Sosyal Bilgiler
Ekim 26, 2016, 10:52:32 S *
Hogeldiniz, Ziyareti.Ltfen giri yapn veya kayt olun.

Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:
PORTAL Forum Galeri Download Giri Yap Kayt
Reklamlar
Reklamlar
Sayfa: [1]
Yazdr
Gnderen Konu: Kpss lme deerlendirme tarama testi  (Okunma Says 10859 defa)
Sosyal Bilgiler1
Administrator
Usta retmen
*****

Rep +712/-3
evrimd evrimd

Mesaj Says: 2825


« : Austos 18, 2008, 01:52:43 S »1.   I.    Belli alandaki bilgilerin hi deimemesi
II.   Ezber sayesinde rencilerin zekalarnn geliecei
III.  Daha   ileriki   renmelere   temel oluturmas
VI.  retiminin ve llmesinin kolay olmas
Yukardaki aklamalardan hangileri bilgi dzeyindeki davranlarn retim hedefi olarak seilmesinin sebeplerindendir?

A)  I-II   B)  I-III       C)    II-IV                                                    D)   I-II-IV         E)   I-II-III

2.   Bir corafya retmeni oktan semeli bir snavda rencilerine bir grafik vermi ve rencilerin grafie gre verilen seeneklerden yanl olann bulmasn istemitir. Bu durumda retmen hangi bilisel dzeydeki davran lmek istemitir?

A) Bilgi   B) Kavrama   C)  Uygulama   
D) Sentez     E) Deerlendirme

3.   
I.    Bir cmleyi elerine ayrmak
II.    Bir grafii szel bir ifadeye dntrme
III.   Eldeki verilerle ilgili ve tutarl uygun hipotezler kurabilme
VI. Belli davrantan lmek iin zgl test maddeleri gelitirme
Yukardaki aklamalarn hangisi ya da hangileri sentez basamandaki davranlardr?
A) Yalnzca I   B) I-II      C)  I-III           D) III-IV   E) Yalnzca II

4.   
I.   Hata oran azdr
II.   Yorumlamak zordur
III.   llen ve len ayn cinstir.
IV.   lmeyi yorumlamak kolaydr
V.   Hata oran fazladr
Yukarda verilen zelliklerden hangileri dolayl lmeye aittir?
A)   I-III-IV
B)   I-II
C)   Yalnz II
D)   III-IV-V
E)   Yalnz III

5.   Bilisel alanda retim hedeflerinin snflandrlmasnda nc aama hangisidir?
A)   Bilgi   B)  Uygulama      C)  Kavrama        D)  Sentez   E)   Deerlendirme

6.   Aadakilerden hangisi lme ilemine rnek olamaz?
A)   A)Kitaplktaki kitaplarn saylp, saysnn sylenmesi
B)   B)Bugn hava ok souk olduunun sylenmesi
C)   C)Snftaki rencileri boy srasna koyma
D)   D)Snavdan baarl saylmak iin,baraj puann belirlenmesi
E)   E)Velinin erkek olduunun belirtilmesi

7.   Bir edebiyat retmeninin oktan semeli bir testte rencilerinden, verilen beyitteki en belirgin sz sa-natn bulmalarn istemesi retmenin hangi dzeydeki davran lmek istediinin kantdr?
A)   Bilgi   B)   Kavrama   C)   Uygulama                D)  Analiz   E)   Sentez

8.   Aadakilerden hangisi bir bireyde "i ltle" de-erlendirme davrannn olutuunun kantadr?
A)   Bir deyimin anlamn aklamak
B)   Bir yknn ana fikrini zetlemek
C)   Bir makaledeki birbiriyle elien iki dnceyi gstermek
D)   Projesini grd bir aletin nasl altn kestirmek
E)   Forml verilen bir kimyasal maddenin adn sylemek

9.   Sentez dzeyinde bilisel davran lmede en uygun lme arac hangisidir?
A)   Ksa cevapl testler
B)   oktan semeli testler
C)   Doru-yanl testleri
D)   Yazl yoklamalar
E)   Eletirme maddeleri

10.   “Bir lme kmesinin sahip olduu matematiksel (formal) zeliklerdir.”
Yukarda tanm verilen kavram aadakilerden hangisidir?
A)   lme
B)   lek
C)   lm
D)   lm hatas
E)   Deerlendirme

11.   Bilisel davranlarn uygulama basamanda llebilmesi iin lme durumunun verdii problem nasl olmaldr?
A)   Hatrlamay nlemelidir
B)   Uygulanacak ilkeyi de vermelidir
C)   Cevaplayc iin yeni olmaldr.
D)   Uygulanacak ilkenin deerlendirilmesini gerektirmelidir
E)   Cevaplaycdan zmleme istemelidir

12.   Aadakilerden hangisi lek trleri arasnda yer almaz?
A)   Snflandrma lei
B)   Birim lek
C)   Sralama lei
D)   Eit aralkl lek
E)   Oranl  lek

13.   Duyusal davran llerinin kullanm hangi durumda doru olmaz?
A)    rencileri   okul   d   etkinliklere ynlendirmek
B)   Meslek seiminde rencilere yol gstermek
C)   rencileri  derslerine  almalar iin gdlemek
D)   Snf geme notuna karar vermek
E)   dl alacak rencileri belirlemek14.   Hangisi "Grup almalarna ilgi duyma" hedefine ulaldnn gstergesi olarak nitelendirilebilecek en geerli davrantr?
A)   Bir gruba katlarak grup kararlarn etkilemek
B)   Bir gruba katlarak almalar izlemek
A)   Bir  grubun   yeleriyle   arkadalk kurmak
C)   Grupla alma yntemi konusunda bir kitap okumak
D)   Grup almasnn yararndan bahsetmek

15.   Duyusal alanla ilgili hedefler ak ve gzlenebilir olmaldr. Aadaki hangi duyusal hedef bu anlamda uygun deildir?
A)   renci almay sevecektir.
B)   renci tartmaya gnll katlacaktr.
C)   renci yan yl boyunca istedii bir romann zetini verecektir.
D)   renci bir hafta boyunca gnll olarak snftaki iekleri sulayacaktr.
A)   renci   matematik   problemlerini dev verilmeden yapacaktr.

16.   Duyusal alanla ilgili retim hedeflerinin hangisi ikinci srada yer alr?
A)   Alma
B)   Tepkide bulunma
C)   Deer verme
D)   rgtleme
E)   Bir deerler btnyle nitelenmilik

17.   
-lein her bir birimi dierleri ile eittir
-Balang noktas olan sfr izafi sfrdr.
Yukarda iki temel nitelii verilen lek tr aadakilerden hangisidir?
A)   Aralkl lek
B)   Snflama lei
C)   Birim lek
D)   Oranl lek
E)   Sralama lei

18.   Halkoyunlar oynama gibi bir becerinin llmesinde beceriyi oluturan davrann analizi lmeci iin en ok neye yarar?
A)   crann gzlenip puanlamasn kolaylatrr.
B)   cra srasnn belirlenmesini kolaylatrr.
C)   Deerlendirmede eitlii salar.
D)   Oyuncularn  kendilerini  deerlendirmelerini salar.
E)   Oyunun gsteri sresini belirlemeyi kolaylatrr.

