SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) > 6. Sınıf Testleri

Sbs sosyal bilgiler 6. sınıf testleri çöz

(1/1)

Sosyal Bilgiler1:
SOSYAL_BİLGİLER_6(101-200)

101- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.
           Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A)   Haklarını
B)   Özgürlüklerini
C)   Sorumluluklarını
D)   Düşüncelerini

102- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla
olur?
A)   Avrupa
B)   Türkiye
C)   Dünya
D)   Marmara Bölgesi

103- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.
A.   Yükseltisi
B.   Ekvatora Uzaklığı
C.   Bulunduğu Kıta
D.   Denizlere göre Konumu


104.
I.    1/ 2.500.000
II.   1/4.000.000
III.   1/ 1.000.000
Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
A.   I,II,III
B.   II,I,III
C.   II,III,I
D.   III,I,II


105- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?
a- Çok güzel bir araban var.
b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.
c- En sevdiğim renk beyazdır.
d- Bence o, seni sevmiyor

106- Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?
a- 1929
b- 1931
c- 1928
d- 1932

107- Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?
      A) Hangi kıtada bulunduğu
      B) Hangi paralel ve meridyende olduğu
      C) Denizlere ve boğazlara göre durumu
      D) Hangi yarım kürede yer aldığı

108-  I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme,
     II.Ülkemizin coğrafyasını bilme,
     III.Ülkemizin tarihini bilme,
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ?
       A)Yalnız I             B)Yalnız II         C)I ve II         D)I,II ve III

109-Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin
        arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir?
a)   1/5.000.000
b)   1/250.000
c)   1/50.000
d)   1/500.000
110-Hangisi olgu cümlesidir?
a)   İstanbul Türkiye’nin en güzel ilidir.
b)   Kızlar resim dersinde daha başarılıdır.
c)   Ankara Türkiye’nin başkentidir.
d)   Öğrenciler matematik dersini hiç sevmezler.


111-     I.    Türk Tarih Kurumu
   II.    Devlet Tiyatroları
   III.   Türk Dil Kurumu   
   IV.   Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Yukarıdaki verilen kurumlardan hangisi ya da hangilerinin sosyal bilimlere doğrudan katkı yaptığı söylenemez ?

a) Yalnız II      b) Yalnız I      c) I,III         d) II ve IV


112-Bilimsel araştırma metotlarını kullanarak Türkiye’de çevre kirliliğine bağlı kanser
       oranının artışı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin araştırmasında 
       hangisinden bahsetmesine gerek yoktur?

 a-Hastalığı yaratan nedenlerden
b-Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden
c-Doğum oranlarından
d-Çevre kirliliğini önleme yollarından

113-Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir?
a-Göçmen kuşlar her yıl sonunda sıcak ülkelere gider.
b-Kediler nankördür.
c-Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.
d-Ayılar armut kadar şeftaliye de bayılır.


114-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?
a-Psikoloji       b-Sosyoloji         c-Coğrafya            d-Matematik


115-Okul,yol,köprü ve fabrika gibi yatırım hizmetlerinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden
        hangisini yapmak görevimizdir?
A)Vergi vermek    B)Kurallara uymak    C)Oy vermek    D)Askere Gitmek

116-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

A) Eğitimde yazılı sınavlar çok önemlidir.
B) Türkiye’nin en doğusunda 45o doğu meridyeni geçer.
C) En güzel mevsim sonbahardır.
D) En zevkli ders Sosyal Bilgilerdir.
117- Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul  gören kanıtlanabilir 
         bilgilerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir?
A)Futbol izlemek basketbol izlemekten  daha çok keyif verir .
B)Yurdumuzun en güzel dağı Uludağdır.
C)İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
D)Sosyal bilgiler dersi Fen dersinden daha kolay öğrenilir.

118-I.Türk Tarih Kurumu
      II . Dil Tarih coğrafya  Fakültesi
      III.Türk Dil Kurumu
      IV.Eğitim Gönüllüleri  Vakfı

Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara örnek değildir?

