Author Topic: Basra’nın geri alınamamasını etkileyen faktörler nelerdir ?  (Read 825 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Basra’nın geri alınamamasını etkileyen faktörler  nelerdir ?

-      Osmanlı komuta kademesi arasındaki anlaşmazlıklar
-      Kerim Han Zend'in Rusya Çariçesi II. Katerina ile antlaşma yapması
.