 a)Karasal                      b)Çöl                       
 c)Akdeniz                     d)Karadeniz259. Meridyenlerin  toplam  sayısı  kaçtır ?

   a)120            b)180                      c)360                        d)380


260.Babillerin  anayasa  hazırlayan  ünlü  hükümdarları  kimdir?
 
 a)Ziggurat               b)Hammurabi         
 c)Zeus                     d)Pankuş261Oğuz Kağan Destanı kimlere aittir?
 
 a)HUNLARA           b)GÜKTÜRKLERE       
c)UYGURLARA       d)SÜMERLERE262.Aşağıdaki yörelerden   hangisinde  yazlar serin    kışlar  ılık  ve her mevsim  yağışlı
geçmektedir?

A-Doğu Karadeniz  kıyılarında                              B-İzmir ve çevresinde
C-Antalya    kıyılarında                                          D-Çukurova   yöresinde         


263-Nemin   fazla  olduğu     yerlerde   sıcaklık   farkı   azdır.   Buna    göre      aşağıdaki    kentlerden      hangisinde    yıllık  sıcaklık  farkı    diğerlerinden  azdır?         

A-Sivas              B-İzmir               C-Konya                  D-Bayburt


264.Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)2 meridyen arası 4 dakikadır.
b)Ekvatoru dik keserler.
c)Başlangıç noktası ekvatordur.
d)Doğu yarım kürede 180 meridyen bulunur.

265. 1/1.700.000 ölçekli haritada İZMİT,ADAPAZARI 3 cm olarak gösterilmiştir.Gerçek uzaklık kaç kilometredir?
a)51 km    b)34 km     c)170 km  d)17 km


266.  Meryem arkadaşları ile konuşurken en güzel rengin pembe olduğunu söyledi . Bazı arkadaşları ona katılırken bazıları bu görüşe katılmadıklarını söylediler ve en güzel rengin kendilerince hangisi olduğunu söylediler
      Buna göre,renk tartışmasına katılanların farklı farklı renklerin güzelliğinden söz
etmelerinin nedeninin  aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
 
A) Herkesin zevklerinin kendine özgü olması     
B) Bütün renklerin güzel olması
C) Her rengin farklı olması                                 D) Herkesin aynı renkten  hoşlanması

267.Bilimsel araştırma yaparken belli yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu yöntemler ;
        1.Kaynakların bulunması ve incelenmesi
        2.Problemin seçimi
        3. Sonucun bütünlük içinde verilmesi şeklindedir
       
        Bu yöntemlerin hangi sırayla uygulanması doğru olur?
        A)3-2-1               B)3-1-2       
        C)2-1-3               D)1-3-2


268.Anadolu’da kurulan ilk uygarlıklardan hangisi tarıma en fazla önem vermiştir?

A) Hititler   B) İyonlar   C) Urartular   D) Frigler


269. Hititlerin başkenti olan Hattuşaş bugün hangi ilimiz yakınlarındadır?

A) Denizli   B)İzmir      
C)Çorum   D)Ankara


270.Haritası çizilecek yerin yüzölçümü büyüdükçe kullanılan ölçek küçülür.
   Buna göre , bir atlas sayfasına çizilecek aşağıdaki yerlerden hangisinin haritasında ölçek daha küçüktür?
A) Asya Kıtası            B) Kocaeli
C) Akdeniz Bölgesi         D)  Türkiye


271. Aşağıda verilenlerden hangisi bir bölgede sıcaklığı etkileyen unsurdan  biri değildir?
A) Yükselti               B) Rüzgarlar
C) Toprak tipi            D) Enlem


272.Vatandaşların devlete karşı görevlerinin yanı sıra, devletin de vatandaşlarına karşı görevleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi devletin görevleri arasında yer alır?

a)Vergi verme      b)Askere gitme      c)Yasama ve yürütme      d)Oy kullanma

273..   I-1/2.500.000
   II-1/4.000.000
   III-1/1.000.000

Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a)I, II, III         b)II, I, III         c)II, III, I         d)III, I, II274. Ülkemizde görülen iklim çeşitlerinden biriside Akdeniz İklimi’dir.          Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz İklimi’nin özelliklerinden biri değildir?
      A)  Gece gündüz sıcaklık farkı fazla değildir.
      B)   Bitki örtüsü makidir.
      C)   Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.
      D)   Her mevsimi yağışlıdır.