A)I                         B)II                             C)III                                  D)IV

119- Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde
        başvurduğu yollardan birisi değildir?
A) Haklarını ve özgürlüklerini iyi bilmek
B) Herhangi bir sorunu olduğunda dilekçe hakkını kullanarak ilgili yerlere şikayetini bildirmek
C) Kendi haklı olduğu bir konuda başkalarının haklarını göz önünde bulundurmamak
D)Hak ve sorumluluklarımız  ile ilgili gerektiğinde çevresindeki bilinçsiz insanları bilgilendirmek


120- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Sosyal Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan
       birisidir?
A)Liseler için Geometri kitabı yazması
B)Cumhuriyetin ilanı sonrası Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
C)Türk Hava Kurumunun kurulmasına öncülük etmesi
D)Milli Mücadele sonrası dönemde sanayi yatırımlarını desteklemesi


121-Görüş: Kişiden kişiye göre değişen ve insanların bireysel düşüncelerine denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş tanımlamasına uygun bir örnek olabilir?
 
A)İstanbul , Türkiye’nin en kalabalık şehridir
B)İstanbul , Türkiye’nin en güzel şehridir
C)İstanbul, Marmara Bölgesi’ndedir.
D)İstanbul, tarihi bir şehirdir122-Aşağıdakilerden hangisi  bilimsel çalışmayla ilgili bir kavram değildir?
A)Dipnot                                                            B)Kaynakça
C)Kopya                                                              D)Katalog taraması

123-Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin yararları arasında yer almaz?

   A) Geçmişimizi öğretir.      B) Devletler arası düşmanlığı körükler
   C)geleceğimize yön vermemizi sağlar. D) Uluslar arası ilişkileri öğretir.

124- Tamamı güney yarım kürede yer alan kıtalar grubu hangisidir?
   A) Antarktika- Okyanusya,      B) Asya – Afrika
   C) Avrupa Güney Amerika,     D) Avrupa – Afrika

125- Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’nin coğrafi konumunun sonuçlarından değildir?
a-) Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle kıyı kesimlerde ılıman iklim görülür.
b-) Zengin petrol yatakları ülke ekonomisine büyük katkı sağlar
c-) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır.
d-) İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye’nin denetimi altında olması nedeniyle önemli ticaret ve ulaşım yollarına sahiptir.
CEVAP ANAHTARI ( 101 / 125 )
101   C   111   A   121   B
102   D   112   C   122   C
103   B   113   A   123   B
104   D   114   D   124   A
105   B   115   A   125   B
106   D   116   B      
107   B   117   C      
108   D   118   D      
109   A   119   C      
110   C   120   B      


…………………………………………………………………………………………………126- Aşağıdakilerden hangisi yerleşme özgürlüğünün sınırlandırabileceği bir durum değildir?
a-) Nüfus sayımı yapmak
b-) Kamu mallarını korumak
c-) Suç işlenmesini önlemek
d-) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak

127-Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesi değildir?
a)   Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yönetim şekli Cumhuriyettir.
b)   Son sayımlara göre Türkiye’nin nüfusu 72 milyondur.
c)   Son yıllarda Türkiye turizm sektöründe ciddi gelişmeler gözlenmiştir.
d)   Bu yıl okullar 18 Haziranda eğitim öğretime ara verecek.


128-Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusu  diğerlerinden daha fazladır?
a)   Şırnak
b)   Samsun
c)   Erzurum
d)   İstanbul

129- Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

a)   En güzel çiçek karanfildir
b)   Yüzölçümü en büyük olan bölgemiz Doğu Anadolu’dur.
c)   Tarih en ilginç bilim dalıdır
d)   Şehirlerde yaşam köylere göre daha rahattır

130-     200 -   350 Batı Meridyenleri
            300  -  500 Güney paralelleri

Yukarıda matematik konumu verilen ülkenin dünya üzerindeki yeri hangisinde doğru olarak verilmiştir?
                    00                                                      00                                                  00                                      00                                     

a)                          00       b)                        00           c)                     00           d)                   00   


                           
131-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türk Tarihinin incelenmesi ve araştırılmasına verdiği
     önemin sonucunda kurulmuştur?
a)Türk Dil Kurumu     b)Türkiye Ziraat Bankası   
c)Türk Tarih Kurumu d)Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları


132-Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.
Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur?
a)Herkes evinde kedi besler     
  b)İnsanlar en çok yeşili sever
c)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır 
d)   Dünya’nın en güzel şehri Ankara’dır.


