Author Topic: 7.SINIF TESTLERİ  (Read 73152 times)

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
7.SINIF TESTLERİ
« on: Ekim 24, 2009, 09:54:16 ÖS »
>>>7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 1 <<<

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 1

 

…………… OKULU ……/…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ  …DÖNEM  …YAZILISI

 

Adınız-SOYADINIZ:

 

Numaranız:                                                                                                                               …/…/20…

 

AÇIKLAMALAR:

    1. Sınav süresi 40 dakikadır.

    2.Başarılar dilerim.

 

SORULAR

 

1- A)Dicle bölümünde çıkarılan madenleri ve çıkarıldığı yerleri yazınız?

 B)Orta Fırat bölümünün il merkezleri nelerdir?

 

2- A)Doğu Anadolu Bölgesinin Bölümleri nelerdir?

 B)Doğu Anadolu Bölgesinin en fazla nüfuslu bölümünü yazınız.

 

3- A)Erzurum -Kars Bölümündeki halkın başlıca geçim kaynağı nedir?

 B) Erzurum -Kars Bölümünde pamuk yetiştirilen ovanın adı nedir ?

 

4- A)Doğu Anadolu Bölgesini niçin Türkiye'nin çatısı denilmektedir?

 B)Türkiye'nin en büyük gölünün bulunduğu bölümü yazarak buradaki sönmüş volkan dağlarını sıralayınız.

 

5- A)İç Anadolu Bölgesinin Bölümlerini yazınız.

 B)İç Anadolu Bölgemizde sanayinin en fazla geliştiği bölümü ve buradaki başlıca sanayi türlerini yazınız.

 

6- A)Orta Kızılırmak Bölümünün İl merkezlerini yazınız.

 B) Orta Kızılırmak Bölümünün turistik yerlerini sıralayınız.

 

7- A)İç Anadolu Bölgesindeki göllerden iki tanesini yazınız.

 B)İç Anadolu Bölgesindeki Platoları yazınız.

 

8- Türkiye'nin en kalabalık bölgesini belirterek niçin nüfusunun yoğunluğunun sebeplerini yazınız.

 

9- Batı Karadeniz Bölümünün il merkezleri nelerdir?

 

10- Doğu Karadeniz Bölümünün başlıca tarım ürünleri nelerdir?

 

 >>>7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 2 <<<

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 2

 

…………… OKULU ……/…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ  …DÖNEM  …YAZILISI

 

Adınız-SOYADINIZ:

 

Numaranız:                                                                                                                               …/…/20…

 

AÇIKLAMALAR:

    AÇIKLAMALAR:

    1. Sınav süresi 40 dakikadır.

    2.Başarılar dilerim.

 

SORULAR

 

1-Kırımı alınmasının sonuçlarından iki tanesini yazınız

 

2-İstanbul’un fethinin nedenlerinden iki tanesini yazınız.

 

3-İstanbul'un fethine karşı Bizanssın a1dığı tedbirleri yazınız.

 

4-İstanbul'un fethinin sonuçlarından iki tanesini yazınız..

 

5-Osmanlı Devletinin Karadeniz’deki aldığı yerleri yazınz.

 

6-İnebahtı deniz savaşı kimler arsında yapılmıştır Sonuçlarından iki tanesini belirtiniz.

 

7-Kapitülasyonlar ne demektir? Kapitülasyonlar niçin verilmiştir?

 

8-Preveze deniz savaşının sonuçları nelerdir?

 

9-Hint deniz seferleri niçin yapılmıştır?

 

1O-Cezayir kim tarafından fethedilmiştir,fethin sonuçları nelerdir


>>>7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 3 <<<

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 3

 

…………… OKULU ……/…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ  …DÖNEM  …YAZILISI

 

Adınız-SOYADINIZ:

 

Numaranız:                                                                                                                               …/…/20…

 

AÇIKLAMALAR:

    1. Sınav süresi 40 dakikadır.

    2.Başarılar dilerim.

 

SORULAR

 

1-Türkiye'nin Jeopolitik öneminin maddelerinden iki tanesini yazınız.

 

2-İstanbul'un fethinin nedenlerinden iki tanesini yazınız.