275.Ahmet biriktirdiği harçlıkla bir spor mağazasından kendine bir spor ayakkabı almıştır.Ancak aldığı ayakkabı birkaç gün sonra yırtılmıştır.Ahmet aldığı ayakkabı ile birlikte spor mağazasına gitmiş ancak satıcı satılan malın geri alınmayacağını ve değiştirilemeyeceğini söylemiştir.

Yukarıdaki metne göre Ahmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması daha doğru olur?

a)Hiçbir şey yapmadan evine dönmeli
b)Ayakkabıyı tamir ettirmeli
c)Bir tüketici olarak hakkını aramalı
d)Ayakkabıyı giymeye devam etmeli

CEVAP ANAHTARI ( 251 / 275)
251   C   261   A   271   C
252   A   262   A   272   C
253   D   263   B   273   D
254   A   264   C   274   D
255   B   265   A   275   C
256   B   266   A      
257   C   267   C      
258   B   268   D      
259   C   269   C      
260   B   270   A      

276.Paraleller arası her yerde  eşit olup 111 km.dir. Türkiye’nin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir.

Buna göre Türkiye’nin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir?

a)66 km      b)666 km      c)6666 km      d)6660 km

277. Frigyalılarda,öküz öldüren veya saban kırana ağır cezalar verilirdi.Frigyalıların bu tür cezalar vermesinin nedeni hangisidir?
A)Tarıma önem vermeleri
B)Çok tanrılı dine inanmaları
C)Hukuk kurallarına önem vermeleri
D)Sosyal yapı                                                               

278.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın ilk basamağını oluşturur.
A)   Hipotezleri ileri sürme
B)   Konu veya sorunu belirleme
C)   Veri toplama
D)   Hipotezleri test etme


279.Kış aylarında şehir merkezleri kırsal bölgelere göre daha fazla sıcaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
a)   Binaların sıcaklığı hapsetmesi
b)   Tarım ürünlerinin etkisi
c)   Yerşekillerinin etkisi
d)    Eğitim seviyesi                     

280. Karadeniz bölgesinin iç kısımlarının kıyıya nazaran daha az yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Enlem faktörü
b)   Dağların denize uzanış yönü
c)   Akarsu rejimi
d)   Ulaşım ağı                     
         
281.. Urartular ölülerini ev ya da oda şeklinde yaptıkları mezarlara gömmüşlerdir.Ölünün yanına yiyecek içecek ve özel eşyalarından bazılarını da koymuşlardır.
Bu durum Urartularda aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir?
A) Tek Tanrı inancının
B) Öldükten sonra yaşamın devam ettiği inancının
C) Demokrasi anlayışının
D) Hukuk devleti anlayışının

282. Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Cilalı taş döneminde burada yaşayan insanların birbirine bitişik evler yaptıkları, su ve kanalizasyon sistemi kurdukları anlaşılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Madenlerin işlendiğinin
B) Göçebe yaşamın sürdüğünün
C) Hayvanların evcilleştirildiğinin
D) Şehircilik anlayışının geliştiğinin

283.. Kolayca kanıtlanabilen ve herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir.
    Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?
    A) İstanbul doğal ve tarihi güzellikleriyle dünyanın en güzel şehridir.
    B) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
    C) En güzel mevsim yaz mevsimidir.
    D) Ülkemizin en güzel şehri İzmir'dir.
284.- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın ilk aşamasıdır?
    A) Konu belirleme
    B) Hipotezler ileri sürme
    C) Hipotezleri test etme
    D) Konuyla ilgili bilgi toplamak

285..Bilimsel araştırma yapılırken, yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
a)   Problem tespit edilmeli
b)   Araştırma yapılacak kütüphane seçilmeli
c)   Hipotez kurulmalı
d)   Veri toplamalı

286..OLGU: İspatlanabilir, herkes tarafından kabul edilen bilgi.
GÖRÜŞ:  Kişiden kişiye değişen, öznel yargı ifade eden bilgi.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?
a)   Yer çekimi kanununu Newton bulmuştur
b)   Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir
c)   Müzik ruhun gıdasıdır
d)   Türkiye yedi coğrafi bölgeden oluşur

287..Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalar ile ve büyük ölçekli haritaların ortak özelliğidir?
a)   Kullanılan ölçekler
b)   Gösterdikleri alan
c)   Ölçek dahilinde çizilmeleri
d)   Ayrıntıyı gösterme güçleri 

288.Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
a)   Yer şekillerini
b)   Bitki örtüsünü
c)    Tarım ürünlerini
d)   Ekonomik faaliyetleri

289.Kuzey yarım küre ile güney yarım küre arasında her zaman bir derece sıcaklık farkı olmasının nedeni nedir?
A)   Kuzey yarım kürede okyanusların fazla olması.
B)   Güney yarım küreye güneş ışınlarının daha dik gelmesi.
C)   Güney yarım kürede kıtaların daha az yer kaplaması.
D)   Kuzey yarım kürede buzulların daha fazla olması.