19.   Aadaki lme sonularndan hangisi temel lmeye rnektir?
A)   Termometre ile snn llmesi
B)   Yayl kantarla arln llmesi
C)   Bir rencinin IQ seviyesinin llmesi
D)   Mehmet’in karde saysnn belirlenmesi
E)   renci bilgisinin test ile llmesi

20.   Bir yazl yoklamann plannda aadakilerden hangisi bulunmaz?
A)   Planlarn kullanl amac
B)   Puanlama anahtar
C)   Snavn kapsayaca konular
D)   Sorularn lecei davranlar
E)   Cevaplama sresi

21.   Deerlendirmenin temel esi tam ve doru olarak aadakilerden hangisinde verilmitir?
A)   lek-Karar-Karlatrma
B)   lme-Karlatrma-Yarg
C)   Yarg-lek-Sonu
D)   lme-lt-Karar
E)   lek-lme-Karar

22.   Yazl yoklamalarn ksa cevapl testlere nazaran geerlilik dk olmasnn sebebi nedir?
A)   Puanlayc yanll
B)   Deerlendirme gl
C)   Soru gl
D)   Yoklanabilen kapsamn snrll
E)   Cevaplama sresinin uzunluu

23.    lme sonularnn karlatrld,  deerlendirmeye dayanak salayan belirlenmi dzeye verilen addr
Yukarda tanm verilen kavram aadakilerden hangisidir?
A)   lme
B)   lek
C)   Karar
D)   lt
E)   Deerlendirme

24.   Yazl yoklamalarda cevaplaycnn yazsnn okunaksz olmas ne gibi bir saknca yaratr?
A)   Puanlama gl
B)   ltn geersizlii
C)   Yorumlama hatas
D)   Soru belirsizlii
E)   Kapsam darl


25.   Aadakilerden hangisi bir lme ilemi deildir?
A)   Matematik snavnda geme notunun belirlenmesi
B)   rencilerin kilolarnn belirlenmesi
C)   renci kiilik zelliklerinin llmesi
D)   Mzik snavnn geer notunun belirlenmesi
E)   rencinin fen dersine kar tutumunu belirleme


26.   Bir retmen bir yazl yoklama kadn batan sona okuyup 10 puan vermitir. Bu puanlama yntemine ne ad verilir?
A)   Analitik anahtarla puanlama
B)   Genel izlenimle puanlama
C)   Okuma ile puanlama
D)   Yarglama ile not verme
E)   Hatalardan puan krarak not verme


27.   Hangisi yazl yoklamalarda puanlama yanlln nler?
A)   Cevaplayclarn   kimliklerinin   gizlenmesi
B)   Ksa cevap gerektiren sorularn hazrlanmas
C)   Sorularn nceden denenmesi
D)   Cevaplamaya bol sre verilmesi
E)   10 yerine 100 ile puanlama

28.   Hangisi yazl yoklamalar puanlarken birden fazla puanlayc kullanlmasnn en nemli sebebidir?
A)   Hzl puanlama yapmak
B)   Puanlama hatalarn ortaya karmak
C)   Puanlaycdan kaynaklanan yanllklar nlemek
D)   Puanlarn gvenirliini artrmak
E)   Puanlamay daha kolay hale getirmek


29.    Baz durumlarda puanlayc bir cevab puanlarken ayn katta daha nce puanlad bir cevabn etkisinde kalmaktadr. Bu durumu nlemek iin aadakilerden hangisinin yaplmas gerekmektedir?
A)   Btn katlarda bir sorunun cevab okunduktan sonra dier soruya geilir.
B)   Cevaplayclarn kimlikleri gizlenir
C)   Puanlayc bir kad iki defa okur
D)   Btn katlar deiik sra ile iki defa okunur
E)   Yukardakilerin hepsi


30.    Bir yazl yoklama srasnda Ahmet bir soruyu istenilenden ok fazla ve gereksiz bilgi vererek cevaplamtr. Bu durumda retmen o soruyu nasl puanlamaldr?
A)   Ahmet'e yazd fazla bilgi orannda ek puan     verilmelidir
B)   Ahmet'in puann yazd fazla bilgi orannda krmaldr.
C)   Ahmet’e o sorudan sfr puan vermelidir
D)   Ahmet'in cevabndaki fazla ve gereksiz bilgileri dikkate almamaldr.
E)   Ahmet'in o sorusunu geersiz saymaldr.


31.   
-Ders          Gvenirlik Katsays          Standart Sapma
Fen bilgisi                 0,70                                   4
Cografya                   0,60                                   5
Matematik                 0,80                                   3
Trke                       0,60                                   6
Sosyal bilgiler           0,90                                   3

Yukarda gvenirlik katsaylar ve standart sapma deerleri verilen  testlerden hangisinin standart hatas en kktr?
A)   Fen bilgisi
B)   Trke
C)   Corafya
D)   Sosyal bilgiler
E)   Matematik

32.   Aadakilerden hangisi lme sonularna karacak hatalar arasnda yer almaz?
A)   lmeyi yapandan kaynaklanan hatalar
B)   lme aracndan kaynaklanan hatalar
C)   lme sonucunun tutarszlndan kaynaklanan hatalar
D)   lme yaplan zellikten kaynaklanan hatalar
E)   lme aracndan kaynaklanan hatalar

33.   Maddeleri ya da birka kelimesi kartlm cmlelerden oluan bir test, gerektirdii cevaplama yntemi bakmndan hangi tiptendir?

A)  Doru-yanl     B)  Ksa cevapl    C)  Semeli     D)  Eksik cmle     E)  Snflamal

34.   Bir retmen uygulad testin sorularn iki yarya ayrmtr.Testi yantlayan rencilerin her yar iin puanlar hesaplanmtr.Elde ettii iki puan dalm arasnda korelasyon katsaysn  0,65    olarak hesaplamtr.
Bu testin gvenirlik katsays (Tutarllk) katr?
A)   0,75
B)   0,78
C)   0,59
D)   0,80
E)   0,62

35.   Yazl yoklamalarda cevaplaycnn yazsnn okunaksz olmas ne gibi sakncalar yaratr?
A)   ltn geersizlii
B)   Yorumlama hatas
C)   Soru belirsizlii
D)   Kapsam darl
E)   Puanlama gl

