Author Topic: Balkan Antantı ve Sadabat Paktı  (Read 8104 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Balkan Antantı ve Sadabat Paktı
« on: Aralık 28, 2011, 12:08:34 ÖS »
Komşularımızla İş Birliği
Balkan Antantı
•   1933’ten sonra Almanya ve İtalya silahlanarak dünya barışını tehdit etmeye başladılar. Dünya siyasetini yakından takip eden Atatürk bu durumun oluşturacağı tehlikeyi görmüştü.
•   Atatürk’e göre bu tehlikeye karşı Balkan devletleri ittifak kurmalıydı. Bu görüşlerini, “Bir Balkan birliği kurmalıyız. Dünyanın ufuklarında kara bulutlar görüyorum. Balkan birliği kurulabilirse bir Avrupa birliğine yol açar. Batı devletlerinin de er geç birleşmesine zorunluluk doğar.” sözleriyle dile getirmiştir.
•    Atatürk bu görüşleri doğrultusunda girişimlere başladı. Türkiye’nin öncülüğünde Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bir araya gelerek Balkan Antantı’nı imzaladılar.
Balkan Antantı,
   Türkiye’nin batı sınırını güvence altına almasına
   Batıdaki komşularıyla iyi ilişkiler kurmasına
   katkı sağlamıştır.
Sadabat Paktı
   Türkiye batı sınırını güvence altına aldıktan sonra doğuda İran, Irak ve Afganistan ile Balkan Antantı’na benzer bir ittifak kurmak istedi.
   Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Tahran’daki Sadabat Sarayı’nda dörtlü bir pakt oluşturuldu. Sadabat Paktı’na göre dört devlet; dostluk ilişkilerini devam ettirecek, Milletler Cemiyeti’ne bağlı olacaklar ve birbirlerine saldırmayacaklar. Sadabat Paktı;
   Türkiye’nin doğu ve güney sınırının güvenliğinin sağlanmasına
   Komşularıyla ilişkilerin iyileşmesine ortam hazırlamıştır.
.