290.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)   90 güneyde, 90 kuzeyde toplam 180 paralel dairesi vardır.
B)   Yerel saatlerin oluşmasında meridyen yaylarının etkisi bulunur.
C)   360 meridyen yayı vardır.
D)   İki meridyen yayı arasında 111km mesafe vardır.

291.Aşağıdaki harita ölçeklerini büyükten küçüğe sıralayınız.

I. 1/ 40.000   II. 1/ 20.000      III. 1/ 3.000.000   IV. 1/ 2.000.000

A) I>II>III>IV      B) II>I>IV>III     C) I>III>IV>II       D) IV>III>II>I

292.
     2                0          2                4km
 
                         3 cm

Yukarıdaki çizik ölçeğin kesir ölçek olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) 1/300.000      B) 1/100.000      C) 1/200.000      D) 1/ 400.000


293. İlk insanlar aşağıdakilerden hangisinin öğrenilmesi ile yerleşik hayata geçti?
 A) Tarım yapma                       B) Tekerleğin icadıyla   
 C) Yazını icadıyla                   D) Avlanmayı öğrenmesiyle   

294.. Tarihte ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması kimler arasında imzalanmıştır?
A) Hititler ile Mısırlılar arasında   B) Frigler ile Hititler arasında
C) Lidyalılar ile mısırlılar arasında   D) Urartular ile Hititler arasında     


295..Aşağıdakilerden hangisi ,karşılaştığımız sorunlara hak ve özgürlükler temelinde çözüm bulabilmek için başvurabileceğimiz kurumlardan biri değildir?
    a- Reklam kurulu                                             b-Tüketici mahkemeleri   
    c-Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları            d-Kaymakamlıklar           


296..Atatürk’ün direktifleri ile 16 üye tarafından 15 Nisan 1931 tarihinde kurulan “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti”,3 Ekim 1935 ‘te “Türk Tarih Kurumu” adını almıştır.
     Aşağıdakilerden hangisi bu kurumun çalışmaları arasında yer almaz?
 a-Türk tarihi ile ilgili belgelerin toplanması               
 b-Türk tarihi ile ilgili toplantılar ve tartışmalar yapılması
c-Türk tarihinin araştırılması
d-Türkiye’nin yer altı kaynaklarının tespit edilmesi.


297.Paralel (Enlem) daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a)   Başlangıç paraleli Ekvatordur.   
b)   Kutuplarda nokta halindedir.
c)   İki paralel arası uzaklık 111 km’dir.
d)   Dünya üzerinde 360 tane paralel vardır.

298..
 
KKN
GKN
Yukarıda şekle göre A noktasından hare¬ket eden bir uçak B noktasına varıyor. Bu uçak toplam kaç km yol almıştır?
A) 555             B)  1665            C) 2220                  D) 3885


299.Lidyalılar Kral Giges zamanında  başkent Sard’tan  başlayarak Mezopotamya  da  Sus şehrine kadar uzanan Kral Yolunu yaparak ticareti canlandırmışlardır.ticareti kolaylaştırmak için ilk kez altın parayı kullanan Lidyalılar takas yöntemine son vererek ticaret faaliyetlerini daha da geliştirmişlerdir.
 Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A)Paranın kullanılması ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
B)Yeni buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur.
C)Lidyalılar ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
D)Ticaretle gelişmesi Lidyalıların askeri alanda güçlenmesini sağlamıştır


300.Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için bazı kurum ve kuruluşların açılmasına destek olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez?
a)Dil ve tarih-coğrafya fakültesi                         b)Türk Dil Kurumu
c)Ziraat Bankası                                                  d)Türk tarih Kurumu

CEVAP ANAHTARI ( 276 / 300)
276   B   286   C   296   D
277   A   287   C   297   D
278   B   288   A   298   D
279   A   289   C   299   D
280   B   290   D   300   C
281   B   291   B      
282   D   292   C      
283   B   293   A      
284   A   294   A      
285   A   295   C      

.