36.   
I.   Manav Ali amca tm tartmlarn da 50 gr fazla tartmakta
II.   Manav Ali amca bir tartmda dalgnlkla 90 gr eksik tartmtr
III.   Manav Ali amca akrabalarna 100 gr fazla tartmaktadr
Yukarda yaplan lmelerdeki hatalar hangisinde doru olarak verilmitir?
            I                            II                             III
A)    Sabit                     Tesadf                Sistematik
B)    Sistematik             Sabit                     Tesadf
C)    Tesadf               Sistematik            Sabit
D)    Sabit                     Sistematik            Tesadf
E)    Sistematik            Tesadf               Sabit

37.   Trkiye geneli yaplan bir KPSS snav sonucunda, optik okuyucunun her rencinin snav puann 5 puan eksik hesapland ortaya kmtr.                                                     Yaplan bu lmede ne tr hata yaplmtr?
A)   Sistematik
B)   Sabit
C)   Tesadf
D)   Tekrar
E)   Deiken

38.   Kabul edilebilir yada edilemez performans snrlarnn retmen ve renciler iin aka belirtildii kriter grubu leidir.
Yukarda tanm verilen kavram aadakilerden hangisidir?
A)   Portfolyo
B)   Tutum lei
C)   lgi lei
D)   Rupric
E)   Performans testi

39.   Hangisi   doru   yanl   testlerinin olumsuz bir yan deildir?
A)   Tahminle doru cevab bulma olasl yksektir.
B)   st zihinsel becerilerin llmesinde kullanlmas zordur.
C)   C) rencilerin yanl rendikleri yerleri   ortaya   karma   maksadyla kullanlmaz.
D)   Yanl cevaplarn srekli olarak salk verilmesi eitim hedefleri asndan sakncaldr.
E)   Cevaplamas ve puanlamas ok zaman alr.


40.   Hangisi rencilerin eksik ya da yanl rendii noktalar belirlemede etkili deildir?
A)   Eletirmeli testler
B)   Doru-Yanl testleri
C)   Yazl yoklamalar
D)   oktan semeli testler
E)   Ksa cevapl testler

41.   
I.   Geerlilik
II.   Gvenirlik
III.   Objektiflik
IV.   Kullanllk

Yazl bir yoklama yerine, ksa cevapl bir testin tercih edilmesi, yukarda verilen zelliklerden hangisi yada hangilerini etkiler?
A)   I-II-IV
B)   Yalnz II
C)   I-II
D)   II-III-IV
E)   I-II-III-IV

42.   Doru yanl tipindeki maddelerden oluacak bir test hazrlayan bir retmen "doru" (D) ve "yanl" (Y) anahtarlanm madde saysn hangi oranda ayarlamaldr?
A)   Yars Y, yans D
B)   Bete biri D, bete drd Y
C)   te biri Y, te ikisi D
D)   te ikisi Y, te biri D
E)   Bete drd D, bete biri Y

43.    Hangisi iyi hazrlanm bir oktan semeli testte bulunmas gereken bir zellik deildir?
A)   Madde kknde daha seenekler okunmadan gze arpan temel bir fikir olmaldr.
B)   Madde kk basit ve yaln olarak ifade edilmelidir.
C)   Seenekler ve madde kk arasnda dilbilgisi asndan bir uygunluk olmaldr.
D)   Seenekler arasnda e veya zt anlaml ifadeler bulunmamaldr
F)   Zor maddelerin kknde cevaplaycy doru cevaba ynlendiren ipular bulunmaldr.

44.   Hangisi oktan semeli testlerde "hepsi" seeneinin kullanlmamas gereken bir durumdur?
A)   Madde kk olumsuz yapdaysa
B)   Madde kknde en doru cevap isteniyorsa
C)   Ayn   anlama   gelen   seenekler mevcutsa
D)   Seenekler arasnda biniildik varsa
E)   Kkteki sorunun birden fazla yanl cevab varsa

45.   Hangisi oktan semeli testlerin zeliklerinden biri deildir?
A)   Ksa zamanda doru ve nesnel olarak puanlanabilir.
B)   Cevaplandrlmas ok az zaman alr.
C)   ok sayda madde ierir ve bu sayede testin gvenirlii artar.
D)   st zihinsel becerileri lmede etkilidir.
F)   Ksa sre iinde ok fazla zellii lebilir.

46.   30 Maddelik bir testte madde varyanslar toplam 2,8 ve test varyans 5,6 ise gvenirlik katsays katr?
A)   0,62
B)   0,51
C)   0,71
D)   0,70
E)   0,82

47.   KR-20 Formlyle hesaplanm gvenirlik katsays 0,70 olan bir testin, KR-21 ile hesaplanm gvenirlik katsays aadakilerden hangisi olabilir?
A)   0,75
B)   0,80
C)   0,65
D)   0,70
E)   0,90

48.   58 rencinin girdii fen ve teknoloji snavnda, 5.maddeyi 22 renci cevaplandrmtr.Bu snavdaki 5. maddenin glk indeksi katr?
A)   0,41
B)   0,58
C)   0,39
D)   0,61
E)   0,52

49.   
I.      Sorularn baslmam olmas
II.     rencilerin konuma becerilerinin llecek olmas
III.    Snava girecek bireylerin az olmas
IV.    Uygulama iin geni bir zamann bulunmas
Yukardakilerin hangisi ya da hangileri szl yokla-ma yaplmas iin geerli bir sebep deildir?

A)   Yalnzca I      B)   Yalnzca III   C)   I-II                   D)   I-II-III        E)   II-III-IV

50.   Aadakilerden hangisi szl snavlar dier snav trlerinden ayrt eden zelliktir?
A)   Sorularn szl sorulmas
B)   Birden fazla puanlayc bulunmas
C)   Cevaplarn szl verilmesi
D)   Cevaplarn kompozisyon gerektirmesi
E)   Birden fazla soru sorulmas

51.   Szl snavlarda her renciye ayr soru sorulmas snav sonucu zerinde ne gibi bir etki yaratr?
A)   Puanlama yanll azalr
B)   Snav puanlan renciler aras farkllklar yanstr
C)   Puanlarn gvenirlii ykselir
D)   rencilerin puanlar  birbirleri ile net olarak karlatrlamaz
E)   Snavn kapsam geerlii ykselir


52.   Szl ifade becerilerini yoklamak amac ile yaplan bir szl snav puanlanrken adayn hangi nitelii dikkate alnmaz?
A)   Kulland kelimelerin konuya uygunluu
B)   Konuma tonunun konuya uygunluu
C)   Sorulan sorudaki bilgisinin doruluu
D)   Konumasndaki yerel aksan
E)   fade biiminin konuya uygunluu

53.   Szl snavlarn kullanlln olumsuz ynde etkileyen en nemli etken aadakilerden hangisidir.
A)   Cevaplamann ok zaman almas
B)   Cevaplarn kaydedilmemesi
C)   Snavn bireysel olarak uygulanmas zorunluluu
D)   Sorularn nceden hazrlanmamas
E)   Birden fazla ayrtman bulunmas zorunluluu


54.   Hangisi iki grup halinde verilen ve birbiriyle ilgili olan bilgi elerinin belli bir aklamaya gre eletirilmesini gerektiren test tipidir?
A)   Doru-Yanl testleri
B)   Yazl yoklamalar
C)   Ksa cevapl testler
D)   Eletirmeli testler
E)   oktan semeli testler


55.   Hangisi eletirmeli maddeler yazlrken dikkat edilmesi gereken bir husus deildir?
A)   Madde says en az 6 en ok 15 olmaldr.
B)   ncler listesi ile cevaplar listesi benzeik elerden olumaldr.
C)   ncler ve cevaplar listesinde eit sayda e bulunmaldr.
D)   Uzun ifadeler ncl olarak kullanlmaldr.
E)   Cevaplar listesi sayfann sol tarafna yazlmaldr.


