Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
6/a şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağı - Sosyal Bilgiler

Author Topic: 6/a şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağı  (Read 39705 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
6/a şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağı
« on: Ağustos 25, 2008, 06:21:26 ÖS »
ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Dideban İlköğretim Okulu 6/A Sınıfı Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı 03.10.2007 tarihinde saat 12.15’te aşağıdaki gündemle yapılmıştır.


Toplantı No      : 1

Toplantı Tarihi   : 03.10.2007

Toplantı Yeri      : Müdür Yardımcısı OdasıGÜNDEM MADDELERİ

1-   Açılış Yoklama
2-   İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin okunması
3-   Sınıf içi başarının artırılması için alınması gereken tedbirler
4-   Öğrencilerin kişilik, sağlık, sosyal ilişkiler, beslenme, temizlik, ders çalışma, ekonomik durumlarının görüşülmesi
5-   Sınavlar
6-   Performans ve Proje Ödevleri
7-   Branşlar arası işbirliği
8-   Ders araç-gereçlerinin kullanılması
9-   Dilek ve temenniler
10-   Kapanış GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1- Şube öğretmenleri kurulu Müdür Yrd. Vedat DİDİNÇ başkanlığında toplandı. Bütün öğretmenlerin toplantıya katıldığı görüldü.
   
2- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47. ve 96. maddeleri okunarak gerekli açıklamalar Vedat DİDİNÇ tarafından yapıldı. 

3-Koşullar göz önüne alındığında sınıfın seviyesinin iyi olduğu, ancak daha iyi olabilmesi için her türlü tedbir ve çalışmanın yapılması gerektiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Bülent AKOT tarafından vurgulandı.
Söz alan Fen Bilgisi öğretmeni Serdar ÜZGEN; öğrenci merkezli eğitime vurgu yaparak, öğrenci merkezli eğitimde öğrenciyi derse katarak öğrencide kendine olan güven duygusunu artıracağını ve derse katılımın sağlanması durumunda başarının artacağını söyledi.
Söz alan Türkçe öğretmeni Cihan ÖTÜN; öğrencilerin bazılarında okuma-yazma ve okuduğunu anlama konusunda sorunlar bulunduğunu, bu durumun diğer dersleri de olumsuz bir şekilde etkileyebileceğini söyledi. Bu konuda öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için sınıf kitaplığı oluşturulabileceğini, Böylece anlama sorununun çözülebileceğini belirtti. Bunun yanında yöresel konuşma bozukluklarının da yeri geldikçe düzeltilmesi doğru olacağını söyledi. Tertip düzen açısından kılık ve kıyafetin yanı sıra, defter, kitap ve diğer ders araç gereçlerinin de düzenli olarak kullanılması için öğrencileri uyarmak gerektiğini belirtti.
         

;
,
           Ayrıca, bütün derslerin birbirleri ile uyum içinde işlenmesi gerekli olduğu ve zümre öğretmenlerinin de buna dikkat etmeleri gerektiği kararlaştırıldı.

   4- Gündemin 4. Maddesi ile ilgili söz alan Rehber Öğretmen Yafes UĞURLU;
, ergenelik problemi olan öğrencilerle ilgilenilmesi gerektiğini, bu tür problemlerin olağan olduğunu, ancak bu problemlerle ilgilenilmediği takdirde, bazı öğrenciler bu problemlerini aşamayacağını ve daha büyük kişilik problemlerinin ortaya çıkabileceğini belirtti. Ergenlik çağı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Böylece onların ergenlik çağını sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlayabileceğimizi söyledi. Bazı olumsuz davranışlar gösteren öğrenciler olabileceğini, bu öğrencileri, onların kişiliğini incitmeyecek şekilde uyarmamız gerektiğini söyledi.
Konu ile ilgili konuşan Sınıf Rehber Öğretmeni Bülent AKOT; “Öğrenciler genel olarak temizliklerine dikkat ediyorlar. Temizlik konusunda öğrencileri sürekli bilgilendiriyorum. Bence temizlik alışkanlığı bütün öğrencilere kazandırılmalı. Bu konu üzerinde titizlikle durmalıyız, öğrencileri temizlik konusunda sürekli bilgilendirmeli ve uyarmalıyız. Öğrencilerin düzenli beslenmeleri konusuna özen göstermeliyiz. Öğrencilere düzenli beslenmenin faydaları hakkında eğitici bilgiler vermeliyiz.” dedi.
           İngilizce Öğretmeni Ruhşan AKÇİN; ”Düzenli beslenmenin, öğrencilerin beden gelişimine doğrudan etkisi olduğu bilincini kazandırmalıyız. Özellikle, ergenlik çağında düzenli beslenmenin önemli olduğunu vurgulamalıyız.” dedi.
         