133- 33 derece doğu boylamındaki Ankara”da yerel saat 09:00 iken,aynı anda 44 derece doğu boylamındaki Iğdır”da yerel saat kaçtır?
A-08:16    B-08:40       C-09:10       D-09:44

134. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlamaz?
a) Türk Dil Kurumu         b) Muhtarlıklar

c) Türk Tarih Kurumu      d) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi


135. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir?

a) Anket yapmak          b) Sivil toplum kuruluşlarına üye olmak
c) Oy kullanmak         d) Tarihi yerleri gezmek


136. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize kazandırdığı davranışlardan değildir?
A) Hak ve özgürlüklerini bilen bir vatandaş olmayı öğretir.
B) Ülkemizi ,ülkemizin zenginliklerini öğretir.
C) Sorumluluk almayı,aldığı sorumluluğu yerine getirmeyi öğretir.
D) Hastalık saçan mikroplarla mücadeleyi öğretir.

 137.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra Yurt dışına      gönderilecek öğrencilere “sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum volkan olarak dönmelisiniz.”telgrafını çekiyor.Mustafa Kemal bu sözü ile öğrencilerden ülke yararına ne istemektedir?
A)Avrupa’da iyi bir tatil yapmalarını,
B)Avrupa’da bol para kazanıp ,biriktirmelerini,
           C) İyi bir eğitim alarak,bilim adamı olmalarını,
           D) Ülkemizle Avrupa ülkeleri arasında iyi ilişkiler kurmalarını.
           

138.Olgu, kolayca anlaşılabilen, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.   
Aşağıdakilerden hangisi olguyu ifade eden cümlelerden biri değildir?

En eğlenceli spor futboldur.
Türkiye’nin en güneydeki şehri Hataydır.
Barajlar elektrik üretmek için yapılır.
En hızlı ulaşım aracı uçaktır.

139.Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi hakkında kazanım alması beklenemez?

a  Dünya ve ülkemiz hakkında bilgilerinin artması
b Atatürk ve ilkelerinin önemini kavraması
       c  Sosyal ve etkin bir vatandaş olması
d İnsanların biyolojik özelliklerini bilmesi140. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir.?
A)Yağmurlu havaları çok severim.
B)Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.
C)En önemli ders Sosyal Bilgiler dersidir.
D)Sevgi tüm insanların en temel ihtiyaçlarından biridir.

141.Aşağıdakilerden hangisi çevresine duyarlı bir vatandaşın davranışı olamaz.?

A)Ağaç dikmek.                                      B)Su kullanımında tutumlu olmak.
C)Av mevsimi dışında avlanmak.           D)Elektrik tüketiminde tutumlu olmak.

142.. Bilimsel araştırma yaparken  birçok kitaptan yararlanılmaktadır. Bu bilgileri kullanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilgi hırsızlığını önlemek içindir.?
A)Araştırmada yararlanılan kaynakların dipnotlarla belirtilmesi.                                   B)Araştırılacak konunun doğru  seçilmesi.
C)Araştırma için oluşturulan varsayımların test edilmesi.   
D)Araştırma metni oluşturulurken imla kurallarına dikkat edilmesi.   

143.Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı olan sorumluluklarından biridir?
    )Bazı sivil toplum örgütlerine üye olmak. 
    )Kanunlara uymak.
C)Kültürel etkinliklere katılmak.
D)Siyasi parti kurmak.

144. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?
A)Yerküre üzerinde toplam 180 tane paralel dairesi vardır.
B)Ekvator (0°)Başlangıç paralelidir.
C)Paralel dairelerinin boyları birbirine eşittir.
D)Paraleller bulundukları yarım küreye göre; kuzey ya da güney paraleli olarak isimlendirilirler.

145.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir?
Türk Tarih Kurumu Atatürk’ün eserlerinden biridir.
Tarih, Sosyal Bilgiler Dersi’nin bir kavramıdır.
Van Gölü Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
Araştırma yaparken kişisel görüşlere ağırlık verilmelidir.


146. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun amaçlarından biri değildir?
a)Türkler’in insanlık kültürüne katkısını ortaya çıkarmak.
b) Milli Tarih bilincini geliştirmek.
c)Türk tarihinin zenginliğini ortaya çıkarmak.
d)Türkler’in batılılaşmasını kolaylaştırmak.

147.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?
a)Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını öğrenmemizi sağlamak
b)Bireysel ve toplumsal empati kurabilmeyi öğrenmek
c)İnsan vücudu hakkında bilgi sahibi olmak
d)Doğal çevrenin insan yaşamına etkilerini öğrenmek

148.Bilimsel araştırma yaparken   dipnot yazmanın amacı nedir?
a)Veri toplamak
b)Hipotez öne sürmek
c)Bilgi hırsızlığı yapmamak
d)Metin oluşturmak

149. Sosyal bilgiler dersinde bir gün öğretmen aşağıdaki diyaloglara şahit olmuş.
        Aşağıdaki cümlelerden hangisi empatiye örnek olarak gösterilebilir?

a)Çiğdem  Sinem’in çizdiği haritanın çok komik olduğunu söylüyordu.
b)Gökhan atlasını evde unutan Filiz’in kendi haritasından yararlanmasına izin vermiyordu.
c)Aydan sürekli tahtadakileri yazmaya çalışan Emre’nin kalemini elinden almaya çalışıyordu.
d)Nazlı derse başlayan öğretmenini göstererek   Elif’e eliyle sus işareti yapıyordu.

150.Eda’nın sosyal bilgiler öğretmeni ödev olarak sosyal bilim dallarını araştırıp gelmelerini istemiştir.Eda hangi bilim dalını yazarsa yanlışlık yapmış olur?

a)Tarih
b)Astronomi
c)Arkeoloji
d)Felsefe

CEVAP ANAHTARI ( 126 / 150)
126   A   136   D   146   C
127   C   137   C   147   C
128   D   138   A   148   C
129   B   139   D   149   D
130   D   140   B   150   B
131   C   141   C      
132   C   142   A      
133   D   143   B      
134   B   144   C      
135   C   145   D      


151.Kütüphanecilik konusunda eğitim almak amacıyla yurt dışına gönderilen ve Milli Kütüphanenin kurulmasında çaba gösteren kültür adamımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prof.Dr.Halil İNALCIK         B) Burhan TOPRAK   
C) Adnan ÖTÜKEN            D) Prof.Dr.Jale İNAN

152.
Dilin Türkçeleştirilmesi
Tarih bilincinin yerleştirilmesi
Geniş halk topluluklarına okuma – yazma öğretilmesi

Yukarıda belirtilen çalışmalara katılarak özellikle Atatürk inkılaplarının halka mal edilmesinde etkili olan 19 Şubat 1932 yılında Atatürk’ün öncülüğünde kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi         B)Halk Evleri   
C)Türk Tarih Kurumu            D) Türk Dil Kurumu


153. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir ?

Türk tarihini araştırmak.
Yeni bir tarih tezi ileri sürmek.
Türk dilini korumak ve geliştirmek.
Türk eğitim sistemini yenilemek.

154.Aşağıdaki ölçeklerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür?
1/ 1.000.000                          B)  1/ 40.000
C)  1/800.000              D)  1/2.000.000155.Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Meridyenler kutup noktalarında birleşirler
b)Meridyenlerin sayısı 360 tır
c)Meridyenlerin arasındaki mesafe her yerde aynıdır
d)Meridyenlerin boyları birbirine eşittir

156.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir
a) İstanbul Türk Tarihi için önemli bir şehirdir.
b) Türk Edebiyatındaki en güzel şiir “Ben sana mecburum” dur
c)Fatih Sultan Mehmet genç yaşta büyük başarılar kazanmıştır.
d) Ekvator en büyük paralel dairesidir.

157.Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale  İnan,Burhan Toprak ve Afet İnan gibi  öğrencilerin  öğrenim görmeleri için  devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.
   
Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gittikleri yerlerin yaşantılarını öğrenmeleri için
B) Ülkemizin çağdaş,modern uygarlık düzeyine erişmesi için
C) Daha gelişmiş ülkelerin eğitimini almak için
D) Para kazanmaları için


158) Ayşe satın aldığı etekte küçük bir yırtık olduğunu gördü. Ertesi gün eteği değiştirmek amacıyla mağazaya gittiğinde satıcı;"satılan malların geri alınamayacağını" söyledi. Böyle bir durumda Ayşe, aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamalıdır?

   A) Özürlü malın iadesini isteyebilir.
   B) Satıcıdan ödediği paranın iadesini isteyebilir.
   C) İl ve ilçelerde kurulmuş olan tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
   D) Eteği alıp evine geri dönebilir.

159. Daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Orta Asya Türk toplulukları, yeni otlaklar bulmak amacıyla sürekli yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu da onların çetin doğa şartları ile büyük bir mücadele vermelerini gerekli kılmıştır. Bu durum, Orta Asya Türk toplulukları için aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

   A)Yazılı döneme daha çabuk geçmelerine
   B)Büyük mimari eserler meydana getirmelerine
   C)Ekonominin temelinin tarıma dayandırılmasına
   D)Teşkilatçı ve savaşçı bir karakter kazanmalarına

160. Dayanışma; tolumu meydana getiren fertlerin bir işi geliştirmek için duygu, düşünce ve güç birliği yapmasıdır. Karşılaştığımız sorunların bir kısmını ancak iş birliği ile çözebiliriz. Güçlüklere karşı birlikte göğüs gerer, birlikte çözüm ararız. Sadece çevremizdeki insanlarla değil, felaket günlerinde hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlara yardım ederiz.
Paragrafta daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

   A)Dayanışmanın
   B)Milli birlik ve beraberliğin
   C)Uluslararası ilişkilerin
   D)Sivil toplum kuruluşlarının

161.Aşağıdaki  kurumlardan hangisinin kuruluş amacı diğerlerinden farklıdır?
A)Türk Dil Kurumu
B)Türkiye İş Bankası
C)Türk Tarih Kurumu
D)Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

162.-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer alır?
A)Tıp
B)Biyoloji
C)Kimya
D)Sosyoloji


163.Aşağıdakilerden hangisi “olgu” cümlesine örnektir.

A)Sinema, tiyatrodan daha eğlencelidir.
B)En zor ders sosyal bilgilerdir.
C)En güzel meyve çilektir.
D)Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’dur.


164.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenmenin bireye kazandırdıkları arasında yer almaz ?
Sosyal ve kültürel değerleri öğrenmek
Demokratik hakları öğrenmek
Yazdığı çevreye duyarlı olmak
Güzel sanatlarda yetenekli olmak
 
165.Bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılır?

a- Kütüphaneye gitmek   b-İnternete girmek  c-Konuyu belirlemek d- Rapor hazırlamak

 166. Zorluk Derecesi : Orta
Bize ait olan düşüncelerimizi yansıtan, doğruluğu değişebilen anlatımlara ne denir?
a- Görüş    b- Olgu    c- Genelleme    d- Kavram

167.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir.
    A-  Milli marşımız istiklal Marşıdır.
    B-Mehmet Akif Ersoy dünyaca ünlü bir şairimizdir.
    C-İstiklal Marşı tüm dünya dillerine çevrilmelidir.
    D-İstiklal  Marşını okuyan bir Fransız bile duygulanır.

168.Yeryüzünde herhangi bir noktanın Ekvatora olan uzaklığına ne ad verilir?

A-Enlem B-Paralel   C-Meridyen  D-Boylam

169. Bilimsel araştırma yapan bir kişi konu ile ilgili bilgiyi topladıktan sonra aşağıdakilerden
         hangisini yapmalıdır?
          A)Hipotez kurma                            C) Hipotezleri test etme
          B)Konu ve sorunu belirleme                 D) Konu yazma

170. Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır?
          A) Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.
          B) Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgidir.
          C) Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan bilgidir.
          D) Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen bilgidir.