56.   Hangi ifadede "belirtke tablosu" anlatlmaktadr?
A)   Programla gelitirilecek davranlarn listesi
B)   Programn kapsad konularn listesi
C)   Snavda llecek davranlarn listesi
D)    llecek   davranlar   konularla balantl olarak gsteren liste
E)   Snavn kapsayaca konular gsteren liste


57.   Bir retmenin btnleme snavnda kullanaca sorularn glk dzeyi ve glk dalm nasl olmaldr?
A)   Hepsi snfn ortalama yeterlik dzeyinde
B)   eitli glklerde ve toplam olarak zor
C)   eitli glklerde ve toplam olarak kolay
D)   Hepsi  programn  tanmlad  en yksek yeterlik dzeyinde
E)   Hepsi programn tanmlad en dk yeterlik dzeyinde58.   Test ve madde istatistikleri sonucu aadaki bilgilerden hangisine ulalmaz?
A)   Bir testin ve her bir maddenin glk derecesi ve kalitesi
B)   retim etkinliinin gruba uygunluu
C)   Testin gvenirlik ve geerlilii
D)   lme aralarnn farkllklarnn lmeye etkisi
E)   renme gl ekilen konular

59.   Bir test kadnda doru cevaplandrlm maddeler saysndan yanl cevaplandrlm maddeler saysnn yars karlmtr. Bu yntemle elde edilen puana ne denir?
A)   ans puan
B)   Ham puan
C)   Dzeltilmi puan
D)   Hata puan
E)   Gerek puan

60.   Bir test kadnda doru cevaplandrlm maddeler saysndan yanl cevaplandrlm maddeler saysnn drtte biri karlarak puanlanmtr. Bu ileme ne denir?
A)   Gerek puan bulma
B)   ans baarsndan artma
C)   Hata puann bulma
D)   Ham puan bulma
E)   ans puann dzeltme

61.   Bireyin zelliklerini deerlendirme ile ilgili eitli yaklamlar vardr. Hangi yaklamda sonu deil sre nemlidir?
A)   Psikometrik yaklam
B)   Eklektik yaklam
C)   Uzlatrc yaklam
D)   izlenimci yaklam
E)   Davran yaklam

62.   Aadaki snav trlerinden hangi ikisi kullanl amalar bakmndan birbirine en yakndr?
A)   Yarma ve snflama
B)   Yeterlilik ve tarama
C)   Seme ve dnem sonu
D)   Dnem sonu ve bitirme
E)   Ara ve yeterlilik

63.    Bir rencinin kompozisyonu en ok 100 puan veren bir analitik anahtar ile puanlanm ve toplam puan 75 bulunmutur. lme yaznnda "75" says hangi terimle adlandrlr?
A)   Analitik puan
B)   Anahtar puan
C)   Ham puan
D)   Standart puan
E)   Yzdelik puan


64.   Bir puan dalmnda Aritmetik ortalama 65, ortanca 62 ve mod 60 olarak bulunmutur. Bu durumda puanlarn dalm hakknda nasl bir yorum yaplabilir?
A)   Puanlarn yardan fazlas aritmetik ortalamann altndadr
B)   Sola arpk bir dalm sz konusudur
C)   Puanlarn yardan fazlas aritmetik ortalamann stndedir
D)   Puanlar normal bir dalm gstermektedirler
E)   Puanlar ortancaya gre  simetrik dalr

65.   Hangisi duyusal renmelerin gerekletirilmesinin ve llmesinin zerinde pek durulmamasnn nedenlerinden deildir?
A)   Duyusal hedeflere erime uzun sre alan kapsaml bir itir.
B)   Duyusal hedeflere erime derecesini lmek zordur.
C)   Duyusal alanlarda belli konularda tek bir doru deil pek ok doru vardr.
D)   Duyusal    renmelerin    bilisel alandaki renmelere etkisi yoktur.
E)   Duyusal renmeler genellikle kiinin yetenekleriyle evresi arasndaki etkileimin rnleridir.


66.   Aada verilenlerin hangisinde iki deiken hesaplanacak korelasyon katsaysnn “0” olmas beklenir?
A)   Dikkat / renme hz
B)   Kilo  / Futbol becerisi
C)   Beslenme I / Mutluluk dzeyi
D)   IQ  /  Boy ilikisi
E)   Bran / KPSS Puan

67-70 MADDELER N
Bir snavda 10 renci u notlar almlardr "10,13,20,22,24,30,31,45,45,45"


67.   Bu notlarn aritmetik ortalamas katr?
A)  25      B)  27      C)  27,5                                                    D)  28,5                 E) 30

68.   Bu notlar dizisinde mod hangi saydr?
A)  10      B)  20      C) 25      
D)  45                  E) 22

69.   Bu notlarn ortancas nasl hesaplanr?
A)   10+13/2=11,5
B)   20+24/2=22
C)   24+30/2=27
D)   24+45/2=34,5
E)   30+45/2=37,5

70.   Bu dizide ranj nasl hesaplanr?

  A)  13/10=3        B)  20-10=10     C)  30-13=17
  D)  45-20=25    E)  45-10=35
71.   Hangisi   lme  ve  deerlendirme dersinin kapsam dnda kalr?
A)   statistiksel yntemler
B)   Program hedeflerinin yazlmas
C)   Not verme yntemleri
D)   Program hedeflerinin saptanmas
E)   Notlarn eitim kararlarnda kullanlmas


72.   Aadakilerden hangisi bir becerinin llmesinde gzlenmesi gerekli " kritik" davrantr?
A)   Beceriye temel olan bilisel davran
B)   Beceriyi hzlandran hareketler
C)   Becerinin baarlmasndan doan duyusal davran
D)   Becerinin mkemmelliini etkileyen hareketler
E)   Yukardakilerin hepsi


73.   Duyusal davran llerinin kullanm hangi durumda doru olmaz?
A)   rencileri   okul   d   etkinliklere . ynlendirmek
B)   Meslek seiminde rencilere yol gstermek
C)   rencileri  derslerine  almalar iin gdlemek
D)   Snf geme notuna karar vermek
E)   dl alacak rencileri belirlemek


