Author Topic: TEMSİL HEYETİ’NİN ANKARA’YA GELİŞİ VE ÇALIŞMALARI(27 ARALIK 1919)  (Read 31257 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
TEMSİL HEYETİ’NİN ANKARA’YA GELİŞİ VE ÇALIŞMALARI(27 ARALIK 1919)
   Amasya görüşmelerinin (Mülakatının)ardından Sivas’a geçen Mustafa Kemal Paşa komutanlarla yaptığı bir görüşme ile Mebusan Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili çeşitli kararlar almıştır.
   Amasya Görüşmelerinde sağlanan uzlaşma sonucunda Anadolu’da seçimler yapılmıştır.Seçilen mebuslar İstanbul’da toplanacak olan Mebusan Meclisi çalışmalarına katılmak için yurdun her yerinden yola çıkmışlardır.
   Erzurum Mebusu(milletvekili) seçilmiş olan Mustafa Kemal Paşa İstanbul’da toplanacak olan Mebusan Meclisinin güven içinde çalıştığı görülene kadar Temsil heyetiyle birlikte Ankara’da kalmayı kararlaştırmıştır.
Temsil heyetinin Ankara’ya Gelmesinin Nedenleri:
•   İstanbul’da açılması kesinleşen Mebusan Meclisinin çalışmalarını yakından takip etmek
•   Meclis’e giden milletvekillerinin bir çoğunun yolunun Ankara’dan geçmesini değerlendirerek bu milletvekilleriyle görüşmek
•   Batı cephesindeki gelişmeleri yakından takip edebilmek
•   Milli Mücadele yanlısı olan Ankara halkından destek almak
  27 Aralık 1919’da Temsil Heyeti ile birlikte Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a gidecek olan bazı milletvekilleriyle görüşerek onlardan şu isteklerde bulunmuştur:

•   İstek:Yeni açılan Mebusan meclisinde Müdafaa-i hukuk grubu adıyla bir grup kurulmalıdır.
Yorum:
•   Böylece Sivas Kongresi kararlarının kabul ettirilebilmesi daha da kolaylaşacaktır.

•   İstek:Sivas Kongresi kararları Mebusan meclisine kabul ettirilmelidir.
Yorum:
•   Bu kararlar Mustafa Kemal Paşa ve toplantıya katılan milletvekilleriyle son kez düzenlenmiş ve böylece Misak-ı Milli taslağı hazırlanmıştır.
•   İstek:Mebusan Meclisinin İstanbul dışında toplanması sağlanmalıdır.
Yorum:
•   Meclisin itilaf devletlerinin baskısından kurtarılarak hiçbir etki altında kalmadan milli kararlar alabilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

•   İstek:Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı seçilmelidir.
Yorum:
•   Bu şekilde Mebusan Meclisinin de Mustafa Kemal Paşa’nın yönetimine alınması düşünülmüştür.Böylece ulusal direnişin Osmanlı devletinin en yetkili kurumu tarafından yönetilmesi amaçlanmıştır.Bu görüşmelerden sonra Ankara milli mücadelenin merkezi haline gelmiş TBMM bu şehirde açılmış ve 13 Ekim 1923’te Ankara’nın Başkent olduğu ilan edilmiştir.
.