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tarık ZÜLFİKAR; “Bazı öğrencilerimizde beslenme bozukluğu var fakat bu daha çok öğrencilerimizin ailelerinin ekonomik durumlarının bozuk olmasından kaynaklanmaktadır. Bazı öğrencilerimiz sabah okula gelirken doğru dürüst kahvaltı imkânı bulamamaktadırlar. Bu öğrencilere imkânlar ölçüsünde yardım yapılması kanaatindeyim. Ayrıca 6-A sınıfında sağlık problemleri olan öğrenci bulunmamaktadır.” dedi.
        Türkçe Öğretmeni Cihan ÖTÜN; Veliler genel olarak okula karşı ilgisiz olduklarını, bu sebeple Okul-veli ilişkisini en üst düzeye çıkarmamız gerektiğini vurguladı. Özellikle başarısız öğrencilerin velilerinin okula karşı olan ilgilerini artırmanın bu velilerle, öğrencilerinin başarılarını artırmak için işbirliğine gitmenin önemli olduğunu söyledi. Velilere, öğrencilerin beslenmeleri ve temizliklerine dikkat etmeleri konusunda bilgi verilmesinin ve onlara, beslenmenin öneminin kavratılmasının yararlı olacağını belirtti.    
Fen Bilgisi Öğretmeni Serdar ÜZGEN; öğrencilerin, sınıfa beslenmelerini düzenli bir şekilde yaparak gelmelerinin onlar için yararlı olacağını, bu konuda öğrencilere sık sık hatırlatmaların yapılmasının gerektiğini söyledi. Temizlik, kılık kıyafet konusunda da öğrencilerle ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.
Müdür Yardımcısı Vedat DİDİNÇ; “Ekonomik yetersizlikleri olan öğrencileri tespit ederek imkânlar ölçüsünde onlara yardımcı olunarak üzerlerindeki bu olumsuz havayı hissetmeyecekleri şekilde yaklaşılmalıdır. Bunları yaparken öğrencinin psikolojik durumlarının bozulmaması için gerekli çaba mutlaka gösterilmelidir. İdaremize bildirilen yardım durumlarında ekonomik durumu zayıf öğrencilere bu yardımları yönlendirebiliriz.” dedi.

    5- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile sözlü sınavların kaldırıldığı Müdür Yardımcısı Vedat DİDİNÇ tarafından belirtildi. Öğrencilerin test tekniğinin geliştirilebilmesi için yazılı sınavlardan en az birinin “çoktan seçmeli test” olarak yapılması kararı alındı.

   6- Gündemin 6. maddesi görüşülürken, yeni program gereği öğrencilere verilmesi gereken performans ve proje ödevleri konusunda bilgi verildi.

   7- Başarıyı artırma konusunda branşlar arası işbirliğinin çok önemli olduğu Matematik öğretmeni Erol KAYA tarafından belirtildi. Bu sebeple sürekli bir uyum ve işbirliği içinde olunması kararı alındı.