 

3-İstanbul'un fethi için Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı hazırlıklardan iki tanesini yazınız.

 

4-İstanbul'un fethinin sonuçlarından iki tanesini yazınız.

 

5-Osmanlı Devletinin Karadeniz deki ilerlemelerinde alınan yerleri yazınız.

 

6-Mohaç Meydan Savaşı niçin ve hangi devletler arasında yapılmıştır?

 

7-Kapitülâsyon ne demektir? Kapitülâsyonlar Niçin verilmiştir?

 

8-Preveze deniz savaşının sonuçları nelerdir?

 

9-Hint deniz seferleri niçin yapılmıştır?

 

10-Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?Yaptıklarına iki örnek veriniz

 

CEVAPLAR

 

 

>>>7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 5 <<<

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 5

 

…………… OKULU ……/…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ  …DÖNEM  …YAZILISI

 

Adınız-SOYADINIZ:

 

Numaranız:                                                                                                                               …/…/20…

 

AÇIKLAMALAR:

    1. Sınav süresi 40 dakikadır.

    2.Başarılar dilerim.

 

SORULAR

 

1. Bölge, bölüm ve yöre nedir? Açıklayınız.

 

2. Türkiye'nin coğrafi bölgelerini yüzölçümlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

 

3. Karadeniz bölgesinde dağların denize paralel uzanması bölgeye ne gibi özellikler kazandırmaktadır?

 

4. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini bölümlerine ayırınız.

 

5. Marmara Bölgesinde, hangi şehirler Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmıştır?

 

6. Nadas nedir? Karadeniz Bölgesinde nadasın en az görülmesinin sebebi nedir?

 

7. Ege Bölgesinde hangi tarım ürünleri yetiştirilmektedir?

 

8. Doğu Anadolu Bölgesinde çıkartılan madenleri yer belirterek yazınız.

 

9. Türkiye'de görülen iklim tiplerini bölgelere ayırarak belirtiniz.

 

10. Türkiye'nin jeopolitik konumu hakkında bilgiler veriniz.

 

CEVAPLAR

 >>>7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 8 <<<

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 8

 

…………… OKULU ……/…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ  …DÖNEM  …YAZILISI

 

Adınız-SOYADINIZ:

 

Numaranız:                                                                                                                               …/…/20…

 

AÇIKLAMALAR:

    1. Sınav süresi 40 dakikadır.

    2.Başarılar dilerim.

 

1.Aşağıdaki ovalardan hangisi delta ovası değildir?

a)Konya Ovası b)Çukurova c)Çarşamba Ovası d)Bafra Ovası

 

2.Aşağıdaki il-bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)İzmir-Ege Bölgesi b)Mersin-Akdeniz Bölgesi c)Samsun-Karadeniz Bölgesi d)Isparta-Ege Bölgesi

 

3.Aşağıdaki madenlerden hangisi sadece Karadeniz Bölgesi'nde çıkarılır?

a)Linyit b)Petrol c)Manganez d)Taşkömürü

 

4.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin en büyük bölgesidir?

a) Marmara b)İç Anadolu c)Doğu

Anadolu d)Karadeniz

 

5.Aşağıda tarım ürünleri ve en fazla yetiştirildiği bölgeler verilmiştir.Hangisi yanlıştır?

Tarım ürünü Bölge

a)Mısır Karadeniz Bölgesi

b)Ayçiçeği Marmara Bölgesi

c)Tütün Ege Bölgesi

d)Buğday Ege Bölgesi

 

6.Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

a)Tütün-buğday-baklagil b)Susam-muz-narenciye c)Ayçiçeği-şekerpancarı-tahıl d)Zeytin-üzüm-incir

 

7.Aşağıdakilerden hangisi alan bakımından en büyüktür?

a)Bölge b)Bölüm c)Yöre d)Şehir

 

8.Uşak,Kula,Demirci,Gördes,Simav'da gelişen benzer ekonomik etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

a)Halıcılık b)Şeker c)Çinicilik d)Kaplıca turizmi

 

9.Marmara Bölgesi'nde çok çeşitli tarım ürününün yetiştirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

a)Topraklarının düzlüklerle kaplı olması c)İkliminin elverişli olması

b)Nüfus yoğunluğunun fazla olması d)Ulaşım bakımından elverişli olması

 