74.   Aadakilerden hangisi sorulan bir veya birka kelimelik ifadelerle cevaplandrlan test tipidir?
A)   oktan semeli
B)   Doru-yanl
C)   Yazl yoklama
D)   Ksa cevapl
E)   Eletirmeli testler


75.   Aadakilerden hangisi oktan semeli testlerde "ift olumsuz" ifadelerden kanmak iin etkili bir yn-temdir?
A)   Madde kk olumsuz soru kipine dntrlr
B)   Madde olumlu kipte yazlr
C)   Maddedeki olumsuzluk eklerinden biri atlr
D)   Madde eksik cmle yapsna dntrlr
E)   Madde olumsuz kipte yazlr


76.   Hangi ifadede "belirtke tablosu" anlatlmaktadr?
A)   Programla gelitirilecek davranlarn listesi
B)   Programn kapsad konularn listesi
C)   Snavda llecek davranlarn listesi
D)   llecek   davranlar   konularla balantl olarak gsteren liste
E)   Snavn kapsayaca konulan gsteren liste


77.   Aadakilerden hangisi yazl yoklamalarn ksa cevapl testlere kyasla geerliinin dk olmasnn ana sebebidir?
A)   Soru gl
B)   Objektif puanlama gl
C)   Kapsamn snrl olmas
D)   Deerlendirme gl
E)   Cevaplama sresinin ksal


78.   “Bir lme kmesinin sahip olduu matematiksel (formal) zeliklerdir.”
Yukarda tanm verilen kavram aadakilerden hangisidir?
A)   lme
B)   lek
C)   lm
D)   lm hatas
E)   Deerlendirme

79.   Aadakilerden hangisi yazl yoklamalarda puanlama yanln nler?
A)   Cevaplayclarn  kimliklerinin  gizlenmesi
B)   Ksa cevap gerektiren sorularn hazrlanmas
C)   Sorulan n nceden denenmesi
D)   Cevaplamaya bol sre verilmesi
E)   Snavn kapsam geerliliinin ykseltilmesi

80.   oktan semeli bir snavda sorulan 30 sorudan son 5 tanesi hibir renci tarafndan iaretlenmemitir. Bu sebepten dolay retmen bu sorular puanlamaya dahil etmemitir. Bu durum testin geerliini nasl et-kiler?
A)   Snav kolaylatndan geerlik ykselir
B)   O sorular puanlanmadndan geerlik etkilenmez.
C)   Snav kapsam darald iin geerlik der
D)   Puanlama gvenirlii arttndan geerlik ykselir.
E)   Test kullanll artar

81.   Bir lme aracnn kullanld maksada hizmet etme derecesi hangi kavramla ifade edilebilir?
A)   Gvenirlik
B)   Geerlik
C)    Kullanllk
D)   Tutarllk
E)   Deerlendirme
82.      
I.   Test maddelerinin glk dereceleri
II.   Snav baaran renci says
III.   Test maddelerinin ayrt edicilik dereceleri
IV.   Teste llen davranlarn ders hedeflerine uygunluu
V.   Snava katlan renci says
Yukardakilerden hangisi ya da hangileri bir baar testinin geerliini kantlamak iin uygun bir lttr?
A)   Yalnzca I   
B)   Yalnzca IV   
C)   I-III
D)   II-IV   
E)   I-IV-V

83.    Bir matematik retmeninin rencilerine uygulad 50 soruluk bir testin son 7 maddesi hi bir renci tarafndan iaretlenmemitir. Bu sebepten dolay retmen bu sorular puanlamaya dahil etmemitir. Bu durum testin geerliini nasl etkiler?
A) Snav kolaylatndan geerlik ykselir
B)  O sorular puanlanmadndan geerlik etkilenmez.
C)  Snav kapsam darald iin geerlik der
D)  Puanlama   gvenirlii   arttndan geerlik ykselir.
E)  Kullanllk artar

84.   Bir tarih retmeni rencilerine 30 soruluk bir test uygularken ayn okulda grevli baka bir tarih ret-meni 50 soruluk bir test uygulamtr. Bu iki testinde ayn konular kapsadn varsayarsak, ikinci ret-menin uygulad snavn geerliinin daha yksek olduunu savunan bir kii aadakilerden hangisini sylerse bu iddiasn doru bir ekilde desteklemi olur?
A)   kinci retmenin uygulad snavn sresi daha uzun olduu iin test puanlarnn geerlii daha yksektir.
B)   Birinci retmenin uygulad snav daha az konu ierdii iin test puanlarnn geerlii dktr
C)   kinci retmenin uygulad snav daha ok soru ierdiinden test puanlarnn geerlii daha yksektir
D)   Birinci retmenin uygulad snav daha kolay olduundan geerlii dktr.
E)   Kapsam geerlilii artar


85.   Aadaki geerlik belirleme yntemlerinden hangisi ya da hangileri istatistiksel yaklama dayal olarak gerekletirilmitir?
I.   Testin doru yapy lp lmediini belirlemek iin faktr analizi yaplmas
II.   Hazrlanan bir zeka testi ile nceden hazrlanm ve geerli kabul e-dilen baka bir zeka testi arasndaki korelasyonlara bakmak
III.   Bir testin kapsam geerliini  belirlemek iin kapsam geerlii  belirlenmi bir test ile arasndaki  kore-lasyonlara bakmak
IV.   Bir testin kapsam geerliini belirlemek iin o konuda uzman kiilere danmak

A) Yalnzca I   B)  I-II             C)    I-III                                                D)  I-II-III   E)   II-H-IV


86.   Bir baar testinin maddeleri ile llen davranlarn, dersin hedeflerine uygunluunun saptanmas aada-kilerden hangisini belirlemek iin uygun bir lt olur?
A)   Testin i tutarln
B)   Testin grn geerliini
C)   Testin kapsam geerliini
D)   Testin tesadfi  hatadan arnldk dzeyini
E)   Testin yordama geerliini


87.   Yazl yoklamalarn oktan semeli testlere nazaran geerliklerinin dk olduunu savunan bir birey bu iddiasn aadakilerin hangisi ile destekleyebilir?
A)   Soru gl
B)   Objektif puanlama gl
C)   Kapsamnn snrl olmas
D)   Deerlendirme gl
E)   Cevaplama sresinin ksal88.   Bir kurumun insan kaynaklar departmannda grevli olan bir lme ve deerlendirme uzman o kuruma i bavurusu yapan bireylere bir genel yetenek testi uygulam ve 1 sene sonra ie alnan bireylerin i performanslar ile genel yetenek testin-den aldktan puanlar arasndaki korelasyona bakmtr. Bu ilemi yapan lme ve deerlendirme uzman genel yetenek testinin hangi tr geerliini saptamaya almtr? "
A)   Kapsam geerlii
B)   Yap geerlii
C)   Grn geerlii
D)   Yordama geerlii
E)   Uygunluk geerlii

