Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Cumhuriyet Halk Fırkası ve ordunun siyasetten uzaklaştırılması - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Cumhuriyet Halk Fırkası ve ordunun siyasetten uzaklaştırılması  (Read 13184 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Cumhuriyet Halk Fırkası
   Mustafa kemal Paşa İlk TBMM’nin kapanmasından sonra seçim hazırlıklarını yürütürken yenilikçi kişileri etrafında toplayarak birlikte hareket etmiştir.Bunun sonucunda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun adayları II.Mecliste çoğunluğu sağlamışlardır.
   Mustafa Kemal Paşa Halk Fırkasının programını hazırlayarak 9 Eylül 1923’te kuruluşunu resmen ilan etmiştir.Halk Fırkası 1924’te ise Cumhuriyet halk Partisi adını almıştır.
    Cumhuriyet Halk Fırkası Türkiye Cumhuriyetinin ilk siyasi partisidir.Yapılan inkılaplar bu parti tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur.II.Meclisin bütün milletvekilleri doğal olarak Cumhuriyet halk fırkasının milletvekili olmuşlardır.1924 ve 1930 yıllarında Atatürk’ün de izni ve desteğiyle çok partili hayata geçmek için yeni partiler kurulmasına rağmen bunlar uzun süreli olamamışlardır.halkın henüz bu yenilikleri özümseyememiş olması nedeniyle bu partiler kısa sürede kapanmışlardır.Bu nedenle Cumhuriyet halk fırkası 1946 yılına kadar seçimlere tek parti olarak katılmıştır.1950 yılına kadar 27 yıl tek başına iktidarda kalmıştır.
    Cumhuriyet halk fırkası sosyal alanda “Halkçılık” ilkesine uygun ve büyük yenilikleri içeren bir parti programı oluşturmuştur.Ekonomik alanda “Devletçilik” prensibini savunurken yönetim alanında da “Laiklik” ilkesini savunmuştur.
   Mustafa kemal Atatürk 1938’e kadar Cumhuriyet halk fırkasının başkanlığını yapmıştır.Atatürk’ün ölümünden sonra ise bu görevi 1950’ye kadar İsmet İnönü yerine getirmiştir.
Ordunun Siyasetten Ayrılması
   Kurtuluş savaşının tanınmış komutanlarının birçoğu aynı zamanda 23 Nisan 1920’de açılmış olan TBMM’de de milletvekili olmuşlardı.İlk meclisin olağan üstü bir durumda çalışıyor ve savaşların hala devam ediyor olması bu durumun kabullenmesinde etkili olmuştur.Fakat 11 Ağustos 1923’te açılmış olan II.TBMM’de savaş ortamının olmaması ve aynı zamanda milletvekili de olan bazı komutanların yeniliklere karşı tavır takınmaları ordunun siyasetten ayrılmasının gerekliliğini bir kez daha göstermiştir.Yeniliklere karşı olan Kazım Karabekir Paşa Ali Fuat paşa ve Refet paşa ordudan ayrılarak bundan sonra milletvekili olarak hayatlarını devam ettirmek istediklerini bildirmişlerdir.Fakat iç karışıklıkların devam ettiği bir sırada komuta ettikleri ordunun başsız bırakılmasının sakıncalı görüldüğü için bu kararları hemen kabul edilmemiş ve yerlerine atanan yeni komutanların görevlerini resmen devralmadan Meclise gelemeyecekleri bildirilmiştir.Aslında Kazım Karabekir Paşa ve diğer arkadaşlarının ordu üzerindeki etkilerini kullanarak mecliste yeniliklere karşı tavır takınmak için siyasi hayata dönmek istediklerinin anlaşılması bu şekilde bir tavır takınılmasına neden olmuştur.
   Bu sırada Mustafa Kemal Paşa kendisine bağlı komutanların milletvekilliğinden ayrılarak komutanlık görevlerine geri dönmelerini sağlamıştır.Böylece ordu üzerinde kendi arkadaşlarının etkili olmasını sağlamıştır.
   Daha önce 3 Mart 1924’te kabul edilmiş olan bir yasayla hükümette yer alan Genel Kurmay Başkanlığı siyaset dışına bırakılmıştı.
   TBMM 19 Aralık 1924’te aldığı bir kararla askerlerin görevleri devam ederken milletvekili olamayacaklarına dair bir yasayı kabul etmiştir.Böylece ordunun siyaset ile bağlantısı kesin olarak önlenmiştir.
.