171………………………..  Karadeniz Bölgesi’dir.
     Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlarsak bir görüş ifade etmiş oluruz?
     A) Orman bakımından en zengin bölgemiz
     B) Ülkemizin doğal güzelliklere sahip  en güzel bölgesi
     C)  Çay üretiminin yapılabildiği tek bölgemiz
     D)  En çok yağış alan bölgemiz

172-Meridyen ve paralellerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
   A) Bütün paralel dairelerinin uzunlukları aynıdır.
   B) 360 tane meridyen yayı vardır.
   C) İki meridyen arasındaki uzaklık ekvatorda en fazladır.
   D) 90 derece kuzey ve güney paralelleri kutup noktalarını oluştururlar.173.  Kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere“olgu” denir.
           Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki tanıma uymaktadır?
a) Türkiye’nin en güzel şehri Gebze’dir.
b) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
c) Mevsimler içinde en güzeli kış mevsimidir.
d) Köyümüzde yaz aylarını geçirmeyi çok seviyorum.


174. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”       
       Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu      oluşturmuştur?
       a) Türk Tarih Kurumu                            b) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
       c) Türk Dil Kurumu                                d) İş Bankasının kurulması

175. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir?
    a) Konunun tespiti                                 b) Öznel yargıları ortaya koymak
    c) Varsayımların belirlenmesi                    d) Kaynak taraması yapmak

CEVAP ANAHTARI ( 151 / 175 )
151   C   161   B   171   B
152   B   162   D   172   A
153   C   163   D   173   B
154   B   164   C   174   B
155   C   165   C   175   B
156   B   166   A      
157   B   167   A      
158   D   168   A      
159   D   169   A      
160   A   170   A      


176. Harita ; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek    düzlem üzerine aktarılmasıdır.
      I-   Bir ölçek dahilinde çizilmiş olması       
      II- Dünyanın tamamını göstermesi
      III-Yükselti basamaklarını göstermesi   
      IV- Kuşbakışı görünümün sağlanması
     Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir?
       a) I – II          b) I – III      c) I – IV          d) II – III

177. Kişiden kişiye göre değişebilen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.
Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir ?

A)  Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
B)  Karadeniz ülkemizin kuzeyindedir.
C)  Atatürk Selanik’te doğmuştur.
D)  Türkiye’nin en güzel kenti İstanbul’dur.
178. Sosyal Bilgiler dersine ilgi duyan ve bu derste öğrendiklerini yaşamaya çalışan bir öğrencide aşağıdakilerden hangisinin görüleceği söylenemez?

a)sorumluluk bilinci            b)empati kurma
c)tarihi ve kültürel değerlere ilgi duyma d)Fen ve Matematik derslerine ilgisiz kalma


179.Olgu; kolayca anlaşılabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinin olgu olduğu söylenemez?
a)TBMM 23 Nisan 1920’de açılmıştır.
b)Basketbol, futboldan daha eğlenceli bir spordur.
c)Türkiye bir yarımadadır.
d)Ormanların hızla azalması çevresel bir felakettir.

180.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi dir?

Dünya Güneş sistemi içinde yer alan bir gezegendir.
İstanbul dünyanın en güzel şehridir.
Kocaeli Türkiye’nin en gelişmiş kentidir.
İnsanların en sevdiği renk kırmızıdır.


181.Aşağıdakilerden hangisi bir görüş belirtir?

Ankara Türkiye’nin başkentidir.
Ay Dünya’nın uydusudur.
En güzel yıllar çocukluk yıllarıdır.
Milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.


182. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz?

İnsanların doğru kaynaklardan bilgi edinmesini sağlamak.
Vatandaş olarak hak ve sorumluluklarımızın farkında olmamızı sağlamak.
Kurallara uymanın insanlara sağladığı yararları öğretmek.
insanların iyi bir iş sahibi olmasını sağlamak.