89.   Bir tarih retmeni rencilerine uygulad bir snavda bir ya da birka soru yerine eitli konularda ok sayda soru sormutur. Tarih retmeni byle yaparak ilk olarak neyi amalamtr?
A)   Testi daha g hale getirmeyi
B)   Programdaki tm konular yoklam olmay
C)   Testin kapsamn genileterek geerliini artrmay
D)   rencileri srekli olarak almaya tevik etmeyi
E)   Testin gvenirliini artrmay


90.   Aadakilerden hangisi lek trleri arasnda yer almaz?
A)   Snflandrma lei
B)   Birim lek
C)   Sralama lei
D)   Eit aralkl lek
E)   Oranl  lek

91.   "Bir testin yordama geerliini belirlemede en nemli nokta, uygun bir lt ls elde etmektir" Aadakilerden hangisi ya da hangileri lt lsnn sahip olmas gereken niteliklerden biridir?
I.   lt ls testin yordamaya alt deikenle dorudan ilgili olmaldr.
II.   lt ls olduka kararl olmal ve gnden gne deimemelidir.
III.   lt ls kiinin baarsn gerekten yantsan nesnel ve gvenilir bir l olmaldr.
IV.   ltn elde edilmesi, kolay ve pratik olmaldr.

A)  Yanlca I   B)  Yalnzca III   C)   I-III
D)  I-II-III   E)   I-II-III-IV

92.   Bir testin kapsam geerlii aadakilerin hangisi ile daha ok ilgilidir?
A)   Testin i tutarll ile
B)   Testteki sorularn zorluk dereceleri ile
C)   Testin kullanll ile
D)   Maddeler  ile   llen   davrann dersin hedeflerine uygunluu ile
E)   Test maddelerinin anlalr olmas ile93.      I.   Sorularn kolay olmas
II.   Sorularn konular kapsamas
III.  Sorularn ak ve anlalr olmas VI. Snav ortamnn uygun olmas
Yukardakilerden hangisi ya da hangileri bir testin geerliliini artrr?
A) Yalnzca I   B)  Yalnzca III   C)  I-III   
D) III-IV   E) II-III-IV

94.   Bir lme aracndaki her maddenin tutarl ve hatadan arnk lm yapmas hangi kavram ile adlandrlr?
A)   Gvenirlik
B)   Geerlik
C)   Deerlendirme
D)   Kullanllk
E)   Deerleme (lmlerine)

95.   Bir felsefe retmeni aadakiler-den hangisini yaparsa rencilerine uygulayaca testin gvenirliini artrabilir?
A)   Maddelerdeki seenek saysn azaltrsa
B)   Testin cevaplama sresini uzatrsa
C)   Testteki maddeleri zorlatrrsa
D)   Teste ayn glkte bir miktar daha soru eklerse
E)   Test maddelerini kolaylatrrsa


96.   Bir baar testinin gvenirlii ksaca nasl tanmlanabilir?
A)   Test puanlarnn bir norma gre yorumlanabilirlii   
B)   Test puanlarnn sosyoekonomik yanllklardan bamszl
C)   Test puanlarnn tesadfi hatalardan arnkl
D)   Test puanlarnn okuldaki baary yordama gc
E)   Test puanlarnn dier basan testleri ile olan korelasyonu


97.   Aadaki eylemlerden hangisi sabit hata ierir?
A)   Bir bakkal terazisinin tartt her nesneyi gerek arlndan 50 gr fazla tartmas
B)   Bir retmenin  kz rencilerine daha yksek puan vermesi
C)   Bir metrenin 50 cm den sonra yanl lm yapmas
D)   Bir rencinin ok heyecanlanmas sebebiyle snavdan zayf olmas
E)   Yukardakilerin hibiri

98.   Hangisi lmenin yapld ortamdan kaynaklanan bir hatadr?
A)   Test ynergesinin anlalr ve ak olmamas
B)   Test kitapnn basksnn kt olmas
C)   retmenin puanlama esnasnda kz rencilere yanllk gstermesi
D)   Testin uyguland snfn ok souk olmas
E)   Snavda heyecanlanan bir rencinin dk performans sergilemesi99.   Eitimde lmede deiken nasldr, hangi lekle llr?
A)   Deiken nitel, lek snflamaldr
B)   Deiken nicel, lek derecelendirmelidir
C)   Deiken nitel lek derecelendirmelidir
D)   Deiken nicel lmek eit aralkldr
E)   Deiken nitel, lek eit aralkldr

100.   Gerek puan varyans ile ham puan varyans birbirine yakn olan bir test iin nasl bir yorum yaplabilir?
A)   Test puanlarnda lme yanllklar mevcuttur.
B)   Gerek puan varyans ok kktr.
C)   Test puanlarnn tesadfi hatalardan arnktk dzeyi yksektir.
D)   Gerek puan varyans ok kktr.
E)   Gvenilirlii dk bir aratr.

101.   
I.   Hamza matematikten 40 puan, mer ise (80) iki kat puan almtr.
II.   Hamza snf boy sralamasnda  mer’den ksadr.
III.   mer’in boyu (90 cm) ,  Hamza’nn boyunun  (45 cm) iki katdr.
IV.   Hamza okulun 4. snf A ubesinde, mer ise Okulun B ubesindedir.
Yukardaki rnekler ve lek eletirilmesinde doru olarak verilen senek aadakilerden hangisidir?
              I                       II                 III              IV
A)   Snflandrma     Sralama       Aralkl       Oranl
B)   Oranl                 Aralkl         Oranl          Snflama
C)   Aralkl              Sralama        Snflama    Oranl
D)   Sralama             Oranl           Aralkl       Snflama
E)   Oranl                 Sralama        Snflama    Aralkl       

102.   Aadaki ifadelerin hangisi bir testin gvenirliini saptamak iin kullanlan bir yol deildir?
A)   Testi edeer iki yarya blerek testin iki yarsndan alnan puanlar arasndaki korelasyonu hesaplamak.
B)   Bir testi aralkl olarak ayn gruba iki kez uygulamak ve iki uygulamada alnan puanlar arasndaki korelasyonu hesaplamak.
C)   Testin paralel iki tane formunu gelitirmek ve ayn gruba uygulayp alnan puanlar arasndaki korelas-yona bakmak.
D)   KR 20 veya 21 formllerinden birini kullanarak testin i tutarlln hesaplamak
E)   Bir testten alnan sonular ile ayn zellii len baka bir testin sonulan arasndaki korelasyonu hesaplamak.

