Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
SBS MENEMEN OLAYI, ŞEYH SAİT İSYANI, ÇOK PARTİLİ REJİM TEST ÇÖZ - Sosyal Bilgiler

Author Topic: SBS MENEMEN OLAYI, ŞEYH SAİT İSYANI, ÇOK PARTİLİ REJİM TEST ÇÖZ  (Read 19326 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
MENEMEN OLAYI, ŞEYH SAİT İSYANI, ÇOK PARTİLİ REJİM
- Şeyh Sait isyanını önlemek için Türk Hükümeti ne yaptı?
    A)Takriri Sükun Kanunu çıkardı                   B) Saltanatı kaldırdı
    C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkardı          D) Halifeliği kaldırdı
- Şeyh Sait İsyanını Hangi ülke desteklemiştir?
     A) Fransa         B) İngiltere      C) Rusya     D) İtalya
- İngiltere Musul’u alabilmek için aşağıdaki hangi olayı desteklemiştir?
  A) Menemen Olayı   B) Şeyh Sait İsyanı    C) Atatürk’e suikast girişimi   D)Kuvay-i İnzibatiye isyanı
- Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Said  İsyanı’nın nedenlerinden değildir?
      A) İngilizlerin bölge halkını kışkırtması                     B) Tutucu kesimin ,Cumhuriyete karşı kışkırtılması
      C) Yapılan devrimlere destek verilmek istenmesi       D) Saltanat ve halifeliği geri getirilmek istenmesi
- I- Şeyh Sait İsyanı  II- Saltanatın kaldırılması  III- Halifeliğin kaldırılması  IV- Cumhuriyetin ilanı
   Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
   A) I-II-III-IV         B) IV-III-II-I        C) III- I- II- IV       D) II- IV- III- I
- I- Menemen Olayı   II- Şeyh Sait İsyanı     III- Mustafa Kemal’e suikast girişimi
       Yukarıda verilen olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
      A) Dıştan destekli olması            B) Musul sorunundan kaynaklanmaları
      C) İngilizlerin desteklemesi         D) Laik Cumhuriyeti yıkmaya yönelik olması
- Şeyh Sait İsyanı ile aleyhimize sonuçlanan konu nedir?
    A) Boğazların yönetimi       B) Azınlık hakları      C) Musul’un geleceği      D) Yabancı okullar                   
- Aşağıdakilerden hangisi, Musul meselesinin Türkiye lehine halledilememesinin önemli nedenlerinden biridir?
      A) Menemen olayının çıkması     B) Şeyh Said isyanının çıkması
      C) II. dünya savaşının çıkması     D) Serbest cumhuriyet fırkasının kapatılması
- Cumhuriyet rejimine karşı yapılan ilk isyan hangisidir?
    A) 31 Mart Olayı          B) Menemen Olayı       C) Şeyh Sait  İsyanı      D) Aznavur İsyanı
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası hangi olay sonunda kapatılmıştır?
  A) Menemen Olayı   B) Şeyh Sait İsyanı    C) Atatürk’e suikast girişimi   D)Kuvay-i İnzibatiye isyanı
- Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili değildir?
      A) Menemen olayı ile kapatılmıştır.                     B) Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci partisidir
      C) Liberal ( serbest ) ekonomiyi benimsedi          D)Saltanat ve hilafet yanlıları partiye girmiştir
- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün serbest Cumhuriyet Fırkasını kurma amaçları arasında yer almaz?
       A) Tek partili rejimi pekiştirme                       B) Hükümetin denetlenmesini sağlama
       C) Demokrasiyi tam anlamı ile kurma             D) Çok partili sisteme geçme
.