8- Başarı seviyesinin yükseltilmesi için derslerin, olanaklar çerçevesinde materyal kullanılarak işlenmesi ve öğrenci merkezli işlenmesi Matematik Öğretmeni Erol KAYA tarafından vurgulandı. Ayrıca özellikle fen bilgisi derslerinin laboratuarda işlenmesi ve konular ile ilgi deney ve gözlemlerin yapılmasının daha yararlı olacağı vurgulandı.
Konu ile ilgili konuşan Müdür Yardımcısı Vedat DİDİNÇ, okulumuzun araç-gereç konusunda hiçbir sıkıntısının olmadığını, bu sebeple araç-gereç kullanımına önem verilmesini istedi.
9- Öğrenci davranış bozuklukları ve başarısızlıklarının üzerinde durulmuş, bu engellerin nasıl kaldırılabileceği tartışılmış ve bu yönde gereken hassasiyetin her öğretmen tarafından gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Öğrencileri başarıya, başarmaya yönlendirme için, gereken motivasyonun sağlanması, öğrencilere araştırma ödevleri verilmesi, ödevlerin kontrolünün yapılıp değerlendirilmesi, öğrencilere kılık ve kıyafetleri konusunda model olunup, kılık-kıyafet, temizlik konusuna dikkat etmeleri konularında ortak kanaate varıldı. Ayrıca öğrencilere meslek tanıtımı ve meslekler hakkında ara sıra rehberlik edilmesi konusu dile getirildi.
     
10- Alınan kararların başarıyı artırması dileğiyle toplantı sona erdirildi.

     
ALINAN KARARLAR

1-   Derslerin öğrenci merkezli işlenmesi,
2-   Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için sınıf kitaplığı oluşturulması,
3-   Yöresel konuşma bozukluklarının da yeri geldikçe düzeltilmesi,
4-   Kılık kıyafetin yanında sıra, defter, kitap ve diğer ders araç gereçlerinin de düzenli olarak kullanılması için öğrencileri uyarılması,
5-   Öğrencilere ders çalışma teknikleri hakkında bilgiler verilmesi,
6-   Konulara girmeden önce hazırlık çalışmalarının ödev olarak verilmesi ve ödevlerin kontrol edilmesi,
7-   Derslerin, öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak işlenmesi,
8-   Sınıf-veli toplantılarının yapılması,
9-    Bu toplantılarda veliye öğrencilerin sadece notları ile değil, problemleri varsa bunlarla da ilgilenilmesi gereği benimsetilmesi,
10-   Sınavlara hazırlık amacıyla çeşitli deneme sınavları ve ekstra çalışmaların yapılması,
11-   Sınavlara hazırlık kurslarının Kasım ayı içerisinde başlaması,
12-   Okul, çevre ve arkadaş ilişkileri yönünden problemli olan öğrencilerin bu sorunlarının giderilmesi yönünde rehberlik edilmesi,
13-   Başarısız olan öğrencilere, bilgi ve becerilerini geliştirecek metotların uygulanması,
14-   Bütün derslerin birbirleri ile uyum içinde işlenmesi gerekli olduğu ve zümre öğretmenlerinin de buna dikkat etmeleri gerektiği,
15-   Ergenlik çağı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi,
16-   Öğrencilere düzenli beslenmenin faydaları hakkında eğitici bilgiler verilmesi,
17-   Temizlik, kılık kıyafet konusunda öğrencilerle ilgilenilmesi,
18-   Ekonomik yetersizlikleri olan öğrencilerin tespit ederek imkânlar ölçüsünde onlara yardımcı olunması,
19-   Öğrencilerin test tekniğinin geliştirilebilmesi için yazılı sınavlardan en az birinin “çoktan seçmeli test” olarak yapılması,
20-   Branşlar arası sürekli bir uyum ve işbirliği içinde olunması,
21-   Derslerin, olanaklar çerçevesinde materyal kullanılarak işlenmesi,
22-   Öğrencilere meslek tanıtımı ve meslekler hakkında yeri geldikçe rehberlik edilmesi,
konuları oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Kaynak: memocal
.

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
Ynt: 6/a şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağı
« Reply #1 on: Ekim 21, 2009, 02:00:06 ÖS »
Ellerinize vede Emeğinize sağlık
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!