103.   Hangi durum ya da durumlarda testin gvenirlii artar?
I.   Soru saysnn artrlmas
II.   Testte yer alan sorularn ak ve anlalr olmas
III.   Testin ynergesinin ak ve anlalr olmas
IV.   Testin nesnel bir ekilde puanlanmas

A)   Yalnzca I      B)   I-II        C)   II-III                                                                D)  I-III-IV-         E)   I-II-III-IV
   
104.   Aadaki lme sonularndan hangisi temel lmeye rnektir?
A)   Termometre ile snn llmesi
B)   Yayl kantarla arln llmesi
C)   Bir rencinin IQ seviyesinin llmesi
D)   Mehmet’in karde saysnn belirlenmesi
E)   renci bilgisinin test ile llmesi

105.   
(I) 200 metre kousunu ilk 3 tamamlayanlar atletizm takmna girecektir
(II) 50 sorudan 30 soru yapan snav geer                                          (III) Snav sorularnn yarsn yapana geer not verme
Yukardaki I-II-III numaral rneklerde ne tr deerlendirme yaplmtr?
                   I                  II                          III
A)   Bal             Mutlak                Mutlak
B)   Mutlak          Bal                   Mutlak
C)   Bal             Bal                   Bal
D)   Mutlak         Mutlak                 Bal
E)   Bal             Mutlak                Bal

106.   Aadaki ifadelerden hangisi bir baar testinin gvenirlii ile daha ok ilgilidir?
A)   Test  puanlarnn  okul  baarsn yordamas
B)   Test puanlarnn baka bir baar testi ile olan korelasyonu
C)   Test puanlarnn bir norma gre yorumlanabilmesi
D)   Test puanlarnn kltrel yanllklardan bamszl
E)   Test puanlarnn tesadfi hatalardan arnkl

107.   Bir psikoloji retmeni gvenirlik katsays yeterince yksek olmayan bir testin gvenirliini artrmak iin baz ilemler planlamaktadr. Aada verilen bu ilemlerden hangisi gvenirlik katsaysn en ok artrr?
A)   Maddelerdeki seenek saysn artrmak
B)   Testteki maddeleri gletirmek
C)   Teste ayn glkte bir miktar daha soru eklemek
D)   Testin cevaplama sresini uzatmak
E)   Test aklamasna bir rnek koymak

108.   Bir baar testinin geerliini kantlamak iin aadakilerden hangisi en uygun lt olur
A)   Snava katlan renci says
B)   Snav baaran renci says
C)   llen davrann dersin hedeflerine uygunluu
D)   Test maddelerin ayrt edicilik dereceleri
E)   Test maddelerinin glk dereceleri


109.   Bir snav esnasnda 5 renci bir sorunun cevabn o soruyu doru yapan bir renciden kopya etmilerdir ve retmen bu olaydan habersiz cevaplar puanlamtr. Byle bir durumdan o 5 rencinin puanlar nasl etkilenmitir?
A)   Puanlarn gvenirlii dmtr
B)   Puanlarn standart sapmas bymtr.
C)   Puanlarn geerlii dmtr.
D)   Puanlarn objektiflii bozulmutur.
E)   Yukardakilerden hibiri110.   
Ders                     rx                     Sx
          Fen bilgisi                  0,70                       4
          Cografya                    0,60                       5
          Matematik                 0,80                        3
         Trke                        0,60                        6
         Sosyal bilgiler            0,90                        3
Yukarda gvenirlik katsaylar ve standart sapma deerleri verilen  testlerden hangisinin standart hatas en kktr?
A)   Fen bilgisi
B)   Trke
C)   Corafya
D)   Sosyal bilgiler
E)   Matematik

111.   Bir deikenin ktlesi; kefeli terazinin bir kafesine nesneyi dier kefesine de arlk birimini koyarak lme yaplabilir. Bu ilem dier deikenler iinde llen zellik ile kullanlan lme aracnn dorudan, somut kullanm ile gerekleir.
Bu aklamaya gre aadaki lme trlerinde hangisi kullanlmtr?

A)   Dorudan lme
B)   Dolayl lme
C)   Bal lme
D)   Mutlak lme
E)   Tretilmi lme

112.   rencilerin bilgisi, zeks, kaygs, tutumu gibi zellikleri onlara sorulan sorulara verdikleri cevaplara gre yaplr ve bu ilem test vastas ile gerekletirilir. Oysa bir nesnenin uzunluunu metre kullanarak direkt ve somut ekilde lmek mmkndr.
Yukarda dorudan ve dolayl lme ile ilgili aklamalar yaplmtr. Buna gre dorudan lmeyi dolayl lmeden ayran zellik aadakilerden hangisidir?

A)   lmenin belirli aralklarla yaplmas.
B)   Uygun olmayan koullarda lme yaplmas.
C)   Ayrntlara nem verilmesi.
D)   Dorudan karlatrma imknnn olmas.
E)   Dorudan karlatrma imknnn olmay.

113.   Kurs mdr Uur bey, bu yl kursunda kpss de ilk e giren kursiyerlerini bir haftalk anakkale antlar gezisi hediye edilecektir.                                                                                                                                                                                        Burada aadaki deerlendirme trlerinden hangisi kullanlmtr?

A)   Mutlak deerlendirme
B)   Dzey belirleyici deerlendirme
C)   Bal deerlendirme
D)   Biimlendirmeci deerlendirme
E)   Tanmlayc deerlendirme
114.   Aadakilerden hangisi rencilerin duygu ve eilimleri ile ilgili davranlarn, bireyin kendisi hakknda bilgi vermesi esasna dayanan lmelerde nemli bir hata kaynadr?

A)   Doru cevabn renci baarsna dayal olmas.
B)   Bireyin sbjektif, gerekd cevaplar vermesi.
C)   rencilerin objektif, gereki cevaplar vermesi.
D)   Duyusal hedeflerin davrana dntrlememesi.
E)   Cevaplarn objektif puanlarla puanlanamamas.

115.   Dilruba retmen, Bitirdii niversite de eitimde lme ve deerlendirme dersinde rendii bilgileri retmenlik yaparken hazrlad lme aralarnda kullanmtr.                                                                    Buna gre Dilruba retmen hangi dzeyde bir bilisel davran gstermi olur?

A) Analiz             B) Sentez       C) Bilgi   

D) Kavrama        E) Uygulama


116.   Aada belli bir renci grubunun bir deneme snavnda ald puanlar ve frekanslar verilmitir.

PUANLAR   FREKANS
0–50   30
50–60   50
60–70   90
70–80   40
80–90   30

Bu bilgilere gre aadakilerden hangisi bu bilgilere ait grafiktir?

     

117.   Aadakilerden hangisi bir gvenirlik katsays(rx) deeri olamaz?

A) 8/9      B) 4/3       C) 2/4       D) 1/3      E)1/4
118.   Aada standart sapmas ve gvenirlik katsays verilen testlerden hangisinin standart hatas en byktr?

