Author Topic: 1766 Gürcistan seferinden istenen netice alınamamasının sebepleri nelerdir ?  (Read 820 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
1766 Gürcistan seferinden  istenen netice alınamamasının sebepleri nelerdir ?

-       En önemli sebebi Osmanlı ordusundaki disiplinsizlikti.
-       Prob¬lemler
-       Doğal engeller
-       Gürcüileri gelenlerinin Hasan Paşa'ya sulh teklif etmele¬ri
.