183.Türkiye’nin matematiksel konumuna göre ,Türkiye aşağıda verilen hangi boylamlar  arasında bulunur?

a) 26-45 doğu meridyeni

b)36-42 doğu meridyeni

c)26-42 batı meridyeni

d)26-36 doğu meridyeni


184. 1:2.000.000                             
     Yukarıda verilen ölçeğin, aşağıda verilen özeliklerinden hangisi doğrudur?
a)Büyük ölçektir

b)Ayrıntı  fazladır

c)Gösterdiği alan büyüktür

d) Çizik ölçektir

185.)Aşağıda verilen kıtalardan hangisi   tamamen   Kuzey Yarım Kürede yer alır?

a)Avrupa
b)Antartika
c)Güney Amerika
d)Afrika

186.Sosyal Bilimler alanında Atatürk ‘ün gayretleri ile aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur?

a)Halk evleri
b)Türk Tarih Kurumu
c)Etibank
d)Güzel Sanatlar Akademisi
 
187. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir.?
a) Tarih dersini çok seviyorum
        b) Sosyal bilgiler hiç ilgimi çekmiyor
        c) Atatürk Türk Dil kurumunu kurdu.
           d)Ankara Türkiye’nin en güzel şehridir. 

188.Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biridir.
     a) Okula gitmek
      b) Oy kullanmak
      c) Meslek sahibi olmak
      d) Çevreyi kirletmemek


189.Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen etkenlerden biri değildir?
a)   Kişinin konuşma biçimi
b)   Jest ve mimiklerimiz
c)   Ses tonu
d)   Kişinin fiziki yapısı

190.Bir yerde  nüfusun artmasında  aşağıdakilerden hangisi en  az etkilidir?
a) Sanayi
b) Turizm
c) Mimari
d) İklim

191.   Atatürk, milli kültürümüzün, milli bilincimizin oluşması için birçok
çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisidir?

A.   Takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
B.   Kılık-kıyafette değişiklik yapılması
C.   Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
D.   Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


192.   Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?
A.   Kanunlara uyma
B.   Vergi verme
C.   Yüksekokul okuma
D.   Askerlik yapma

193. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk tarafından ülkemizin kültürel gelişimini hızlandırmak amacıyla oluşturan kurumlarda değildir?
A) Türk Dil Kurumu                                             B) Halk Evleri    
C) Türk Tarih Kurumu                                           D) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

194.Aşağıda paraleller hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir.?
A)En büyük paralel dairesi ekvatordur.
B)İki paralel arasındaki uzaklık yaklaşık 111 km’dir.
C)180 tane kuzeyde 180 tane güneyde olmak üzere toplam 360 tane paralel vardır.
D)Paralel dairelerinin çapı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır.

195.Türk Dilini Tetkik Cemiyetinin bugünkü adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi
B)Türk Tarih Kurumu
C)Türkiye İş Bankası
   D) Türk Dil Kurumu

196.Aynı meridyen üzerinde bulunan  A-B noktaları arasındaki uzaklık 3996 km. dir.                     
A  noktası  ekvator üzerinde olduğuna göre  B  noktası hangi paralel üzerindedir?

A)      26                            B)      32                              C)     44                           D) 36 

197. Bilimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz?
     
Bilgilerin toplanması                                           B) Raporun yazılması
C) Varsayım                                                               D) Kişisel görüşler

198. Kişiye göre değişen  ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.
        Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?
      a)  Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
      b) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
      c)  Köyümüzün en güzel yeri okulumuz çevresidir.
      d) Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Baraj Gölüdür.

199. “ Türk Tarih Kurumu”nun oluşturmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
      a) Türk eğitim sistemini yenilemek
      b) Türk dilini korumak ve geliştirmek
      c) Türk Tarihinin Cumhuriyetle birlikte başladığını ortaya koymak
      d) Türk Tarihini araştırmak ve Türk Tarihinin zenginliğini ortaya çıkarmak

200.Dünya”yı iki eşit parçaya bölen Ekvator”a paralel olarak çizilen dairelere paralel denir
     Buna göre aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?
      a) Başlangıç paraleli Greenwich ten geçer.                               
      b) Paraleller arası uzaklık 111 km”dir.
      c) Toplam 180 tane paralel vardır.     
      d) 0 paraleli Ekvatordur.

CEVAP ANAHTARI ( 176 / 200 )
176   C   186      196   D
177   D   187   C   197   D
178   D   188   B   198   C
179   B   189   D   199   B
180   A   190   C   200   A
181   C   191   D      
182   D   192   C      
183   A   193   D      
184   C   194   C      
185   A   195   D      Navigasyon

[0] Mesajlar

Go to full version