10.Aşağıdaki bölümlerden hangisi Marmara Bölgesi'nde yer almaz?

a)Çatalca-Kocaeli b)Ergene c)Yıldız d)Antalya Bölümü

 

11.Maki hangi iklimin bitki örtüsüdür?

a)Karasal İklim b)Akdeniz İklimi c)Karadeniz İklimi d)Marmara İklimi

 

12.Ayçiçeğinin en fazla üretildiği bölgemiz hangisidir?

a)Akdeniz b)Marmara c)Ege d)İç Anadolu

 

13.Aşağıdakilerden hangisi bölgelerin ayrılmasında etkili değildir?

a)Yerşekilleri b)Nüfus c)İdari yapı d)Bitki Örtüsü

 

14.Aşağıdaki dağlardan hangisi Karadeniz Bölgesinde yer alır?

a)Köroğlu Dağları b)Yıldız Dağları c)Uludağ d)Toroslar

 

15.Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi'nin özelliklerinden değildir?

a)Anadolu'daki topraklarına Trakya denir. c)Yükseltisi en az olan bölgemizdir.

b)İkinci küçük bölgemizdir. d)Ulaşım ve sanayisi gelişmiştir.

 

16.Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Karadeniz Bölgesi'nde yetişmesi daha zordur?

a)Mısır b)Soya fasulyesi c)Buğday d)Pirinç

 

17.Aşağıdaki petrol rafinerilerinden hangisi Akdeniz Bölgesindedir?

a)İpraş rafinerisi b)Batman rafinerisi c)Ataş rafinerisi d)Orta Anadolu rafinerisi

 

18.Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi Ege Bölgesi'ndedir?

a)Seyhan b)Sakarya c)Küçük Menderes d)Yeşilırmak

 

19.Aşağıda madenler ve çıkarıldıkları yerler eşleştirilmiştir.Yanlış olan şık hangisidir?

a)Susurluk - Bor mineralleri c)Afyon-Mermer

b)Murgul- Bakır d)Alüminyum-Bursa>>>7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 10 <<<

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 10

 

…………… OKULU ……/…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ  …DÖNEM  …YAZILISI

 

Adınız-SOYADINIZ:

 

Numaranız:                                                                                                                               …/…/20…

 

AÇIKLAMALAR:

    1. Sınav süresi 40 dakikadır.

    2.Başarılar dilerim.

SORULAR

 

1) Bucaş Antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır?Bu antlaşmanın önemi nedir?

 

2) Karlofça Antlaşması'nın önemini yazınız

 

3) 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde çıkan isyanlar kaça ayrılır?Maddeler halinde yazınız.

 

4) Osmanlı Devleti 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerini yazınız.

 

5) Prut Antlaşması,Hotin Antlaşması,Pasarofça Antlaşması,Vasvar Antlaşması,Bucaş Antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır?

 

6) 18.yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel siyasetini yazınız.

 

7) Küçük Kaynarca Antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır?Bu antlaşmanın önemi nedir?

 

8) 1683 II.Viyana kuşatmasının sonucunu söyleyiniz.

 

9) Osmanlı Devleti'nde Duraklama ve Dağılma dönemlerini başlatıp bitiren olaylar hangileridir?

 

10) II.Osman zamanında yapılan yenilik hareketlerini yazınız.

 

CEVAPLAR

>>>7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 11 <<<

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 11

 

…………… OKULU ……/…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ  …DÖNEM  …YAZILISI

 

Adınız-SOYADINIZ:

 

Numaranız:                                                                                                                               …/…/20…

 

AÇIKLAMALAR:

    1. Sınav süresi 40 dakikadır.

    2.Başarılar dilerim.

