Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Sosyal Bilgiler Dersi Bilgi Yarışması Soruları - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Sosyal Bilgiler Dersi Bilgi Yarışması Soruları  (Read 19322 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Sosyal Bilgiler Dersi Bilgi Yarışması Soruları
« on: Aralık 05, 2011, 09:27:17 ÖÖ »

                                        6.SINIFLAR
S-1)Türk tarihinin ilk yazılı belgesi olan Orhun Abideleri  ( Orhun Yazıtları) hangi Türk devletine aittir?
C-1) II.Köktürk (Kutluk ) Devleti
S-2) İlk Türkçe sözlük olan ve Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan kitabın adı nedir?
C-2) Divan-ı Lügati’t Türk
S-3) 20 güney paralelinden hareket eden bir uçak 25 kuzey paraleline ulaştığında kaç kilometre yol almış olur?
C-3) 4995
S-4) Atatürk’ün Türk tarihinin büyüklüğünü, milletimizin dünya medeniyetine katkılarını, bizden önce Anadolu da hangi medeniyetlerin yaşadığını öğrenmek ve Türk tarihin ilk elden araştırılmasını sağlamak için 1931 yılında kurdurduğu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
C-4) Türk Tarih Kurumu
S-5) 1453 tarihi hangi yüzyılda yer alır?
C-5) 15. Yüzyıl
S-6 ) Savaşlarda hafızların şehit  olması üzerine Kuran-ı Kerim’in aslinin korunması için  hangi halife döneminde kitap halinde getirilmiştir?
C-6) Hz.Ebubekir

                                                         
                                               7.SINIFLAR
S-1)1926 yılında Atarürk’ün direktifleriyle kurulan ve ismi 2005 yılına kadar DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) olarak kalan Türkiye de nüfus sayımlarını yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
C-1)TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
S-2)  6 Nisan 1920’ de Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi’ nin girişimleriyle kurulan ve Türk halkının haklı davasını (Kurtuluş Savaşını ) bütün dünyaya duyurmayı amaçlayan kuruluş hangisidir?
C-2) Anadolu Ajansı
S-3) Fatih Sultan Mehmet tarafından Bizans’a Avrupa’dan gelecek yardımları kesmek amacıyla yaptırılan hisarın adı nedir?
C-3) Rumeli (Boğazkesen) Hisarı
S-4)  Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
C-4)  Karlofça Antlaşması
S-5)  Anadolu (Türkiye) Selçuklu ve Bizans arasında  yapılan ve Anadolu’un Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş hangisidir?
C-5) Miryokefalon Savaşı (1176)
S-6) Osmanlı Devleti ilk medreseyi hangi şehirde kurmuştur?
C-6)  İznik


                                     
                          T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
S-1) I.Dünya Savaşı’nda tek kazandığımız ve Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşımıza lider olmasında etkili olan cephe hangisidir?
C-1)  Çanakkale Cephesi
S-2)  4-11 Eylül 1919 da yapılan Sivas Kongresi’nin toplanmasına nerede karar verilmiştir?
C-2) Amasya Genelgesi
S-3) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal edilen ilk toprağımız neresidir?
C-3)  Musul
S-4) Cumhuriyet tarihimizin ikinci partisi olan ve ilk muhalefet partisi olma özelliği de taşıyan parti hangisidir?
C-4)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi)

                                                       GENEL KÜLTÜR
S-1) 2011 Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları hangi şehrimizde yapılmıştır?
C-1) Erzurum
S-2) 30 Yıl boyunca Mısır’ı yöneten ve halk isyanıyla istifa etmek zorunda kalan Devlet başkanı kimdir?
C-2) Hüsnü Mübarek
S-3) 2011 Milletvekilliği genel seçimleri hangi tarihte yapılacaktır?
c-3)12 Haziran 2011
S-4) Birleşmiş Milletler ( BM) Genel Sekreteri kimdir?
C-4- Ban Ki Moon
                                                                         Yasin GÖKÇE
                                                                Sosyal Bilgiler Öğretmeni
.