 Standart Sapma (Sx)   Gvenirlik katsays(rx)

A)             2                                   0,30
B)             3                                   0,50
C)             2                                   0,90
D)             3                                   0,80
E)             4                                   0,60

119.   
I- Sadece retim sreci devam ederken yaplr.
II-Amac renciye baar notu vermektir.
III-Hedef renme eksikliklerini ve yanllarn dzeltmektir.
IV-Eitim sreci sonunda yaplr.
Yukardaki aklamalardan hangileri formadif deerlendirmeye ait zelliklerdendir?

A) Yalnz I   B) I-II   C) I-III   D) II-IV     E) III-IV

120.   Aadakilerden hangisi bir snavn gvenirliini etkileyen faktrlerden birisi deildir?

A)   Soru saysn arttrmak.
B)   Seenek saysn arttrmak.
C)   Yoruma ak sorular sormamak.
D)   Tm konular kapsayc sorular sormak.
E)   Snavn standart koullarda yaplmas.

121.   rencinin eitim retim sreci boyunca geirdii aamalar tm ynleri ile izlemek ve srece katlan renci, snf retmeni, Rehber danman retmen ve renci gibi renci hakkndaki geliimsel srecin deerlendirmesinin ve renci izlemesinin yapld kiiye zg deerlendirmenin sz konusu olduu deerlendirme trnn asl amac aadakilerden hangisidir?

A)   renciyi tm ynleri ile tanmak ve kendisini tanmasn salamaktr.
B)   rencinin eitim-retim eksiklerini belirlemektir.
C)   renciyi grup ortalamas zerinde baar salamasna yardmc olmaktr.
D)   rencinin eitim-sreci sonundaki baarsn deerlendirmektir.
E)   renciyi tanyp, eitim iin n bilgi dzeyine gre st retim kurumlarna yerletirmektir.

122.   Uur Hoca lme deerlendirme dersi ile ilgili yapt snavn gvenirliini denetlemek iin birebirine denk iki ayr test hazrlam ve bunlar bir defada rencilere uygulayarak sonular arasndaki iliki miktarna bakmtr.
Uur Hoca testin gvenirliini bulmada aada verilen yntemlerden hangisini kullanmtr?

A)   Test tekrar test yntemi
B)   Paralel testler yntemi
C)   Testi yarlama yntemi
D)   KR–20 ve KR–21
E)   Alpha teknii
123.   Bir snf iinde; hrszlk, itime, kfr gibi olumsuz olaylar meydana gelmektedir. retmen bu olaylarn nedenini renmek iin aadaki sorulardan hangisini yneltirse ak ulu soru sormu olur?

A)   Bunlar kim yapyor?
B)   Aylin sen mi yaptn?
C)   Kim bu olaylar grd?
D)   Yapan belli mi?
E)   Bu olaylar nasl gerekleti?

124.   Bir retmen daha nce kulland drt seenekli sorularn be seenekli yaparak yeni bir test oluturmu ve bu testi rencilerine uygulamtr.
retmenin bu deiiklii aadaki yarglardan hangisini gerekletirmek iin yapmtr?

A)   Sorular gletirmek
B)   eldiricilerin ayn derecede almasn salamak.
C)   Deerlendirmeyi kolaylatrmak.
D)   ans baarsn azaltmak.
E)   Planlamay kolaylatrmak

125.   Bir testin standart hatas 3, gvenilirlik katsays 0,75  ve testten 60 puan alan rencinin %95 olaslkl puan gven aral aadakilerden hangisidir?

A)   58,5 – 61,5
B)   57 – 63
C)   55,5 – 65,5
D)   58,5 – 63
E)   59 – 64

126.   retmen snav sonucunda not ortalamalarn arttrmak iin rencilerin aldklar notlara %5 puan eklemitir. Bu durumda aadaki hata trlerinden hangisi yaplmtr?

A)   Sistematik hata
B)   Sabit hata
C)   Tesadf hata
D)   lme hatas
E)   Aracn hatas

127.   Bir rencinin okul derslerinden alm olduu puanlar, aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar tablodaki gibidir.

Dersler   Puan   A.Ort.   Sx
Matematik   91   70   3
Trke   70   90   2
Tarih   90   60   5
Corafya   80   60   4
Mzik   50   90   2
Felsefe   100   80   2

Yukardaki tabloya gre bu rencinin baarl ve baarsz olduu dersler hangisidir?
A)   Corafya-Felsefe
B)   Mzik-Tarih
C)   Felsefe-Trke
D)   Felsefe-Matematik
E)   Matemetik-Mzik

 
128.   Bir renci gurubunun 10’luk sistemde deerlendirilen Matematik snavna ait aldklar notlar u ekildedir.   
 4, 5, 3, 6, 7,
Buna gre medyan aadakilerden hangisidir?
A)   3
B)   4
C)   5
D)   6
E)   7
 

CEVAPLAR
 
1.   B
2.   B
3.   D
4.   B
5.   B
6.   D
7.   D
8.   C
9.   D
10.   B
11.   C
12.   B
13.   E
14.   A
15.   A
16.   B
17.   A
18.   A
19.   D
20.   B
21.   D
22.   D
23.   D
24.   A
25.   D
26.   A
27.   A
28.   D
29.   A
30.   D
31.   D
32.   C
33.   D
34.   B
35.   E
36.   A
37.   B
38.   D
39.   E
40.   B
41.   E
42.   A
43.   E
44.   B
45.   D
46.   B
47.   C
48.   A
49.   A
50.   C
51.   D
52.   C
53.   C
54.   D
55.   E
56.   D
57.   E
58.   D
59.   C
60.   B
61.   D
62.   B
63.   C
64.   A
65.   D
66.   D
67.   D
68.   D
69.   C
70.   E
71.   D
72.   D
73.   E
74.   D
75.   B
76.   D
77.   C
78.   B
79.   C
80.   B
81.   B
82.   C
83.   C
84.   D
85.   C
86.   C
87.   D
88.   C
89.   B
90.   E
91.   D
92.   D
93.   B
94.   D
95.   C
96.   A
97.   D
98.   D
99.   C
100.   A
101.   C
102.   E
103.   A
104.   A
105.   E
106.   C
107.   C
108.   C
109.   D
110.   D
111.   A
112.   D
113.   C
114.   B
115.   E
116.   C
117.   B
118.   A
119.   C
120.   D
121.   A
122.   B
123.   E
124.   D
125.   B
126.   A
127.   E
128.   C
BAARILAR DLERM
Sevgili gzel insanlar ve sevgi kelebekleri!!;  yukardaki sorular benim hazrladm ve deiik kaynaklardan derlenmi surulardan  oluan KARMA test niteliinde sorulardr. Cevaplarnz dersnotlarmdaki aklamalara gre yaparsanz her hangi yanllktan emin olabilirsiniz, BAARILAR DLERM


Kaytl

.
Sayfa: [1]
Yazdr
Gitmek istediiniz yer:  

* Sponsor
MySQL Kullanyor PHP Kullanyor Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal
| Wap | Wap2 | Wap Forum | XML | Rss
SMFAds for Free Forums | Sitemap
XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!