 

1.Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle topraklarına son kez toprak katmıştır?

a)Ferhat Paşa Antlaşması b)Bucaş Antlaşması c)Vasvar Antlaşması d)Karlofça Antlaşması

 

2.I.1590 Ferhat Paşa Antlaşması II.1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması Bu iki antlaşma hangi devletle imzalanmıştır?

a)Fransa b)İran c)Avusturya d)Rusya

 

3.Aşağıdaki devletlerden hangisine kapitülasyonlar ilk defa sürekli olarak verilmiştir?

a)Fransa b)Venedik c)Ceneviz d)Lehistan

 

4.Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden değildir?

a)İtfaiye teşkilatının kuruldu. c)Matbaa Osmanlı'ya getirildi.

b)İlk çiçek aşısı uygulandı. d)Posta teşkilatı oluşturuldu.

 

5.Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini almıştır?

a)Bükreş Antlaşması b)Edirne Antlaşması c)Paris Antlaşması d)Berlin Antlaşması

 

6.Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut dönemi yenilik hareketlerinden değildir?

a)İlk nüfus sayımının yapılması c)İlk posta teşkilâtının kurulması

b)Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması d)İlk matbaanın kurulması

 

7.Aşağıdaki isyanların hangisinde Fransız İhtilâli sonucu ortaya çıkan fikirler etkili olmamıştır?

a)Mora İsyanı b)Sırp İsyanı c)Mısır İsyanı d)Bulgar İsyanı

 

8.Fransız İhtilâli'nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisiyle ilk bağımsızlığını kazanan millet kimdir?

a)Yunanlılar b)Araplar c)Bulgarlar d)Sırplar

 

9.II.Mahmut, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa İsyanı'nı bastıramayınca hangi devletten yardım istemiştir?

a)Fransa b)Rusya c)Avusturya d)İngiltere

 

10.III.Selim dönemini sona erdiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

a)Patrona Halil İsyanı b)Ahmet Paşa İsyanı c)Kabakçı Mustafa İsyanı d)Celâli İsyanı

 

11.Avrupa örnek alınarak yapılan ilk ıslahatlar aşağıdaki dönemlerin hangisinde yapılmıştır?

a)I.Mahmut Devri b)III.Mustafa Devri c)III.Selim Devri d)Lale Devri

 

12.Avrupa'nın önemli başkentlerinde devamlı elçiliklerin açılması hangi padişah devrinde gerçekleşmiştir?

a)III.Selim b)III.Ahmet c)II.Mahmut d)III.Mustafa

 

13.Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a)Amasya Antlaşması b)Nasuh Paşa Antlaşması c)Ferhat Paşa Antlaşması d)Serav Antlaşması

 

14.Osmanlı'nın duraklama döneminde özellikle ekonomik yapının bozulması ve uzun süren savaşların etkisiyle Anadolu'da çıkan isyanlar aşağıdakilerden hangisidir?

a)İstanbul İsyanları b)Celâli İsyanları c)Eyalet İsyanları d)Azınlık İsyanları

 

15.Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma fikrini ilk defa ortaya atan ve sarayın halka açılmasını sağlamak için ilk defa saray dışından evlenen Osmanlı padişahı kimdir?

a)II.Osman b)IV.Murat c)III.Selim d)Köprülü Mehmet Paşa

 

16.Osmanlı Devleti'nin 18. yy da imzaladığı en kârlı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a)Prut Antlaşması b)Hotin Antlaşması c)Yaş Antlaşması d)Belgrat Antlaşması

 

17.Gerileme Dönemi'ni bitirip Dağılma Dönemi'ni başlatan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a)Yaş Antlaşması b)Karlofça Antlaşması c)Küçük Kaynarca Antlaşması d)Berlin Antlaşması

 

18.Osmanlı Devleti ilk defa ne zaman Avrupa'dan borç almıştır?

a)93 Harbi'nde b)Kırım Savaşı'nda c)Nizip Savaşı'nda d)Trablusgarp Savaşı'nda

 

19.Türk Tarihi'nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

a)Teşkilat-ı Esasiye b)Kanun-i Esasi c)Sened-i İttifak d)II.Meşrutiyet

 

20.Padişah II.Mahmut yayınladığı bir fermanda :Ben halkımdan Müslümanları camide,Hristiyanları kilisede Yahudileri

de havrada görmek isterim.demiştir. Bu söz aşağıdaki fikir akımlarından hangisiyle bağdaşmaktadır?

a)Osmanlıcılık b)Türkçülük c)İslâmcılık d)Batıcılık                                   ALINTIDIR
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!