Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Balıkesir ve Alaşehir Kongresi - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Balıkesir ve Alaşehir Kongresi  (Read 83115 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Balıkesir ve Alaşehir Kongresi
« on: Ekim 16, 2008, 10:43:02 ÖS »
BALIKESİR KONGRESİ(26-30 TEMMUZ 1919)
  Batı Anadolu’da Yunan ordusunun işgallerini genişletmesi üzerine düzensiz bir şekilde hareket eden Kuvay-ı Milliye birliklerini teşkilatlandırabilmek ve direnişi daha iyi bir şekilde örgütleyebilmek için çeşitli bölgesel kongreler toplanmıştır.26 Temmuz 1919’da toplanan Balıkesir kongresi bu kongrelerin en önemlilerinden biridir.
  Doğu Anadolu’daki direnişi örgütlemek amacıyla toplanmış olan Erzurum Kongresi ile hemen hemen aynı tarihlerde Batı anadoludaki direnişi teşkilatlandırmak için Balıkesir Kongresinin de toplanması kongrelerin önemini artırmıştır.
Balıkesir Kongresinde alınan başlıca kararlar şunlardır:
•   Yunan ordusunun hareketlerine karşı seferberlik devam edecektir.
•   Herkes Yunan ordusuna karşı silah altına alınmakla yükümlüdür
•   Askerlikten kaçanlar cezalandırılacaktır.
•   Direnişi bir elden yürütebilmek için “Merkezi bir heyet” kurulacaktır.
Yorum:
•   Amasya genelgesinin esasları bu kongrede de kabul edilmiştir.
•   Sadece Batı Anadolu’daki direnişi örgütlemek amacıyla kararlar alınmıştır.
•   İstanbul Hükümetinin yetersizliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.
•   Batı Anadoludaki direnişin yönetimi bir tek merkezde toplanmıştır
•   Batı anadoludaki direnişin yönetimi bir tek merkezde toplanmıştır.
•   Kongre kararları İtilaf devletleri temsilciliklerine de telgraflar çekilerek duyurulmuştur.
•   Toplanış amacı ve alınan kararlar yönüyle bölgesel bir kongredir.
ALAŞEHİR KONGRESİ(16-25 AĞUSTOS 1919)
   Balıkesir Kongresinde alınan kararların yeniden gözden geçirilmesi ve daha iyi uygulanabilmesi amacıyla toplanmıştır.
Alaşehir Kongresinde alınan başlıca kararlar şunlardır:
•   Yunan ordusuna karşı direniş işgaller sona erene kadar sürecektir.
•   Yunan ordusuna karşı askere alma işlemleri hızlandırılacaktır.
•   Yunan ordusunun Müslüman halka karşı yaptığı işkence ve katliamlar nedeniyle gerekirse Yunanlılara karşı itilaf Devletlerinden yardım istenecektir.
Yorum:
•   Yunan ordusuna karşı daha etkili mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
•   Yunan ordusunun yaptığı katliamlardan hoşnut olmayan İtilaf Devletlerinin bu durumdan yararlanılması amaçlanmıştır.
•   Askeri örgütlemeye öncelik verilmesi vurgulanmıştır.
•   İstanbul Hükümetinin uygulamalarına karşı çıkılmış padişaha ise bağlılık bildirilmiştir.
•   Toplanış amacı ve alınan kararlar yönüyle bölgesel bir kongredir.
   Toplanması yönüyle Erzurum Kongresi gibi bölgesel olan Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinde alınan kararların Erzurum Kongresinden farklı olarak sadece Batı Anadolu’yu ilgilendirmesinin en önemli nedeni Batı Anadolu’da Mustafa kemal Paşa gibi yurdun tamamını kurtarmayı hedefleyen bir liderin olmayışıdır.
   Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde alınan kararlarla Yunan ordusuna karşı “Batı cephesi” kurulmuştur.Daha sonra toplanacak olan Sivas kongresinde alınan bir kararla Ali Fuat paşa Batı cephesi komutanı olarak ilan edilecek ve böylece Batıdaki direniş de Temsil Heyetine bağlı hale getirilecektir.
.